Tecnoloxía

No curso 2020-2021 o departamento de tecnoloxía está formado por, Elia Gallego Seoane, que fai as funcións de xefa de departamento  e José Luís Rodríguez Gesto, o reparto das materias queda da seguinte forma:

  • 2º da ESO A e B: Tecnoloxía, José Luis Rodríguez Gesto. Materia obrigatoria de 3 h semanais.
  • 3º da ESO: Tecnoloxía, José Luis Rodríguez Gesto. Materia obrigatoria de 2 h semanais.
  • 4º da ESO: TIC, Elia Gallego Seoane. Materia optativa de 3 h semanais.
  • 1º de BAC: Tecnoloxía Industrial, Elia Gallego Seoane
  • 1º de BAC: TIC I Elia Gallego Seoane. Materia optativa de 2 h semanais.
  • 2º de BAC: TIC II Elia Gallego Seoane. Materia optativa de 3 h semanais.

Modificacións da Programación Didáctica con motivo da suspensiónda actividade educativa presencial.

2º ESO
3º ESO
4º ESO TIC
1º BAC TIC I
2º BAC TIC II 

Actividade organizada para o alumnado de 4º ESO e 1º BACH visitando a empresa química AMSlab e a Fundación TIC

Álbum: Curso 2019-2020 -> Visita á Fundación TIC
Distribuir contido