Economia

Tags:

As profesoras que imparten asignaturas do Departamento de Economía son as seguintes:

Mª Luz García Irimia, xefa do departamento, que imparte Economía en cuarto de ESO e primeiro de Bacharelato e Economía da Empresa en segundo de Bacharelato.

Flora Seoane Pernas, que da clase de Consumo Responsable en segundo de ESO.

Tags:

Modificacións da Programación Didáctica por motivo da suspensión da actividade educativa presencial:

4º de ESO
1º de BAC
2º de BAC
Consumo Responsable
Tags:

O 15 de maio leváronse a cabo obradoiros destinados a achegar ao alumnado, de maneira práctica, a distintas temáticas que conforman un consumo responsable. Para 1º de ESO, "Aprendemos a ler etiquetas", 2º e 3º de ESO, "Linguaxe publicitaria" e 4º de ESO, "Etiquetado xeral"

Distribuir contido