Tecnoloxía

No curso 2019-2020 o departamento de tecnoloxía está formado por un só membro, Elia Gallego Seoane, que fai as funcións de xefa de departamento e imparte todas as materias.

As materias que dependen do departamento son:

  • 2º da ESO: Tecnoloxía (20 alumn@s). Materia obrigatoria de 3 h semanais.
  • 3º da ESO: Tecnoloxía (17 alumn@s). Materia obrigatoria de 2 h semanais.
  • 4º da ESO: Tecnoloxía (6 alumn@s). Materia optativa de 3 h semanais.
  • 4º da ESO: TIC (14 alumn@s). Materia optativa de 3 h semanais.
  • 1º de BAC: TIC I (24 alumn@s). Materia optativa de 2 h semanais.
  • 2º de BAC: TIC II (4 alumn@s). Materia optativa de 3 h semanais.

Modificacións da Programación Didáctica con motivo da suspensiónda actividade educativa presencial.

2º ESO
3º ESO
4º ESO TIC
1º BAC TIC I
2º BAC TIC II 

Actividade organizada para o alumnado de 4º ESO e 1º BACH visitando a empresa química AMSlab e a Fundación TIC

Álbum: Curso 2019-2020 -> Visita á Fundación TIC

O alumnado de 3º ESO realizou unha visita didáctica á cidade de A Coruña, visitando o Acuario, MUNCYT e DOMUS.

Álbum: Excursións -> Muncyt, Acuario, DOMUS 2019
Distribuir contido