Matemáticas

O Departamento de Matemáticas neste curso 2020-2021 está composto polo profesorado que se cita a continuación, exerce a xefatura de Departamento Julia Val Escobar.

MATERIA CURSO GRUPOS PROFESOR/A
Matemáticas 1º ESO A, B Darío Saavedra Cuerva
Matemáticas 2º ESO A, B Mª Carmen Castedo Dorado
Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas 3º ESO A Julia Val Escobar
Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas 4º ESO A Darío Saavedra Cuerva
Matemáticas I 1º BAC A Flora Seoane Pernas
Matemáticas Aplicadas ás CC.SS.I 1º BAC A Julia Val Escobar
Matemáticas II 2º BAC A Flora seoane Pernas
Matemáticas Aplicadas ás CC.SS.II 2º BAC A Julia Val Escobar
Métodos Estatísticos e Numéricos 2º BAC A Julia Val Escobar

O procedemento de avaliación e os criterios de cualificación amósanse no arquivo adxunto.

Distribuir contido