Maio 2024

Día Intenacinal da familia

Celebración do día da familia en educación infantil.

O pasado 15 de maio, en conmemoración do Día Internacional da Familia, o alumnado de educación infantil levou a cabo unha entrañable actividade que fusionou creatividade e afecto. Os pequenos e as pequenas artistas dedicaron a xornada a debuxar ás súas familias, plasmando en papel os seus fogares e seres queridos desde a súa perspectiva infantil.

A actividade, tiña como obxectivo principal fomentar o vínculo familiar e reforzar os lazos entre os nenos e os seus seres queridos. Cada neno e nena mergullouse na tarefa con entusiasmo, utilizando lapis de cores e rotuladores para dar vida aos seus familiares en vibrantes e coloridas ilustracións.

Unha vez rematados os debuxos, procedeuse á seguinte etapa do proxecto: a creación de chaveiros personalizados. As imaxes foron empregadas para convertelas en pequenos chaveiros, que os nenos e nenas puideron levar á casa como un recordo tanxible deste día especial.

Ademais dos beneficios emocionais, esta actividade tamén tivo un compoñente pedagóxico importante. Debuxar e crear fomentou a motricidade fina, a expresión artística e a capacidade de observación dos nenos, ao tempo que lles permitiu reflexionar sobre a importancia da familia nas súas vidas.

En resumo, a celebración do Día da Familia nas aulas de educación infantil foi unha xornada repleta de amor, creatividade e aprendizaxe.

Conto musicado "A nena e o avó"

O alumnado de educación primaria participa no conto musicado "A nena e o avó" no Conservatorio de Ourense.

O pasado 28 de maio, o alumnado de educación primaria do noso centro tivo a oportunidade de asistir a unha enriquecedora actividade cultural no salón de actos do Conservatorio de Ourense organizada en colaboración co CFR de Ourense. Nesta ocasión, os nenos e nenas participaron no conto musicado "A nena e o avó", de Carmen Calleja, unha obra contada pola propia autora e interpretada maxistralmente polo coro xuvenil Cantiga de Ourense.

A representación, que xa acadara un notable éxito nas xornadas de Ourencanto, volveu deleitar ao público coa súa emotiva combinación de música e narración. "A nena e o avó" é un conto que explora a relación especial entre unha nena e o seu avó, e como a través da música se forxan recordos e ensinanzas que perduran toda a vida.

O coro xuvenil, coñecido polo seu talento e dedicación, logrou unha vez máis entusiasmar á audiencia coa súa interpretación. A música, coidadosamente seleccionada e executada, serviu como un vehículo perfecto para transmitir os sentimentos e as ensinanzas do conto, deixando unha impresión duradeira nos novos espectadores.

Esta actividade non só brindou aos estudantes unha experiencia artística única, senón que tamén fomentou neles o amor pola música e a literatura. A integración destas disciplinas no ámbito educativo é fundamental para o desenvolvemento integral dos nenos e nenas, xa que lles permite explorar novas formas de expresión e comprensión do mundo que os rodea.

O éxito desta xornada reafirma a importancia de seguir promovendo actividades culturais no currículo escolar, e agradecemos ao Conservatorio de Ourense, ao coro xuvenil Cantiga de Ourense e ao CFR de Ourense por facer posible esta marabillosa experiencia.

Sen dúbida, eventos coma este contribúen a enriquecer a formación do noso alumnado, achegándoo ao mundo da arte e a música dun xeito lúdico e educativo.

Producións de materiais na biblioteca no curso 2023/2024

Todo o traballo realizado ao longo do curso está reflectido na nosa aula virtual nun curso que creamos para o Seminario "Tecnoloxías da aprendizaxe e o coñecemento, currículo, biblioteca e recursos web. 23/24".

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipmanuelsueiro/aulavirtual/course/view.php?id=183

Material en papel:

Ligazóns a traballos elaborados na rede:


DRUPAL:

 • Elaboramos máis de 400 novas para dinamizar a web do centro

Libros actualizados:

Presentacións:

Genially:

Kahoot:

Vídeos:

Galería de imaxes:

SOUNDCLOUD:

H5P:

MOODLE. Cursos.

Novo cartaz coas normas da biblioteca

Nova Iniciativa na Biblioteca Escolar: Un cartaz de Banda para Recordar Normas de Uso

En liña coas directrices de Bibliotecas Escolares de Galicia para este curso, baixo o lema "Unha biblioteca escolar en viñetas", decidimos elaborar unha tira de banda deseñada para recordar a todas as persoas usuarias as normas de uso da biblioteca. Esta iniciativa busca fomentar o cumprimento das regras a través dunha presentación visual atractiva e accesible.

A tira de banda, que se mostra nas imaxes a continuación, combina creatividade e pedagoxía para transmitir de maneira efectiva as normas esenciais da biblioteca. O protagonista, SuperLeo, recórdanos na tira escenarios comúns no uso diario da biblioteca, facendo fincapé na importancia do respecto, o silencio, e o coidado dos materiais.

Este proxecto non só busca informar, senón tamén inspirar aos estudantes a utilizar a biblioteca de maneira responsable e a valorar o espazo como un recurso esencial para a súa aprendizaxe. A iniciativa foi ben recibida pola comunidade escolar, destacándose como un exemplo de como a arte e a educación poden unirse para promover valores importantes no entorno escolar.

As imaxes da tira de banda, que poden verse máis abaixo, son un testemuño do esforzo e a dedicación postos nesta proposta. Invitamos a todos os usuarios da biblioteca a observar e reflexionar sobre estas mensaxes, e a contribuír a manter un ambiente de estudo óptimo para todos.

Con esta iniciativa, reafirmamos o noso compromiso coa promoción dunha cultura de respecto e responsabilidade dentro da nosa biblioteca escolar, en sintonía coas directrices establecidas polas Bibliotecas Escolares de Galicia.

Esperamos que gocedes desta nova ferramenta educativa!


NORMAS E SERVIZOS DA BIBLIOTECA


 

A banda deseñada como método de expresión

O alumnado potencia a súa creatividade a través da banda deseñada en traballos de expresión escrita.

No segundo trimestre do curso, o noso alumnado destacou polo seu entusiasmo e creatividade ao empregar a banda deseñada para realizar traballos de expresión escrita seguindo a liña de traballo proposta por Bibliotecas Escolares de Galicia para este curso. Esta ferramenta pedagóxica foi incorporada en diversas ocasións, proporcionando aos estudantes unha plataforma para explorar e expresar as súas ideas de xeito máis dinámico e estruturado.

A banda deseñada, unha metodoloxía visual e didáctica, permitiu aos nenos e nenas desenvolver habilidades esenciais na escritura, tales como a organización de ideas, a coherencia e a cohesión textual. A través desta ferramenta, os estudantes puideron crear relatos, poemas e descricións, fomentando así a súa imaxinación e mellorando a súa competencia lingüística.

Durante as sesións, o alumnado mostrouse entusiasmado e participativo, gozando do proceso creativo que a banda deseñada facilita. Observamos unha notable mellora na calidade dos textos producidos, así como un maior interese pola escritura entre os nenos e nenas. Ademais, esta actividade fomentou o traballo colaborativo, xa que en moitas ocasións compartiron as súas creacións e proporcionaron retroalimentación construtiva entre eles.

Esta experiencia demostrou que a creatividade e a expresión escrita poden florecer cando se brindan os recursos adecuados e se estimula o interese dos alumnos.

Grazas á liña de traballo deste curso Bibliotecas escolares, a banda deseñada foi unha revelación nas nosas clases de expresión escrita. Vimos como o alumnado se involucra máis e se sente orgullosos dos seus traballos. Sen dúbida, seguiremos utilizándoa e explorando novas formas de facer que a escritura sexa unha actividade emocionante e enriquecedora para todos e todas.

Esta experiencia positiva non só enriquece a aprendizaxe académica dos estudantes, senón que tamén senta as bases para unha educación máis creativa e inclusiva, onde cada neno e nenas pode atopar a súa voz e expresala con confianza e orixinalidade.


MÁIS ACTIVIDADES


Valor da auga, dos mares e océanos

Durante o curso 2023/2024, o Proxecto de Desenvolvemento Integral (P.D.I.) centrouse no coidado do medio ambiente, especificamente na temática do ODS 14: Vida Submarina. Este enfoque busca sensibilizar e educar ao alumnado sobre a importancia da auga dos mares e océanos para a sustentabilidade do planeta.

Obxectivos


 •  Concienciar ao alumnado sobre a importancia dos ecosistemas mariños.
 • Fomentar o respecto e coidado do medio ambiente a través de accións concretas.
 • Desenvolver habilidades de investigación e aprendizaxe autónomo nos estudantes.
 • Promover a lectura e a reflexión crítica sobre temas medioambientais.

Actividades Realizadas


Lecturas e Análise de Libros
Seleccionáronse catro libros para a hora de ler durante o curso escolar 2023/2024:

 • Descubramos los océanos
 • Una bolsa de patatas fritas en la Polinesia de Jordi Sierra y Fabra
 • Cuentos para salvar el planeta de Anna Casals y Paolo Ferri
 • Poemar o mar de Antonio García Teijeiro

Cada libro foi lido e discutido en clase, fomentando a análise crítica e a reflexión sobre os temas presentados.

Vídeos Didácticos

Proxectáronse varios vídeos didácticos que abordaron a temática da vida submarina, a contaminación dos océanos e as medidas de conservación. Estes vídeos serviron como complemento visual ás lecturas e discusións en clase.

Obradoiros e Experimentos en Clase

Leváronse a cabo diversos obradoiros e experimentos para que os alumnos puidesen aplicar de maneira práctica os conceptos aprendidos.

Temporalización


As actividades desenvolvéronse durante o terceiro trimestre do curso, con periodicidade quincenal. Isto permitiu un seguimento continuo e unha integración adecuada dos contidos no plan de estudos.

Metodoloxía


Empregouse unha metodoloxía activa e de descubrimento guiado, promovendo a participación activa e a aprendizaxe autónoma dos alumnos. As actividades apoiáronse na maioría en soportes escritos, pero priorizouse o traballo a través da comunicación oral. Esta metodoloxía axustouse ás características individuais do alumnado, asegurando que cada estudante puidese participar e aprender de maneira efectiva.

Resultados e Avaliación


O alumnado demostrou un alto nivel de compromiso e comprensión sobre a importancia de coidar os océanos e mares. As actividades prácticas e as visitas didácticas foron especialmente efectivas para consolidar as aprendizaxes teóricas. A lectura dos libros seleccionados fomentou un interese xenuíno polos temas medioambientais e motivou discusións enriquecedoras en clase.

Conclusión


O proxecto "Valor da Auga dos Mares e Océanos" logrou os seus obxectivos de sensibilización e educación ambiental. Os alumnos de 4º de Educación Primaria non só adquiriron coñecementos sobre a vida submarina, senón que tamén desenvolveron unha actitude proactiva cara á protección do medio ambiente. Este enfoque educativo integral sentará as bases para futuros proxectos que continúen promovendo a sustentabilidade e o respecto polo noso planeta.

Recomendacións


Para próximos cursos, recoméndase:

 1. Ampliar a gama de materiais didácticos, incluíndo recursos dixitais interactivos.
 2. Fortalecer a colaboración con organizacións medioambientais para realizar proxectos conxuntos.
 3. Continuar coa metodoloxía activa e de descubrimento guiado, adaptando as actividades ás novas tecnoloxías e recursos educativos dispoñibles.

 

Club de lectura de 4º de Ed. Primaria

Ao longo do curso 2023/2024 o club de lectura de 4º de educación primaria formado por 12 nenos e nenas que traballaron os seguintes libros:

 • 1º trimestre:

  RITA E OS LADRÓNS DE TUMBAS de Mikel  Valverde. O libro cativou aos nenos e ás nenas participantes do club de lectura, e agora buscan estender o seu entusiasmo  a toda a comunidade escolar. A obra, escrita  por Mikel Valverde, transporta aos lectores a unha emocionante aventura chea de misterios, amizade e valentía.
 • 2º trimestre:

  MIÑA AMIGA INVISIBLE  de Eduardo Santiago.
  Cando a súa familia abandona a cidade para vivir nunha aldea preto de bosque, Uxía descobre un mundo descoñecido onde nada é o que parece ou non parece o que é. O veciño máis próximo é un apicultor rabudo que, no canto de criar abellas, semella poñer trampas para apreixar fadas. A nova escola tampouco é como esperaba, tendo que soportar o acoso e as burlas dos máis brutáns simplemente polo seu aspecto (e por ser máis intelixente que todos eles). Coa inesperada aparición dunha amiga invisible intentará superar todos os atrancos que a realidade teima en poñer no seu camiño.
 • 3º trimestre:
  UNA BOLSA DE PATATAS FRITAS  EN LA POLINESIA  de Jordi Sierra i Fabra.
  Shiya vive tranquilamente en Takuu, unha pequena illa da Polinesia, ata que a subida das augas por mor do cambio climático ameaza con facer desaparecer a illa. Shiya atopa na agua unha bolsa de patacas fritidas que vén de moi lonxe. Xunto co seu amigo o gran paxaro de as vermellas viaxará ata a fábrica de patacas tratando de descubrir a orixe da bolsa... Unha historia sobre as consecuencias que teñen os nosos actos, por insignificantes que podan parecer nun principio.

Hora de ler en 4º de Ed. Primaria

No curso escolar 2023/2024, a hora de ler, no 4º curso de Primaria , realizouse todos os días en horario de 12:00 a 12:20 horas, tendo como obxectivo prioritario Contribuír ao fomento do gusto pola lectura.

A configuración da hora de ler estivo deseñada polo titor D. José Antonio Regal Vázquez ( sesións de luns, xoves e venres ) e a profesora de P. T. do centro , Dna. Patricia Ramírez  Mancebo ( sesións de martes e mércores).

Obxectivos:

 • Mellorar a lectura (comprensión e expresión lectora).
 • Afianzar valores (amizade, verdade, respecto, empatía,...) .
 • Favorecer a expresión plástica.
 • Coñecer algo sobre os distintos tipos de texto.
 • Coñecer e aceptar a propia identidade.
 • Valorar a amizade e o compañeirismo.
 • Ampliar o vocabulario a través dos contos.
 • Actuar con autonomía na  vida cotiá e nas relación de grupo.

Actividades.

 • Ler o conto en distintas versións (lectura en voz alta e en voz baixa)
 • Dramatizar algún episodio do conto.
 • Colorear debuxos do conto.
 • Escoitar o conto.
 • Participación no CONCURSO DE ANIMACIÓN Á LECTURA que tiveron lugar ao remate da lectura de cada un dos libros elixidos a tal efecto.

Temporalización.


Na hora de ler, que se realizou todos os días , utilizáronse os seguintes libros:

 • 1º trimestre: libro común a todos os nenos e nenas.

  RITA E OS LADRÓNS DE TUMBAS de Mikel  Valverde. O libro cativou aos nenos e ás nenas participantes do club de lectura, e agora buscan estender o seu entusiasmo  a toda a comunidade escolar. A obra, escrita  por Mikel Valverde, transporta aos lectores a unha emocionante aventura chea de misterios, amizade e valentía.
 • 2º trimestre: libro común a todos os nenos e nenas.

  MIÑA AMIGA INVISIBLE  de Eduardo Santiago.
  Cando a súa familia abandona a cidade para vivir nunha aldea preto de bosque, Uxía descobre un mundo descoñecido onde nada é o que parece ou non parece o que é. O veciño máis próximo é un apicultor rabudo que, no canto de criar abellas, semella poñer trampas para apreixar fadas. A nova escola tampouco é como esperaba, tendo que soportar o acoso e as burlas dos máis brutáns simplemente polo seu aspecto (e por ser máis intelixente que todos eles). Coa inesperada aparición dunha amiga invisible intentará superar todos os atrancos que a realidade teima en poñer no seu camiño.
 • 3º trimestre: libro común a todos os nenos e nenas.
  UNA BOLSA DE PATATAS FRITAS  EN LA POLINESIA  de Jordi Sierra i Fabra.
  Shiya vive tranquilamente en Takuu, unha pequena illa da Polinesia, ata que a subida das augas por mor do cambio climático ameaza con facer desaparecer a illa. Shiya atopa na agua unha bolsa de patacas fritidas que vén de moi lonxe. Xunto co seu amigo o gran paxaro de as vermellas viaxará ata a fábrica de patacas tratando de descubrir a orixe da bolsa... Unha historia sobre as consecuencias que teñen os nosos actos, por insignificantes que podan parecer nun principio.

Ademais dos libros mencionados , que serviron como base para os distintos CONCURSOS DE ANIMACIÓN Á LECTURA, traballamos con diferentes textos como CONTOS,  LENDAS,FÁBULAS , CREACIÓN DE POESÍAS e achegámonos ao mundo do CÓMIC, realizando cada alumna e alumno as súas  propias viñetas.

Mochila viaxeira na aula de 4º de Ed. Primaria

No curso escolar 2023/2024 o alumnado de  4º curso utilizou  dúas mochilas viaxeiras que foron intercambiadas cada quince días durante todo o curso. O traballo de alumnado quedou reflectido nos debuxos que se acompañaron nos libros configurados para elo.

As mochilas viaxeiras permitíronlle  ao alumnado un préstamo por un período de quince días, para compartir coas familias o contido da mesma. O  contido do material foi escollido polo titor de 4º curso, supervisado pola biblioteca e procurando que tivera a maior variedade de textos e formatos para que o alumando tivera onde elixir.

Acompañou a estes materiais “O diario da mochila” no que, tanto os nenos/as como as súas familias, aportaron a súa opinión, novas creacións, debuxos, achegas, …, sobre o contido da mochila.

O material que acompañou a mochila do alumando de 4º curso de Educación Primaria foi o seguinte.

1ª mochila:


NARRATIVA:

 • LINGUA CASTELÁ:
 • Flambus Green.  El duende en la ciudad. Roberto Pavanello.
 • LINGUA GALEGA:
 • Unha volta ao mundo. Xavier Sarrionandía.. Editorial Kalandraka.

REVISTA:

 • Reportero DOC . Nº 305.

CÓMIC:

 • Los diarios de Cereza. El zoo petrificado. Joris Chamblain.


2ª mochila:


NARRATIVA:

 • LINGUA CASTELÁ: Flambus Green. Operación Ballena. Roberto Pavanello.
 • LINGUA GALEGA: A formiga coxa. Marilar Aleixandre. Editorial Xerais.

REVISTA:

 • Reportero Doc. Nº 297.

CÓMIC:

 • Los diarios de Cereza. El libro misterioso. Joris Chamblain.

Os alumnos e alumnas desfrutaron do contido das mochilas viaxeiras, completando  as opcións de lectura co préstamo semanal de libros que se realizou na biblioteca do centro.

Destacar que ler en familia foi unha actividade moi divertida que axudou a entrelazar lazos entre pais e fillos e enriqueceunos a todos. Ademais, a lectura enriqueceu intelectualmente aos nenos, estimulando a súa imaxinación, a capacidade para resolver problemas, a memoria e a linguaxe, axudoulles  a coñecer o mundo no que vive e impulsoulles a querer saber máis. Comentando as lecturas que fixemos todos xuntos podemos reflexionar sobre o lido, os valores do libro infantil e xuvenil que escollésemos, explorando nosos propios sentimentos. É, en definitiva, unha axuda na educación dos nosos fillos, polo que é importante proporcionarlle ao alumnado lecturas estimulantes, acompañalos no descubrimento do pracer da lectura, sendo un hábito moi saudable e cheo de beneficios.

Como conclusión dicir que o alumnado valora positivamente o contido das mochilas, achegando e compartindo os seus gustos persoais para vindeiras eleccións dos contidos das mesmas e reflectindo nos cadernos ,mediante debuxos ou textos, o que o contido dos libros elixidos lles suxire.