Profesorado

Profesorado do curso

CURSO 2019-2020

 

DEPARTAMENTO DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA:

 

 1. Alonso Monte, Gonzalo
 2. Losada Rodríguez, Fernando
 3. Rodriguez de Bernardo, Alberte
 4. Vallina Puente, Raúl

 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA:

 1. Barcia Fernández, Carmen María

 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA:

 

 1. Carregal Albella, Alba
 2. Iglesias Geada, Alfonso Carlos
 3. López García, Salvador
 4. Pinto Casas, Rodrigo
 5. Ramallal Comendeiro, Roberto

 

DEPARTAMENTO DE DEBUXO:

 1. Blanco Fernández, Mª Concepción
 2. Martín Hernández, María
 3. Perales Garat, Joaquín


EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DA LINGUA GALEGA:

 1. Orol Gonzalez, Ana

 

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA:

 1. Luna Almarza, Marcelino
 2. Soto Presas, Mª Amalia

 

DEPARTAMENTO DE FÍSICA E QUÍMICA:

 

 1. Comendeiro López, José Luis
 2. da Silva Sánchez, Iván

 

DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN E ORIENTACIÓN LABORAL:

 1. Díaz García, Luis María

 

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS:

 1. Ballesteros Andrade, Paula
 2. Pena Rivas, Mª Delfina

 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS:

 1. Galdo López, Antonio
 2. García Basanta, Manuela
 3. Insua Cabanela, Maite
 4. Orizales Lage, María Eugenia

 

DEPARTAMENTO DE LATÍN:

 1.  Rodríguez Lozano, Mari Flor

 

DEPARTAMENTO DE LINGUA CASTELÁ E LITERATURA:

 1. Carrascal Prieto, Jesús Ángel
 2. Castelao Cora, Carmen
 3. Orol Gonzalez, Ana
 4. García Neira, Carmen
 5. Samartino López, Elena

 

DEPARTAMENTO DE LINGUA GALEGA E LITERATURA:

 1. Cociña Cociña, Mª Carmen
 2. Fernández Expósito, Xoán Xosé
 3. Hermida Rei, Salomé

 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS:

 1. Carballo González, Alba
 2. García Cordero, Cecilia
 3. García García, José Ángel
 4. Novo Folgueira, Mª Carmen
 5. Rodríguez Moreda, Mª Lidia

 

DEPARTAMENTO DE MÚSICA:

 1. Rivero Lestón,María

 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN:

 1. Murado González, Benito
 2. Pérez Ramos, Mª Victoria

 

DEPARTAMENTO DE RELIXIÓN:

 1. Fernández Fernández, Simón

 

DEPARTAMENTO DE SANIDADE:

 

 1. Blanco Calvo, Moisés
 2. Fraga Otero, César
 3. Gay Vázquez, Begoña
 4. Muiños Carballal, Manuel
 5. Pérez Rodríguez, María Esther
 6. Rozas Barrero, Jaime
 7. Varela Caamiña, María Peregrina
 8. Vázquez Ouro, Margarita

 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOXÍA:

 1. Pernas Villar ,Esperanza Rita
 2. Rivero González, Dolores
 3. Cuevas Allegue, Mario

 

DEPARTAMENTO DE XEOGRAFÍA E HISTORIA:

 1. Fernández Salas, Patricia Inés
 2. Nécega Rodríguez, María Teresa
 3. Pernas Oroza, Herminia

 

RESPONSABLE DE BIBLIOTECA:

 1. Soto Presas, María Amalia

 

RESPONSABLES AULA MENTOR:

 1. Luna Almarza, Marcelino
 2. Rodríguez Moreda, Mª Lidia

 

 RESPONSABLE DA FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABALLO:

 1. Vázquez Ouro, Margarita

 

 RESPONSABLE TIC- ABALAR- EDIXGAL:

 1. Pernas Villar, Esperanza Rita
Distribuir contido