Novas

HORARIO CUALE 2017-2018

HORARIO CLASES CUALE INGLÉS    CURSO 2017 – 18

 

SESIÓNS

LUNS

MARTES

MÉRCORES

XOVES

VENRES

16:15 – 17:05

 

B2 (POL 2)

 

 

B1 (POL 2)

17:05 – 17:55

 

B2 (POL 2)

 

 

B1 (POL 2)

 

17:55 – 18:45

B1 (POL 2)

A1 (POL 2)

 

A2 (POL 2)

 

18:45 – 19:35

A1 (POL 2)

A1 (POL 2)

 

A2 (POL 2)

 

RECREO

19:50 – 20:40

B2 (POL 2)

 

A2 (POL 2)

 

 

 

HORARIO CLASES CUALE FRANCÉS    CURSO 2017 – 18

 

SESIÓNS

LUNS

MARTES

MÉRCORES

XOVES

VENRES

16:15 – 17:05

 

A1 (2º ESO B)

A2 (2º ESO B)

 

 

17:05 – 17:55

 

A1 (2º ESO B)

 

 

17:55 – 18:45

A2 (2º ESO B)

 

 

 

 

18:45 – 19:35

 

 

 

 

MATRICULA ABAU PARA OS APROBADOS EN SETEMBRO 2017

CURSO 2016/17

 

Alumnos bacharelato

Recoller os impresos para matricularse, en Secretaría

            Os alumnos de 2º de bacharelato que aproben todas as materias en maio, antes de matricularse para a ABAU teñen que facer o depósito para o TÍTULO DE BACHARELATO.

             Documentación necesaria:

·    Fotocopia DNI

·    Recoller na secretaría do centro un impreso para pagar nunha entidade bancaria a seguinte cantidade:

Ordinaria: 49,82 euros

Familia Numerosa: 24,94 euros (TRAER FOTOCOPIA CARTILLA Fª Nª. actualizada).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Para matricularse os aprobados en setembro na ABAU (Avaliación de Bacharelato para o Acceso a Universidade):

 

Matrícula: Mércores 6 de setembro de 2017 (horario 9:30 a 13:30)

Lugar: Secretaría do centro.

Documentación necesaria:

·    Fotocopia DNI

·    Resgardo acreditativo de ter efectuado o depósito do título de bacharelato.

·         Cubrir un formulario que facilita o centro.

·       Impreso de prematrícula que lle será entregado por parte de secretaría para que o alumnado comprobe os seus datos persoais e académicos. Logo da súa comprobación, o alumno/a debe entregalo asinado xunto co resto da documentación no momento de matrícula na ABAU (comprobar tlfno. móbil e e-mail e comunicar os erros en secretaria)

·      Recoller na secretaría do centro un impreso para pagar nunha entidade bancaria a seguinte cantidade:

-       Matrícula ordinaria:   63,67 euros

-       Familia Numerosa 1ª - 2ª Categoría Xeral:  31,84 euros (Traer fotocopia da cartilla de  Fª Nª. actualizada)

-       Familia Numerosa Honra-Especial: GRATUITA

-   Persoal das Universidades do SUG (*): GRATUITA

            (*) Serán beneficiarios de matrícula gratuíta o persoal docente e de administración e servicios, así como o seu cónxuxe e fillos, das Universidades do SUG . A gratuidade deberá acreditarse mediante certificación dos respectivos servicios de persoal  e por medio da Fotocopia do libro de familia.

- Persoas con discapacidade ≥ 33%, victimas actos terroristas ou victimas de violencia de xénero: GRATUITA

Acreditarase mediante resolución administrativa.

 

Información sobre a ABAU e acceso a universidade: http://ciug.cesga.es

 

 

Probas de acceso a Ciclos Formativos 2017

Pola Orde do 22 de decembro de 2016 (DOG 5 de xaneiro de 2017) convócanse probas de acceso a ciclos formativos para aquelas persoas que non posúan os requisitos académios  para acceder a un ciclo formativo.

Toda a información na web de FP: http://www.edu.xunta.es/fp/probas

Inscrición proba acceso a Ciclo Medio: Sede electrónica. Procedemento ED312C

Inscrición proba acceso a Ciclo Superior: Sede electrónica. Procedemento ED312D

Prazo de inscrición nas probas de acceso:

  •  Ciclos formativos de grado medio: O prazo de presentación de solicitudes será do 13 ó 23 de marzo.
  • Ciclos formativos de grado superior: O prazo de presentación de solicitudes será do 6 ó 15 de febreiro.

 

Calendario das probas de acceso:

 

Nota informativa proba acceso a ciclos medios 2017

Nota informativa proba acceso a ciclos superiores 2017

IES Monte Castelo

 

 
 Teléfono: 982-828241            
NOVAS: Pódense recoller os vales para material dos alumnos matriculados en xullo. Curso 2017/18.
Matrícula ABAU para os aprobados en setembro 2017

 

Blog de Artes 

 

   O IES Monte Castelo participa no programa abalarMóbil no curso 2017/18
 
Información académico profesional para o alumnado(PAU, FP...)              Programa Orienta               PROXECTO ABALAR
 
HORARIOS CUALE 2017-2018

 

CATALOGO DA BIBLIOTECA
 
 FONDO SOLIDARIO (PRESTAMO) LIBROS DE TEXTO/AXUDAS MATERIAL ESCOLAR.2017/18. Listaxe  definitiva de alumnado de educación secundaria obrigatoria.     
  •   O luns 18 informarase ó alumnado do día e horario de recollida de libros por parte das familias.
  •   Poden pasar a recoller os vales de materias os alumnos que se matricularon en setembro ( e tamén os de xuño que ainda non o recolleron).
LIBROS DE TEXTO PARA O CURSO 2017-2018

Intercambios con Chequia e Polonia

Texto da prensa Local:

 

Desde el dia 5 de junio hasta el dia 14 de junio permaneceran en
burela 10 alumnos checos y 2 profesoras. Esta estadia corresponde al
intercambio que desde hace 8 años Ies Monte Castelo de con el Gimnasium
Pripotocni de Praga. Los alumnos del centro de Burela realizaron su
viaje en el mes de marzo. Los aluumnos praguenses permaneceran en
familias de la comunidad educativa del Ies Monte Castelo. Es la primera
ves qie se realiza este intercambio durante las fiestas de Burela. El
grupo checo visitarán diferentes lugares de la Mariña (Ribadeo,
Mondoñedo,...) y de Galicia como Santiago, participarán en las
actividades del centro.

Por otra parte un grupo de 30 alumnos y profesores del Gimnasium
polaco de Bydgoszcz  realizaran una visita al centro educativo,
pernoctando el dia 9 de junio. Este centro, con el que nuestro Instituto
ha colaborado en proyectos Comenius y E-twining, realizará una parada
de cortesía en su ruta jacobeaa Santiago de Compostela. Aprovecharán
para conocer esta zona de la mariña yalguna etapa del camino norte.

 
   
   

 

 

teatro

A ACTRIZ GALEGA ROSALÍA CASTRO, EX-ALUMNA DO NOSO CENTRO OFRECIU CO SEU
GRUPO DE TEATRO UNHA ACTUACIÓN ESPECIAL ÓS NOSOS ALUMNOS/AS E
PROFESORES

Ver entrevista no Progreso

Distribuir contido