Carta Erasmus

Carta Erasmus 2021 - 2027

Decembro 2020- O IES Monte Castelo foi unha das institucións ás que se lles outorgou a Carta Erasmus 2021-2027 (Erasmus Charter for Higher Education-ECHE) baixo o programa Erasmus + .

 

 

O IES Monte Castelo solicita a Carta Erasmus de Educación Superior (ECHE) 2021-2027 coa que poderá realizar movilidades a outros países:

     - de estudantes de ciclo superior para estudos e/ou prácticas en empresas

     - de personal para impartir docencia e/ou para recibir formación

CARTA ECHE 2021 - 2027

PROPOSAL EVALUATION FORM

Propuesta Carta Erasmus Educación Superior 2021-2027

Información Carta ECHE 2021 - 2027

Movilidad Erasmus 2013

Outubro 2014-Nuria Rodríguez, alumna do Ciclo superior de Animación de Actividades Físicas e Deportivas que participou no proxecto de Movilidad Erasmus no que realizou parte das súas prácticas formativas en Italia, está actualmente traballando en Potenza (Italia) como xogadora dun equipo de fútbol e entrenadora de nenos dunha escola de fútbol.

 

 Nuria foi entrevistada por unha radio de Ponferrada. Para escoitar a entrevista pincha no seguinte enlace: http://youtu.be/3pa9ZeJI2dg

 

30 de maio-Os alumnos participantes no proxecto regresaron a Burela despois de 2 meses de prácticas en Italia.

O IES María Sarmiento participará no proxecto Erasmus + seguindo a estela do noso centro. A colaboración entre os dous centros facilitou ó IES María Sarmiento o contacto co noso socio italiano para ter un centro de acollida en Italia para ó alumnado participante.

 

Unha alumna Erasmus (Úrsula) realizando prácticas no laboratorio da Universidade de Potenza.

Nuria (alumna Erasmus) cun equipo de fútbol de Potenza  
 

 

Os nosos alumnos xa están en Potenza

 

 

 

12 de marzo de 2014- Os alumnos participantes no proxecto de Movilidad Erasmus fan unha foto de grupo con Massimiliano Matteri (axudante Comenius italiano) antes da súa viaxe a Italia o próximo 14 de marzo.

 

20 Febreiro de 2014- Manuela D'Andrea, como representante do centro de acollida italiano IREFORR, realizou unha visita ó IES Monte Castelo para preparar a mobilidade de estudantes que se realizará durante os meses de marzo e abril. Nesta visita Manuela reuniuse cos 9 alumnos(que foron previamente seleccionados) que viaxarán a Italia, así como cos seus titores e coa coordinadora do proxecto europeo para concretar os detalles previos á viaxe.

Os alumnos que foron seleccionados para participar no proxecto de Movilidad Erasmus 2013 son:

-Nerea Díaz Rey (CS Saúde ambiental)                                                     -Noemí Reigosa Fernández (CS Saúde ambiental) 

-Mª Cristina Fernández Durán (CS Saúde ambiental)                                   -Nuria Rodríguez Ruiz (CS Animación de Activ Físicas)

-Jorge Fernández Iglesias (CS Animación de Activ Físicas)                           -Iván Francisco Sánchez Campos (CS Animación de Activ Físicas)

-Justo Fernández Méndez (CS Animación de Activ Físicas)                            -Úrsula Vázquez Pajón (CS Saúde ambiental) 

-Laura Moris Fernández (CS Animación de Activ Físicas)

O IES Monte Castelo solicitou un proxecto de Movilidad Erasmus para 9 alumnos de Ciclo superiores: de Animación de Actividades físicas e deportivas e de Saúde Ambiental. Este proxecto desenvolverase durante o curso 2013-14, eses 9 alumnos realizarán unha parte (2 meses) do módulo de FCT en un país estranxeiro que neste caso será Italia. O centro de acollida en Italia será IREFORR, situado en Potenza, na rexión de Basilicata.

Carta Erasmus 2014-2020

 

Diciembre 2013- El IES Monte Castelo ha sido una de las instituciones a las que les ha sido otorgada la Carta Erasmus 2014-20 (Erasmus Charter for Higher Education-ECHE) bajo el nuevo programa Erasmus + .

La lista de instituciones seleccionadas está publicada en la web de la Agencia Europea- http://eacea.ec.europa.eu/funding/2014/call_he_charter_en.php

  

El IES Monte Castelo solicita la Carta Erasmus de Educación Superior (ECHE) 2014-2020 con la que podrá realizar movilidades a otros países:

     - de estudiantes de ciclo superior para estudios y/o prácticas en empresas

     - de personal para impartir docencia y/o para recibir formación

 

Documentación:

-Sistema de créditos académicos y metodología

-Cátalogo de ciclos formativos

-Política lingüística para estudiantes enviados

-Política lingüística para estudiantes recibidos

-Reconocimiento de los logros de la movilidad para el estudio y prácticas en empresas

Carta Erasmus 2013-2014

A oferta de prazas Erasmus aparece recollida na prensa e nas redes sociais.

 

Concedida mobilidade de 9 alumnos de ciclo superiorppara realizar prácticas de formación no estranxeiro dentro do programa de "Movilidad Erasmus"

Recomendacións a estudantes que participen nunha mobilidade: http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/ElMinisterioInforma/Paginas/Noticias/20130620_MINISTERIO1.aspx

 

O noso centro obtivo a Carta Erasmus Ampliada para o curso académico 2013-2014. Con esta Carta o centro está habilitado para enviar alumnos de ciclos superiores a realizar prácticas formativas en outros países da Unión Europea

 

   

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con esta Carta Erasmus la institución (IES MONTE CASTELO) se compromete a cumplir con los siguientes principios fundamentales de la movilidad Erasmus:

        -La movilidad se llevará a cabo sólo en convenios interinstitucionales previos entre la institución y los organizaciones donde las prácticas se llevará a cabo

        -Se dará pleno reconocimiento a los estudiantes para las actividades completadas satisfactoriamente especificadas en los convenios de prácticas obligatorias


La institución también está de acuerdo:

        -Para garantizar la máxima calidad en la organización de prácticas de estudiantes

        -Para que un sistema de transferencia de crédito le da transparencia a los procedimientos de reconocimiento

        -Promover y dar visibilidad a las actividades apoyadas por el programa Erasmus

        -Para dar a conocer esta Carta y la declaración de política de Erasmus de la institución


        -Para cumplir con los objetivos de la no discriminación establecidos en el Programa de Aprendizaje Permanente


Distribuir contido