Novas

CONVOCATORIA PROBAS ACCESO A CICLOS FORMATIVOS 2020

Pola Orde do 20 de xaneiro de 2020 (DOG 7de febreirode 2020) convócanse probas de acceso a ciclos formativos para aquelas persoas que non posúan os requisitos académios  para acceder a un ciclo formativo.

Toda a información na web de FP: http://www.edu.xunta.es/fp/probas

Ligazón á aplicación informática para dar de alta unha solicitude: http://www.edu.xunta.es/fp/probas . Unha vez xerada a instancia, hai que imprimila e presentala nun centro que teña FP xunto coa documentación que se indique na instancia. En tanto non se efectúe este trámite, non estará feita a matrícula para as probas.

Tamén se pode presentar a solicitude a través  da sede electrónica:

Inscrición proba acceso a Ciclo Medio: Sede electrónica. Procedemento ED312C

Inscrición proba acceso a Ciclo Superior: Sede electrónica. Procedemento ED312D

Prazo de inscrición nas probas de acceso:

  •  Ciclos formativos de grado medio: O prazo de presentación de solicitudes será do 2 - 13 de marzo
  • Ciclos formativos de grado superior: O prazo de presentación de solicitudes será do 10 - 19 de febreiro.

ADMISIÓN ALUMNADO ESO - BACHARELATO PARA O CURSO 2020-2021

CALENDARIO DO PROCESO DE ADMISIÓN:

Reserva de praza no centro de orixe (para 1º ESO)

Do 1 ao 17 de febreiro

Data do sorteo público da letra a efectos de desempate.

26 febreiro

Publicación listaxe reserva praza

Antes do  28 de febreiro

Publicación de postos escolares vacantes.

Antes do 1 de marzo

Presentación da solicitude de admisión dos alumnos que cambien de centro para seguir cursando a mesma ensinanza ou para estudos superiores.

Do 1 ao 20 de marzo

Presentación da documentación acreditativa dos criterios do baremo (se o nº de solicitudes é superior o nº de prazas ofertadas)

A partir do 22 de marzo (10 días hábiles)

Publicación das listaxes provisionais de admitidos e non admitidos.

Antes do 25 de abril

Reclamacións.

 

Realizarase ante o Consello Escolar nos centros públicos, e ante o titular nos centros privados concertados.

5 días hábiles a contar a partir do día seguinte da publicación das listaxes provisionais.

Publicación de listaxes definitivas.

Antes do 15 de maio.

No caso de solicitar praza en datas posteriores ao prazo fixado, enviaranse ó Departamento Territorial da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.


RECLAMACIÓN: 

As reclamacións contra a resolución do Consello Escolar, a Comisión de Escolarización e, se é o caso, da Inspección Educativa,

poderanse presentar no prazo máximo de 5 días hábiles contados a partir da súa publicación, ante o órgano que as ditou.

Mais información na páxina de admisión alumnado: /www.edu.xunta.es/admisionalumnado/

na sede electrónica da Xunta: https://sede.xunta.es

PROBAS LIBRES PARA A OBTENCIÓN DO TÍTULO DE GRADUADO EN SECUNDARIA. 2020

Probas libres para a obtención do Título de Graduado en ESO 2020

Toda a información na sede electrónica da Xunta:https://sede.xunta.es/detalle-procedemento?codCons=ED&codProc=540A&procedemento=ED540A

e na páxina web da Consellería de Educación: www.edu.xunta.es

Convocadas as probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para persoas maiores de dezaoito anos.

Os prazos de matrícula son:

-Convocatoria de maio: 16 ao 27 de marzo de 2020, ambos incluídos

-Convocatoria de setembro: 1 ao 8 de xullo de 2020, ambos incluídos

As persoas matriculadas para a primeira convocatoria, se non superan a totalidade dos ámbitos da proba, consideraranse matriculadas para a segunda convocatoria sen que teñan que presentar nova documentación.

Na provincia de Lugo presentarase en :
– Centro EPA Albeiros, parque da Milagrosa, s/n.  27003 Lugo      Tfno: 982 828106

 

Realización das probas:

O 29 de maio e o  4 de setembro de 2020

As probas celebraranse en sesións de mañá e tarde

Entre as 8.30 e as 9.00 horas iniciarase o chamamento para o acceso aos espazos de realización da proba.

-A sesión da mañá terá dúas partes: na primeira, das 9.30 ás 12.00 horas, realizarase a proba do ámbito científico-tecnolóxico, que inclúe exercicios das materias de Matemáticas,  Bioloxía e Xeoloxía, Física e Química e Tecnoloxía, así como aspectos relacionados coa saúde e o medio natural recollidos no currículo da Educación Física.


-Na segunda parte, das 12.15 ás 13.15 horas, realizarase a proba do ámbito social, que inclúe exercicios das materias de Xeografía e Historia, Economía, Iniciación a Actividade Emprendedora Empresarial e aspectos perceptivos correspondentes ás materias de Educación Plástica e Visual, e Música.


-Na sesión da tarde, das 16.00 ás 19.00 horas, realizarase a proba do ámbito da comunicación. Comprenderá os exercicios de: Lingua galega e literatura ,Lingua Castelá e Literatura, Lingua estranxeira (inglés ou francés)

 

Existen materiais dispoñibles (temario) na páxina web da Consellería http://www.edu.xunta.es/web/node/3393

Exames de convocatorias anteriores: http://www.edu.xunta.es/web/node/1238

Protexe o teu medio

O programa pretende, mediante o préstamo dun equipamento básico, formar unha comunidade global de profesorado, alumnado e científicos/as traballando na tarefa común de coñecer mellorar a calidade do aire e das augas.

Enlace ao programa

No noso centro realizarano o alumnado do ciclo de Saúde Ambiental e involucrarase a diversos cursos da ESO. no estudo da calidade do aire e das augas.

CLUB DE CIENCIA

O IES Monte Castelo volve a participar no programa de innovación educativa de Club de Ciencia.

Enlace á convocatoria.

Enlace á resolución.

Enlace ás actividades desenvolvidas no Club de Ciencia do curso 2018/19

Espazo Maker

O IES Monte Castelo acaba de ser un dos centro seleccionados para participar no programa de innovación educativa ESPAZOS MAKER

Enlace á convocatoria

Enlace á resolución

English Week

O IES Monte Castelo foi seleccionado para participar en actividades de inmersión lingüística en lingua inglesa, English Week.

O alumnado que vai realizar esta inmersión lingüística será o de 3º ESO e poderán participar un total de 25.

Enlace á resolución definitiva.

Horarios CUALE 2019 - 2020

Os harorios para o presente curso están nos seguintes enlaces:

CUALE INGLÉS.

CUALE FRANCÉS.

Vales para adquisición de material escolar setembro 2019

Xa están dispoñibles os vales para a adquisición de material escolar para o alumnado matriculado en setembro 2019.

Lugar de recollida, secretaría do centro en horario de 9:30 a 13:30

Distribuir contido