profesorado

Solicitudes de intervencións e adquisición de equipamento

Solicitudes de intervencións e adquisición de equipamento

 

Profesorado do curso

CURSO 2020-2021

 

DEPARTAMENTO DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA:

 

 1. Alonso Monte, Gonzalo
 2. Álvarez Gil, Diego
 3. Rodriguez de Bernardo, Alberte
 4. Vallina Puente, Raúl
 5. Vázquez Martínez, Patricia

 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA:

 1. Barcia Fernández, Carmen María

 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA:

 

 1. Iglesias Geada, Alfonso Carlos
 2. López García, Salvador
 3. Pinto Casas, Rodrigo
 4. Ramallal Comendeiro, Roberto
 5. Soto Cotón, Benxamín

 

DEPARTAMENTO DE DEBUXO:

 1. Blanco Fernández, Mª Concepción
 2. Martín Hernández, María
 3. Porto Taboada, Antonio


EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DA LINGUA GALEGA:

 1. Paniagua Pousa, Cándido

 

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA:

 1. Luna Almarza, Marcelino
 2. Soto Presas, Mª Amalia

 

DEPARTAMENTO DE FÍSICA E QUÍMICA:

 

 1. Comendeiro López, José Luis
 2. da Silva Sánchez, Iván

 

DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN E ORIENTACIÓN LABORAL:

 1. Díaz García, Luis María

 

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS:

 1. Ballesteros Andrade, Paula

 

DEPARTAMENTO DE GREGO:

 1. Rey López, Julián

 

 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS:

 1. Corredoira Loureiro, Ana María
 2. Galdo López, Antonio
 3. García Basanta, Manuela
 4. Orizales Lage, María Eugenia

 

DEPARTAMENTO DE LATÍN:

 1.  Rodríguez Lozano, Mari Flor

 

DEPARTAMENTO DE LINGUA CASTELÁ E LITERATURA:

 1. Carrascal Prieto, Jesús Ángel
 2. Castelao Cora, Carmen
 3. Gómez Vázquez, Javier Antonio
 4. Samartino López, Elena

 

DEPARTAMENTO DE LINGUA GALEGA E LITERATURA:

 1. Cociña Cociña, Mª Carmen
 2. Fernández Expósito, Xoán Xosé
 3. Paniagua  Pousa, Cándido

 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS:

 1. Díaz Villaverde, Iván
 2. Fraga Paz, Rebeca
 3. García García, José Ángel
 4. Gómez Fernández, María Dolores
 5. Novo Folgueira, Mª Carmen
 6. Rodríguez Moreda, Mª Lidia

 

DEPARTAMENTO DE MÚSICA:

 1. Rivero Lestón,María

 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN:

 1. Murado González, Benito
 2. Pérez Ramos, Mª Victoria

 

DEPARTAMENTO DE RELIXIÓN:

 1. Fernández Fernández, Simón

 

DEPARTAMENTO DE SANIDADE:

 

 1. Blanco Calvo, Moisés
 2. Domínguez Malla, Joaquín
 3. Fraga Otero, César
 4. González Martínez, José Ignacio
 5. Martín Saiz, Sara
 6. Rozas Barrero, Jaime
 7. Vázquez Ouro, Margarita
 8. Veiga Rodríguez, Manuel

 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOXÍA:

 1. Pernas Villar ,Esperanza Rita
 2. Rivero González, Dolores
 3. Cuevas Allegue, Mario

 

DEPARTAMENTO DE XEOGRAFÍA E HISTORIA:

 1. Fernández Salas, Patricia Inés
 2. Lago Lamas, Fernando
 3. Nécega Rodríguez, María Teresa
 4. Pernas Oroza, Herminia

 

RESPONSABLE DE BIBLIOTECA:

 1. Soto Presas, María Amalia

 

RESPONSABLES AULA MENTOR:

 1. Luna Almarza, Marcelino
 2. Rodríguez Moreda, Mª Lidia

 

 RESPONSABLE DA FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABALLO:

 1. Vázquez Ouro, Margarita

 

 RESPONSABLE TIC- ABALAR- EDIXGAL:

 1. Pernas Villar, Esperanza Rita
Distribuir contido