Skip to Content

Relixión

A Historia do Nadal

Dende o área de Relixión empregando os principios do Deseño Universal de Aprendizaxe (DUA) cunha metodoloxía por Estacións de Aprendizaxe, traballamos a unidade didáctica “A historia do Nadal” en todos os cursos de Primaria.

Os obxectivos marcados foron:

  • Coñecer a historia do Nadal.
  • Coñecer as personaxes do Nadal.
  • Recoñecer obxectos relacionados co Nadal (campo semántico).
  • Coñecer a cronoloxía dalgúns personaxes bíblicos e como se contan os anos antes de Cristo e despois de Cristo.

Establécense seis estacións de aprendizaxe. As actividades propostas para cada estación foron as seguintes:

  • Vídeo “A historia do Nadal” de playmóbil.
  • Discriminación visual: campo semántico do Nadal e quebracabezas do nacemento de Xesús.
  • Liña do tempo; a.C e d.C.
  • Recoñecemento de conceptos de Nadal.
  • Realización artística de maqueta do nacemento de Xesús ou debuxo libre do Nadal.
  • Avaliación á través dun quiz de Genially.

Os nenos e nenas disfrutaron das actividades aprendendo de forma bastante autónoma e comprobando o que aprenderon na última actividade.

Deixamos aquí imaxes do que fixemos:

Ponte nos seus zapatos

En sintonía coa elección do Proxecto Documentado Integrado do colexio neste curso académico, dende o área de Relixión estamos a traballar o ODS 1: Acabar coa pobreza no mundo.

Para entender que a pobreza pode chegar a calquera por situacións inesperadas e podemos partir dunha situación económica social boa e de repente, quedarnos sen nada, na máis absoluta miseria con o que esa situación implica, fixemos para os cursos de 5º e 6º Educación Primaria unha dinámica baseada na experiencia dun emigrante.

En que consistiu a actividade?

Proponse aos alumnos e alumnas que imaxinen que sucedeu algo moi grave en España e deben deixar o seu país en unhas horas.

Antes de abandonar o país, poden ir a súas casas a recoller só 20 obxectos que poden levar con eles tendo en conta as necesidades básicas que necesitan cubrir. Unha vez que escollan as cousas que queren levar, les diremos que cada un deles debe deixar cinco deses obxectos porque o único medio dispoñible para poder viaxar é unha barca pequena na cal irán moi apertados e polo tanto, non poden levar moito equipaxe.

Comeza a travesía e cando levamos xa cinco días de viaxe, se acabaron xa a metade dos víveres (comida e auga). Ao cabo de dous días máis, prodúcese no mar unha forte tormenta que fai balancear a barca producindo a perda da metade dos obxectos que tiñan nese momento. Cinco días despois non nos queda ningún alimento nin auga e empezamos a sufrir fame e sede.

Por último, cando case estamos a punto de chegar á terra, a barca sufre un naufraxio e perdemos todas as pertenzas que aínda nos quedan.

Por fin, chegamos a terra, empapados, co só a roupa que levamos posta, sen ter absolutamente nada máis, mortos de frío, tristes e famentos.

O texto bíblico que traballamos nesta sesión encóntrase en Mateo 25:35-40 “Porque tiña fame e me destes de comer; tiña sede e me destes de beber; eu era un estraño, e recollíchesme; estaba espido e cubríchesme; enfermo, e me visitastes; no cárcere, e viñeches a min.  Entón, os xustos responderán: Señor, cando os vimos con fame, e apoiámosche ou sedento, e démosche a beber?  E cando nos vimos estraños, e te collemos ou espidos, e cubrímosche? Ou cando te vimos enfermo ou no cárcere, e chegamos a ti?  E respondendo, el díxolles: dígolle que en canto fixeches un destes irmáns pequenos, fixeches a min.

Cando rematamos a actividade, os nenos e as nenas reflexionaron acerca de como se sentirían si a eles les ocorrese algo así. Tamén falamos de como por ser cristiáns somos chamados a ser solidarios e compasivos coas persoas que vense nestas situacións axudándolles con o que podamos facer, sabendo que facer isto é como si se o fixéramos ao mesmo Xesús.

COIDEMOS A CREACIÓN

Neste curso, o P.D.I. ten como temática do curso escolar 2021/2022 “O Sueriño a diversidade respecta... TRABALLEMOS XUNTOS A PROL DO PLANETA”  que nos mostra a necesidade de traballar xuntos para coidar e preservar o medio ambiente.

Dende a área de Relixión nos centramos  na creación de Deus de toda a natureza que nos rodea. E traballamos nesta temática cos cursos  1º de Primaria e 2º Primaria.

Os nenos e nenas realizaron un traballo acerca da creación de Deus baseada no relato da  la Biblia nos capítulos un e dous do  libro de Xéneses. Nestes capítulos relátase como se formou a natureza e os seres vivos que nela viven e como Deus lle deu ao home e á muller unha instrución para que coidaran a súa creación.

Deus fixo a terra para que fora un fogar fermoso para a humanidade, ao ver a súa Obra cualificouna de “moi boa” e encomendou ao home para que a cultivara e a coidara.

O Segredo dos Franciscanos

O martes 8 de febreiro, o alumnado de 5º e 6º de Educación Primaria acudiu ao Arquivo Provincial para realizar un obradoiro de escritura medieval.

A saída do centro foi ás 9,25 horas e despois de camiñar 20 minutos chegamos ás portas do Arquivo histórico de San Francisco onde nos estaban agardando para a comenzar a realización de dous obradoiros: escritura medieval e visita ao Claustro de San Francisco.

O obradoiro, consistiu en descubrir os diferentes materias que se utilizaban para a escritura, así, vimos os pergameos, papiros e papel e os útiles como as plumas, plumis,... Ao rematar, démonos conta da dificultade que tiñan os nosos antepasados á hora de escribir e o difícil que é non mancharse.

O segundo dos obradoiros consistiu na visita ao Claustro de San Francisco e ao arquivo histórico onde nos ensinaron non so as marabillosas columnas senón a historia do Convento de San Francisco. Antes de rematar a visita estivemos vendo uns libros moi antigos.

A visita foi impresionante... e a verdade... tal e como dicía Breogán... hoxe foi unha clase de historia ben distinta...

A actividade rematou cun percorrido pola cidade de Ourense ata chegar ao colexio, visitando: Praza da Magdalena, Concello de Ourense, Oficina de Turismo, Parque de San Lázaro onde vimos por fóra onde trouxeron a igrexa de San Francisco e ás 13,45 chegamos ao colexio.


   

Xestionando as emocións

Uníndonos á programación do P.D.I do CEIP Manuel Sueiro, neste curso escolar 2020-2021 os alumnos e alumnas de Relixión Evanxélica e de Relixión Católica, traballaron as emocións, conxuntamente, ao longo do segundo trimestre.

Aproveitando o Día Internacional da Muller, comezaron realizando un debuxo dunha muller importante nas súas vidas reflectindo tanto a alegría como a importancia da amizade, o amor, a protección e reflexionando sobre o gran esforzo e traballo que realizan esas mulleres tan importantes na súa traxectoria vital.

Con motivo da celebración do Día do Pai, seguiron cunha manualidade para felicitar aos seus familiares. Traballamos as emocións da alegría e do amor, pero tamén a tristeza dalgúns alumnos e alumnas que non teñen aos seus pais preto por diferentes razóns.

Por último, coincidindo cunha data importante para os cristiáns como é a Semana Santa, e seguindo o relato Bíblico da morte e resurrección de Cristo, mediante a visualización dun vídeo analizamos as emocións da amizade cando os discípulos acompañan a Xesús no xardín de Getsemaní, o medo e ira no arresto de Xesús e, ao final do relato, a alegría da resurrección de Xesús e como se mostra o amor de Deus cara aos homes nestes sucesos. Para iso, ao finalizar o vídeo se lle repartiu unha fotocopia con diversas preguntas sobre o mesmo, e ao final desas preguntas, tiña noutras relacionadas cos sentimentos e emocións que espertaron neles o que viviu Xesús ao longo desa semana, algo que puideron expresar tanto de maneira escrita como de maneira oral ao resto dos seus compañeiros e compañeiras.

Foi un trimestre cheo de emocións, de achegamento e coñecemento duns a outros, tanto para o alumnado coma para os mestres, así como de tentar aprender a xestionar as emocións que nos afectan en todos os ámbitos da nosa vida cotiá.

 

Vídeo resumo do curso 2019/2020

Vídeo resumo das actividades realizadas ao longo do curso 2019/2020.

Esperamos que vos guste!!

Igualdad, integración... valores son.

De acuerdo con el P.D.I de este curso 2019/20 que se centra en los valores de igualdad e integración, el área de religión trabajo específicamente las parábolas del Buen Samaritano y la del Hijo Pródigo de Jesús, que están estrechamente relacionadas con los valores humanos.

En cuanto al desarrollo de esta actividad primeramente se contó con los conocimientos previos que tenían los alumnos sobre los conceptos Parábola, pródigo y prójimo.

Posteriormente se realizó la lectura de las parábolas directamente de la Biblia, para luego reflexionar sobre lo leído y extrapolar el relato bíblico a sus propias vidas, para que el alumnado entienda que lo que está aprendiendo en dicha narración bíblica es importante y útil para la vida cotidiana de toda persona.

No solo se trabajó la parte verbal, sino que también con experiencias sensoriales a través de materiales visuales y auditivos para ayudar la comprensión del mensaje que transmiten las parábolas.

Para finalizar, se hizo una exposición de los conocimientos aprendidos, de forma oral y a través de fichas que tuvieron que realizar todos los niños.

Durante el desarrollo de esta unidad se observó que tanto la lectura Bíblica como las tareas a realizar, fueron una buena fuente de motivación, que los llevo a realizar las actividades con mucho interés, dialogando y reflexionando sobre las mismas. Desarrollándose todo ello en un ambiente de armonía y gratificación.

Destino Dinamarca...

De acordo ao P.D.I deste curso 2018/19 que se centra no coñecemento da CDU (clasificación decimal universal) dos libros para o seu ordenamento dentro das bibliotecas. E tendo como tema central para todos os cursos ao país de Dinamarca, a área de relixión traballou sobre as crenzas relixiosas do devandito país, desde os viquingos ata a actualidade e na procura de información do devandito país sobre a súa historia, cultura e relixión.

Para levar a cabo isto, comezouse visitando á biblioteca do colexio onde puideron coñecer as tarefas habituais que se realizan desde que se recibe un libro ao que se lle dá entrada rexistrándolle e asignándolle un número de rexistro, ata a súa ordenación e clasificación.

Destacando que estas labores son esenciais nunha biblioteca para facilitar o acceso aos seus materiais e que para iso faise uso da CDU a cal facilita a organización da biblioteca.

Tamén puideron ver que este sistema de clasificación divide á biblioteca en dez grandes agrupacións, numeradas do 0 ao 9 de distintas cores que son a categorización de cada bloque.

Posteriormente, buscaron e clasificaron de acordo a isto os libros que necesitaban para pescudar a información sobre relixión, como sobre a localización xeográfica, historia e cultura de Dinamarca.

Ao mesmo tempo, na aula o alumnado realizou unha exposición oral sobre a información recollida, axudados a través dun vídeo.

Durante o desenvolvemento desta tarefa púidose observar que todo o alumnado mostrou un bo grao de interese dialogando e reflexionando sobre a organización e ordenación do material bibliográfico.

Os valores na Biblia

De acordo ao PDI deste curso “A cada latexo un pensamento” e  tendo en conta que cada pensamento provoca un sentimento e unha actitude que move as nosas condutas e comportamentos, e que estes están conectados con valores, a área de relixión traballou sobre os valores na Biblia.

A materia de relixión capacita ao alumnado para adquirir unha visión integral da persoa humana e as habilidades necesarias para vivir en sociedade a través dos ensinos bíblicos, que son un conxunto de valores que incitan aos individuos para actuar de maneira correcta facendo un mundo mellor e non provocar danos a quen nos rodea.

Traballouse primeiramente coa técnica de choiva de ideas sobre o termo valor para saber que entendían e coñecían sobre este. Cada idea foise anotando para logo definir con máis precisión que é un valor e que representa no diario vivir. E para isto eles buscaron información na internet sobre o concepto de valor guiados polas súas profesoras na procura das páxinas. Tamén se traballou co libro Valores para la Convivencia de Esteve Pujol da biblioteca escolar. Como, así mesmo, cos libros Sapienciales da Biblia que son un grupo de libros do Antigo Testamento que ensinan valores e comportamentos e que axudan a reflexionar sobre a vida.

Repartíuselle ao alumnado material para traballar os distintos valores en distintas situacións e problemas tanto de índole persoal, familiar ou social, o que llespermitiu a moitos deles asocialos a determinadas condutas , que previamente non os vinculaban.

Presentáronselle distintas imaxes en papel e pantalla dixital con personalidades moi coñecidas como ser: Xesucristo, Gandhi, Martin Luther King, Teresa de Calcuta, e outros, realizando tarefas humanitarias onde eles deben describir o valor fundamental de cada situación.

Seguidamente, dialogamos entre todos, para explicar cando practican o valor comentado anteriormente na súa vida cotiá, dando exemplos das accións que deben realizar para tal labor.

Durante o desenvolvemento deste proxecto observouse que tanto a lectura dos libros Bíblicos coma as tarefas a realizar, foron unha boa fonte de motivación que os levo a realizar os traballos con moito interese, colaborando e compartindo moito entre eles, dialogando e reflexionando sobre a actividade desempeñada podendo gozar tanto os profesores coma os alumnos dun clima de harmonía e gratificación.

A Capela Sixtina e Miguel Angel

A área de relixión traballou sobre os frescos da bóveda e da parede tras o altar da Capela Sixtina, pintados por un dos mellores pintores e escultores da nosa historia, Miguel Ángel Buonarroti.

Para levar  a cabo esta tarefa, o alumnado indagou, sobre a historia da Capela e a biografía de Miguel Ángel, a través das seguintes páxinas Webs, facilitadas polos profesores, quen tamén lles axudaron, guiándolles na procura para solicitar información sobre devanditos ítems:

Para familiarizarse coa capela, e os seus frescos, tamén puideron gozar dunha visita virtual a través de Internet

Este material interactivo e audiovisual espertou o interese e motivou aos alumnas e alumnos a unha participación activa entre eles e os seus profesores, preguntando e opinando sobre o que vían e escoitaban.

O produto final deste traballo foi exposto na biblioteca ao resto de compañeiros do cole. Co cal podemos concluír que esta actividade foi moi amena, interesante e proveitosa.

 

Distribuir contido


by Dr. Radut