Organigrama, Consello escolar, Profesorado

Profesor/a

Alonso Leivas, Pilar

Andión Rodríguez, Mª del Mar

Ballón Marey, Jorge Rafael

Barreiro Tato, Xosé

Cabaneiro Santomé, Carmen

Canosa López, Pablo

Castedo Dorado, Mª del Carmen

Carrascal Castro, Sofía

Fernández Fernández, Mª Sara

Ferro Pereira, Carmela

Folgueira Díaz, Xoán Carlos

Gallego Seoane, Elia

García Irimia, Mª Luz

García Rodríguez, Alejandro

López Cobo, Mª Teresa

López Rivas, Josefa

Matos Conde, Carlos

Martínez Rivas, Javier

Núñez Pena, Roberto

Outeiro Iglesias, Mario

Pol Valiño, Rubén

Reigada Álvarez, Vanesa

Río Conde, Elisa

Rodríguez Gesto, José Luis

Saavedra Cuerva, Darío

Seoane Pernas, Flora

Trigo Abraira, Óscar

Val Escobar, Julia

Vila Bravo, Elvira

 

 

O IES Pedregal e Irimia participa outro ano máis nos plans de formación permanente do profesorado (PFPP) implantados en centros educativos públicos dependentes da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional.

O Consello Escolar do IES Pedregal de Irimia está composto polos seguinte membros:

MEMBROS NATOS: A Directora

2 REPRESENTANTES DOS PROFESORES/AS

1 REPRESENTANTE DOS ALUMNOS/AS

1 REPRESENTANTE NAIS/PAIS/TITORES LEGAIS

1 REPRESENTANTE DO CONCELLO

 

Distribuir contido