Taboleiro de anuncios Burela

Matrícula para o curso 2020-21. Alumnado apto en xuño ou que renunciou

AMPRIACIÓN DO PRAZO DE MATRÍCULA: Dende o 29 de xuño ao 10 DE XULLO

- Prazo para o alumnado presencial da escola que resultou apto en xuño, ou que renunciou á matrícula oficial do presente curso.

- Haberá outro prazo de matrícula para este alumnado do 14 ao 22 de setembro.

- A matrícula realizarase nos seguintes enlaces, dependendo se pertences á Escola en Celeiro-Viveiro, ou á Sección en Burela, e utilizando as túas claves de acceso a CentrosNet (como acceder):

Viveiro                                                    Burela

- Despois de matricularte a través de internet, e pagar as taxas correspondentes, debes entregar na secretaría da Escola (telematicamente ou de forma presencial) os impresos de matrícula xerados pola aplicación web, os resgardos de ter pagado as taxas (salvo exención) e, de ser necesario, o resto da documentación, dentro do prazo de matrícula.

- A presentación da documentación para a formalización da matrícula na secretaría farase telemáticamente no correo eoi.viveiro@edu.xunta.gal . No caso de non poder realizala por este medio, poderás presentala fisicamente na secretaría da Escola de luns a venres de 10.00 a 13.00 horas.

Instruccións para a finalización do curso 2019-20.

 A Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación educativa, con data de 22 de maio de 2020, publicou as instruccións para a finalización do presente curso. Podes consultar neste enlace o texto íntegro. 

Destacamos a seguinte información:

CURSOS DE CERTIFICACIÓN

O novo calendario das probas de certificación (tanto do alumnado libre como o presencial) establecerase cando as circunstancias permitan a súa realización, e nunca antes de setembro.

O sistema de avaliación non se modifica.

 PREINSCRICIÓN E MATRÍCULA PARA O VINDEIRO CURSO 2020-21

Os períodos adaptaranse ás circunstancias. En todo caso, procurarase facilitar a tramitación evitando a presencialidade no centro educativo por medio de procedementos telemáticos.

 

Aviso: matriculación telemática

O alumnado que se matriculou para as probas de certificación por libre, por medios telemáticos, e enviou toda a documentación ao correo electrónico da EOI de Viveiro durante o estado de alarma, non ten que presentar a documentación físicamente na secretaría da escola.

 

 

CONVOCATORIAS EXAMES ORAIS E ESCRITOS SETEMBRO 2019 - SECCIÓN EOI BURELA

Nos seguintes adxuntos atoparedes as CONVOCATORIAS ORAIS E ESCRITAS DE SETEMBRO 2019 - Sección EOI Burela.

 

TÍTULOS OBTIDOS NO CURSO 2018-2019

Títulos obtidos no curso 2018-2019

Os títulos de A2 e B1 son emitidos polo propio centro, e estarán dispoñibles na Secretaría da Escola de Idiomas a partir do 15 de Novembro.

 Os títulos de B2, C1 e C2 son emitidos pola Consellería de Educación e deben ser solicitados na Secretaría da Escola de Idiomas.

Máis información...

PREINSCRICIÓN E MATRÍCULA 2019-2020

Preinscrición e matrícula

Prazos de matrícula:

Alumnado da Escola aprobado en xuño: Do 1 ao 9 de xullo ou do 2 ao 9 de setembro.

- Alumnado da Escola convocado en setembro: Do 9 ao 13 de setembro.

 - Alumnado preinscrito: do 19 ao 27 de setembro.

 

Prazo de preinscrición: Do 2 ao 15 de setembro

Farase on-line neste enlace: https://www.eoidigital.com/preinsxunta . Para consultar se tes que preinscribirte, en que curso, e o procedemento a seguir, pincha aquí.

 

Prazos de matrícula:

Alumnado da Escola aprobado en xuño: Do 1 ao 9 de xullo ou do 2 ao 9 de setembro.

- Alumnado da Escola convocado en setembro: Do 9 ao 13 de setembro.

- Alumnado preinscrito: do 19 ao 27 de setembro.

 

 

REVISIÓN EXAMES XUÑO 2019

Horas revisións exames xuño 2019 para cada nivel, na Sección da EOI de Burela, na Aula CS AAF DEPORTIVAS - Luns 24 xuño no arquivo adxunto. 

DATAS EXAMES XUÑO 2019 SECCIÓN EOI DE BURELA

Nos arquivos adxuntos atoparedes as DATAS e CONVOCATORIAS dos EXAMES ORAIS E ESCRITOS de NIVEIS 1 e de CERTIFICACIÓN de XUÑO 2019.

MODELOS PROBAS CERTIFICACIÓN GALICIA

Nesta ligazón atoparás modelos  das probas de certificación.

GUÍAS DO CANDIDAT@ 2018-2019

Nos adxuntos atoparedes as Guías do Candidat@s con tódala información necesaria acerca dos exames dos diferentes niveis de certificación.

MATRÍCULA LIBRE 2019

Prazo de matrícula: do 13 de marzo ao 2 de abril (A aplicación pechará ás 12 horas do día 2 de abril, pero poderase entregar a documentación na secretaría da Escola ata as 14 horas dese mesmo día). 

A norma que regula as probas de certificación é a Circular 1/2019.

MATRÍCULA LIBRE 2019

Dende o 13 de marzo ata o 2 de abril de 2019 estará aberto o prazo de matrícula para presentarse aos exames de certificación por libre. 

Nos vindeiros días teredes dispoñible toda a información nesta páxina.

EXAMES DE FEBREIRO 2019 - SECCIÓN EOI DE BURELA

Xa tedes a vosa disposición as DATAS DOS EXAMES DE PROGRESO DE FEBREIRO 2019 no seguinte adxunto.

AVISO ALUMN@S C1.2

O ISBN DO LIBRO OUTCOMES ADVANCED 2ND EDITION da Editorial Cengage Learning erra erróneo.

O ISBN correcto é:

 

9781473765252

 

ABERTO PRAZO EXTRAORDINARIO MATRÍCULA CURSO 2018-2019

Do 1 o 11 de outubro ámbolos dous incluídos.

Ven a estudar Inglés na Sección da EOI de Burela.

Matrícula na oficina da Secretaría da EOI Luz Pozo Garza de Viveiro.

AVISO DATAS PRESENTACIÓNS E INICIO DE CURSO EN SECCIÓN EOI DE BURELA

 

Niveis:

C1.1, C1.2 e C2 - Luns 24 de setembro

B2.1 e B2.2 - Martes 25 de setembro

B1 - Mércores 26 de setembro

A1 e A2 - Xoves 27 de setembro

Tódalas presentacións serán na hora de clase habitual (na aula correspondente), aínda co día da presentación non coincida co día de clase durante o curso.

COMEZO DAS CLASES - LUNS 1 DE OUTUBRO

PREINSCRICIÓN E MATRÍCULA CURSO 2018-2019 - SECCIÓN EOI BURELA

O alumnado da Escola que aprobara en xuño non fará preinscrición e matricularase do 3 ao 10 de setembro no seguinte enlace:  

https://www.informaticacentros.com/xunta/

 

Así mesmo, o alumnado que SE EXAMINA EN SETEMBRO terá que facer a matrícula do 10 o 14 de setembro.

 

O alumnado que non estea en ningún dos dous casos anteriores, fará a preinscripción do 3 ao 16 de setembro, e matricularase do 18 ao 28 de setembro.

Tedes tódala documentación necesaria para saber cómo, e en que nivel tedes que matricularvos nos documentos adxuntos que atopades debaixo. 

 

Distribuir contido