Organigrama, Consello escolar, Profesorado

O IES Pedregal e Irimia participa outro ano máis nos plans de formación permanente do profesorado (PFPP) implantados en centros educativos públicos dependentes da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional.

O Consello Escolar do IES Pedregal de Irimia está composto polos seguinte membros:

MEMBROS NATOS: A Directora

2 REPRESENTANTES DOS PROFESORES/AS

1 REPRESENTANTE DOS ALUMNOS/AS

1 REPRESENTANTE NAIS/PAIS/TITORES LEGAIS

1 REPRESENTANTE DO CONCELLO

 

Profesor/a

Andión Rodríguez, Mª del Mar

Barreiro Tato, Xosé

Cabaneiro Santomé, Carmen

Calles López, Olga

Cancio Bermúdez, Iria

Carrascal Castro, Sofía

Castedo Dorado, Carmen

Ferro Pereira, Carmela

Fraga Rouco, Pilar

García Conde Mª do Carme

García Irimia, Mª Luz

García López, Pilar

López Rivas, Josefa

Martínez Rivas, Javier

Novo Novo, Mª José

Núñez Pena, Roberto Carlos

Outeiro Iglesias, Mario

Pol Valiño, Rubén

Prado Anido, Sonia

Quiroga Labrada, Vitoria

Río Conde, Elisa

Seoane Pernas, Flora

Trigo Abraira, Óscar

Val Escobar, Julia

Vila Bravo, Elvira

 

Distribuir contido