Tecnoloxía

No curso 2017-2018 o departamento de tecnoloxía está formado por un só membro, Mario Outeiro Iglesias, que fai as funcións de xefe de departamento e imparte todas as materias.

As materias que dependen do departamento son:

  • 2º da ESO: Tecnoloxía (25 alumn@s). Materia obrigatoria de 3 h semanais.
  • 2º da ESO: Programación (13 alumn@s). Materia de libre configuración autonómica de 1 h semanais.
  • 3º da ESO: Tecnoloxía (17 alumn@s). Materia obrigatoria de 2 h semanais.
  • 4º da ESO: Tecnoloxía (6 alumn@s). Materia optativa de 3 h semanais.
  • 4º da ESO: TIC (14 alumn@s). Materia optativa de 3 h semanais.
  • 1º de BAC: TIC I (24 alumn@s). Materia optativa de 2 h semanais.
  • 2º de BAC: TIC II (4 alumn@s). Materia optativa de 3 h semanais.

O horario de atención a nais e pais de Mario Outeiro é o seguinte:

  • Mércores, de 12:15 h a 12:25 h.
  • Venres, de 11:50 h a 12:20 h.

Para falar co profesor as familias deberán concertar cita previa a través do alumn@ cunha antelación mínima dunha semana.

No seguinte arquivo pódese consultar, e descargar, a programación didáctica das sete materias adscritas ao departamento de Tecnoloxía. Para obter máis información diríxase ao xefe do departamento (Mario Outeiro Iglesias).

Distribuir contido