Achegamos as adaptacións das Programacións Didácticas de cada  Departamento, segundo as instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia, debido á situación de emerxencia de saúde pública ocasionada polo COVID-19. 

Dispoñibles en cada Departamento Didáctico

Tags:
07/07/2020 09:00
09/07/2020 14:30

Horario das probas de ABAU, 7,8 e 9 de xullo de 2020

11/05/2020 00:00
18/05/2020 23:59

Restablécese o prazo para a presentación das solicitudes de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos, polo tempo que restaba cando se declarou o estado de alarma, de xeito que se iniciará o día 11 de maio de 2020 e rematará o día 18 do mesmo mes.
 

Tags:

Os modelos das probas para a ABAU 2020 están colgados na páxina web da CIUG. 

Debido á situación de emerxencia sanitaria a nivel mundial na que nos atopamos, a mobilidade a Croacia queda posposta. O equipo de profesores e profesoras do proxecto estamos a traballar buscando posibles datas nas que celebrar esta actividade. 

 

Distribuir contido