Tecnoloxía

No curso 2019-2020 o departamento de tecnoloxía está formado por un só membro, Elia Gallego Seoane, que fai as funcións de xefa de departamento e imparte todas as materias.

As materias que dependen do departamento son:

  • 2º da ESO: Tecnoloxía (20 alumn@s). Materia obrigatoria de 3 h semanais.
  • 3º da ESO: Tecnoloxía (17 alumn@s). Materia obrigatoria de 2 h semanais.
  • 4º da ESO: Tecnoloxía (6 alumn@s). Materia optativa de 3 h semanais.
  • 4º da ESO: TIC (14 alumn@s). Materia optativa de 3 h semanais.
  • 1º de BAC: TIC I (24 alumn@s). Materia optativa de 2 h semanais.
  • 2º de BAC: TIC II (4 alumn@s). Materia optativa de 3 h semanais.

O alumnado de 3º ESO realizou unha visita didáctica á cidade de A Coruña, visitando o Acuario, MUNCYT e DOMUS.

Álbum: Excursións -> Muncyt, Acuario, DOMUS 2019
07/05/2019 11:00
07/05/2019 18:00

Meira,

7 DE MAIO DE 2019 

A Olimpíada Tecnolóxica é un evento educativo e cultural que tivo a primeira edición no Cebreiro no ano 2007. Dende aquela data celebrouse de xeito ininterrompido (agás no ano 2017), sendo este ano a decimo segunda edición da actividade. Este ano celebrarase en Meira e participarán 110 alumnos/as do CPI de Cervantes, IES Fermín Bouza Brey (Vilagarcía de Arousa), IES Leiras Pulpeiro (Lugo), CPI poeta Uxío Novoneyra (Courel), CPI de Castroverde,  CPI San Tomé de Carballo (Taboada) e IES Pedregal de Irimia (Meira). Contamos tamén con 25 profesores e profesoras dos anteditos centros para corrixir probas e vixiar ao alumnado.

No evento participa o alumnado de 2º, 3º e 4º da ESO que compiten en grupos heteroxéneos en canto ao centro de procedencia, xénero e capacidades, facendo probas virtuais nos meses previos (a través da web: tecnogalicia.blogspot.com) e probas presenciais o 7 de maio en Meira, relacionadas coa materia de Tecnoloxía. Despois das probas o alumnado e profesorado participante disfrutará dunha comida para confraternizar e distintas actividades de lecer (visita guiada ao Pedregal de Irimia, teatro, ruta de sendeirismo arredor do río Miño e entrega de premios).

O obxectivo, a maiores de traballar os contidos da área de Tecnoloxía dun xeito atractivo para o alumnado, é o de fomentar a lingua e a cultura galegas, xa que todo o evento (probas, indicacións, visitas...) está no idioma galego e trabállase o patrimonio cultural (igrexa de Meira) e natural (río Miño) da zona onde se realiza. A I Olimpíada Tecnolóxica recibiu o primeiro premio de Innovación Educativa da Consellaría de Educación.

 

No seguinte arquivo pódese consultar, e descargar, a programación didáctica das sete materias adscritas ao departamento de Tecnoloxía. Para obter máis información diríxase ao xefe do departamento (Mario Outeiro Iglesias).

Distribuir contido