Matemáticas

O procedemento de avaliación e os criterios de cualificación amósanse no arquivo adxunto.

O Departamento de Matemáticas neste curso 2018-2019 está composto polas profesoras que se citan a continuación, exerce a xefatura de Departamento Julia Val Escobar.

 • Materia

  Curso

  Grupos

  Profesor/a

  Matemáticas

  1º ESO

  A , AE

  Olga Calles López

   

  Matemáticas

  2º ESO

  A

   

  Olga Calles López

   

  Matemáticas

  2º ESO

  AE

  Mª del Carmen Castedo Dorado

  Matemáticas Orientadas  ás ensinanzas académicas

  3º ESO

  A , AE

  Julia Val Escobar

   

  Matemáticas Orientadas  ás ensinanzas académicas

  4º ESO

  A

  Mª del Carmen Castedo Dorado

  Matemáticas I

  1º BAC

   

  A

  Flora Seoane Pernas

   

  Matemáticas Aplicadas ás CC.SS. I

  1º BAC

  A

  Julia Val Escobar

   

  Matemáticas II

  2º BAC

  A

  Flora Seoane Pernas

   

  Matemáticas Aplicadas ás CC.SS. II

  2º BAC

  A

  Julia Val Escobar

   

Distribuir contido