Tags:
21/02/2018 18:42
Europe/Madrid

Desde o Departamento de Inglés estamos traballando para crear un proxecto dixital con varias escolas de outros países de Europa. Este proxecto farémolo a través da plataforma eTwinning. Pronto poderemos darvos máis información.

 

 

 

Páxina con información dos distintos estudos.

  www.elorienta.com/irimia

 

 

 

 O noso centro foi selecionado paraparticipar na primeira fase do proxecto Abalar. 

Todos os nosos alumnos de 1º ESO disporán dun notebook na aula,con conexión a Internet, así como unha pizarra dixital e un cañón co que sepoderán proxectar sobre a pizarra os contidos que o profesor considere oportuno(videos,  programas educativos, ...)  Preténdese que os nosos alumnosdispoñan dunha ferramenta máis coa que fixar os contidos propios da etapaademáis de adquirir unha gran destreza no manexo dos novos medios.  

O Proxecto proporcionarlle aos pais información directasobre a as faltas de asistencia dos seus fillos, das súas notas, epoderán facer un seguimento académico dos fillos, grazas a unprocedemento de comunicación directa e multicanle cos profesores e titores.

http://www.edu.xunta.es/web/abalar

XA PODEDES VISITAR O BLOG DA BIBLIOTECA!!!!!!!

 

  http://bibliomeira.blogspot.com/

Distribuir contido