Consello escolar

O Consello Escolar do IES Pedregal de Irimia está composto polos seguinte membros:

MEMBROS NATOS: A Directora

2 REPRESENTANTES DOS PROFESORES/AS

1 REPRESENTANTE DOS ALUMNOS/AS

1 REPRESENTANTE NAIS/PAIS/TITORES LEGAIS

1 REPRESENTANTE DO CONCELLO

 

Distribuir contido