Educación física

Modificacións da Programación Didáctica con motivo da suspensión da actividade educativa presencial.

Departamento unipersoal formado por Javier Martínez Rivas que exerce como Xefe de Departamento.

Imparte clase de:

  • Educación Física en:

1º ESO (A e B), 2º ESO, 3º ESO e 4º ESO

1º BACH

  • Deporte, lecer e saúde en

2º BACH.

  • Dinamización de Biblioteca

 

Distribuir contido