Hora de ler en 2º de EP

Este ano realizamos, igual que no curso anterior , un CONCURSO DE ANIMACIÓN Á LECTURA  polo que , adicamos parte dese tempo á lectura dos libros que eliximos para o concurso mensual, alternando lecturas de libros en galego e en castelán .

Realizamos cinco concursos no presente curso e os títulos traballados foron:

Ademais, e dentro da hora de ler, o alumnado do 2º curso de primaria realizarou, entre outras, as seguintes actividades:

 • Lectura individual dos libros escollidos.
 • Lectura en voz alta e por turnos.
 • Traballaro da lectura individual e colectiva de libros de interese e tamén dos de libre elección pola súa parte.
 • Actividades relacionadas co noso PDI “ Os xogos populares como medio de aprendizaxe”
 • Confección de historias en viñetas.
 • Confección de sinxelas poesías.
 • Sinxelas dramatizacións  sobre algún dos libros.
 • Traballos plásticos sobre libros de interese.
 • Uso de revistas e cómics.
 • Reforzo da  súa lectura e comprensión oral .
 •  Uso de libros en galego e en castelán.

Na lectura  de libre elección por parte do alumnado entraron tanto libros propios da casa como os de préstamo da biblioteca do centro.