Lingua castelá e literatura

O profesorado que imparte materias deste Departamento son:

  • Elisa Río Conde, que ademáis de ser a Xefa de Departamento imparte a materia de Lingua Castelá e Literatura nos seguintes grupos: 

- 2º ESO

- 3º ESO

- 4º ESO

- 1º BACH

- 2º BACH

  • Xosé Barreiro Tato, imparte Lingua e Literatura Castelá en:

- 1º ESO

  • Carme García Conde, imparte Lingua e Literatura Castelá en:

- 1º ESO AE

- 2º ESO Reforzo

Distribuir contido