PDI curso 2023/2024

No noso cole, O planeta ten mellor pinta!

Un proxecto cooperativo que deu continuidade ao PDI do curso 2022/2023 para traballar a Axenda 2030 ao longo de todo o curso 2023/2024.

Temos o pracer de compartir o éxito do seu proxecto de biblioteca "No Sueiro, o planeta ten mellor pinta, porque traballamos xuntos a Axenda 2030". Baseado na liña de traballo proposta por Bibliotecas Escolares "UNHA BIBLIOTECA ESCOLAR EN VIÑETAS", aproveitando as posibilidades da banda deseñada na aprendizaxe curricular a maiores do goce lector.

A proposta volveu a consistir nun proxecto cooperativo que implicou a toda a comunidade educativa: alumnado de todas as áreas, cursos e etapas, todo o claustro e as familias. Partindo da biblioteca, o proxecto estendeuse por todo o centro, creando un ambiente de aprendizaxe colaborativa e enriquecedora.

Unha aprendizaxe integral para un futuro sostible

A través de diferentes actividades, os estudantes exploraron os 17 Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS) da Axenda 2030. Leron libros, escribiron historias, crearon poemas, deseñaron carteis e realizaron presentacións multimedia, todo co obxectivo de comprender a importancia da sostibilidade e o desenvolvemento responsable.

Fomentando a creatividade e a colaboración

O proxecto "No Sueiro, o planeta ten mellor pinta" non só fomentou a aprendizaxe sobre os ODS, senón que tamén despertou a creatividade e a colaboración entre os estudantes. Os nenos e nenas traballaron xuntos en equipo, compartindo ideas e desenvolvendo habilidades de comunicación e traballo en equipo.

Un éxito rotundo

O proxecto foi un rotundo éxito, tanto pola participación da comunidade educativa como polos resultados acadados. Os estudantes adquiriron unha valiosa comprensión dos ODS e desenvolveron un forte compromiso coa sostibilidade. Ademais, melloraron as súas habilidades de escrita e comunicación, e aprenderon a traballar xuntos de maneira efectiva.

Sentímonos orgullosos por este proxecto e pola súa contribución á educación para o desenvolvemento sostible. A biblioteca escolar seguirá a ser un espazo clave para fomentar a lectura, a escrita e a creatividade, e para inspirar ao alumnado a construír un futuro mellor para todos.

Parabéns a toda a comunidade educativa por este gran logro!

Os principais traballos realizados, ao longo deste curso, iranse plasmando nas diferentes píldoras desta entrada:

ODS 3. Desarrollo Sostible Fame cero

pdi_1ep

ODS 13. Acción polo clima Valor da auga, dos mares e océanos
PDI_3EP
Todos xuntos melloramos o nos... ODS 13. Acción polo clima
pdi PDI_6ep
Plurilingüismo  
Pluriingüismo