Información de interese

ADMISIÓN ALUMNADO ESO - BACHARELATO PARA O CURSO 2017/2018

Admisión e matriculación de alumnado en centros públicos en Galicia para o curso 2017 - 2018

CALENDARIO DO PROCESO DE ADMISIÓN:

Reserva de praza no centro de orixe ou centro de adscrición.

Do 1 ao 15 de febreiro

Data do sorteo público da letra a efectos de desempate.

Última semana de febreiro

Publicación de postos escolares vacantes.

Antes do 1 de marzo

Presentación da solicitude de admisión dos alumnos que cambien de centro para seguir cursando a mesma ensinanza ou para estudos superiores.

Do 1 ao 20 de marzo

Presentación da documentación acreditativa dos criterios do baremo (se o nº de solicitudes é superior o nº de prazas ofertadas)

A partir do 22 de marzo (10 días hábiles)

Publicación das listaxes provisionais de admitidos e non admitidos.

Antes do 25 de abril

Reclamacións.

 

Realizarase ante o Consello Escolar nos centros públicos, e ante o titular nos centros privados concertados.

5 días hábiles a contar a partir do día seguinte da publicación das listaxes provisionais.

Publicación de listaxes definitivas.

Antes do 15 de maio.

No caso de solicitar praza en datas posteriores ao prazo fixado, enviaranse ó Departamento Territorial da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.


RECLAMACIÓN

As reclamacións contra a resolución do Consello Escolar, a Comisión de Escolarización e, se é o caso, da Inspección Educativa, poderanse presentar no prazo máximo de 5 días hábiles contados a partir da súa publicación, ante o órgano que as ditou.

 

NOVIDADES E CRITERIOS A SEGUIR PARA A SOLICITUDE:

  • A principal novidade é que se poderá solicitar praza a través de internet na aplicación informática «admisionalumnado (/www.edu.xunta.es/admisionalumnado/). Ver todas as novidades na Orde do 25 de xaneiro de 2017 (DOG 1-2-2017) 
  • O alumnado que pretenda continuar estudos nun centro de adscrición, para reservar praza, deberá presentar no centro de orixe ou a través de internet o formulario de solicitude (Anexo I).
  • O alumnado que solicite praza nun centro non adscrito solicitará a admisión a través de internet  ou de forma presencial no centro docente indicado como primeira opción ou en calquera dos lugares e rexistros establecidos utilizando o formulario de solicitude (Anexo II). Na solicitude pódese relacionar ata 6 centros por orde de preferencia.
  • Os formularios serán facilitados gratuitamente nos centros e tamén estarán dispoñibles na páxina web da consellería.
  • Poderase consultar o estado de tramitación da solicitude a través da aplicación informática utilizando o código de solicitude e o número de DNI da persoa solicitante.
  • Todas as solicitudes que non pudiesen obter praza nos centros solicitados serán remitidas á comisión de escolarización que lles asignará praza nos centros onde teñan vacantes tendo en conta, cando sexa posible, as preferencias dos pais indicadas na solicitude e a puntuación obtida por aplicación do baremo.

CALENDARIO DE MATRICULACIÓN:

  • Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato: Do 25 de xuño ao 10 de xullo.
  • Prazo extraordinario para ESO e Bacharelato: Do 1 ao 10 de setembro. 

NORMATIVA:

SORTEO PÚBLICO DAS LETRAS DE PRIORIDADE:

  • Resolución do 23 de febreiro de 2017 pola que se fai público o resultado do sorteo das letras de prioridade para o desempate no procedemento de admisión.
  • Resultado do sorteo 2017:

Letras primeiro apelido: ¨ I ¨ e ¨ I ¨
Letras segundo apelido: ¨ Ñ ¨ e ¨ X .

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

Podes consultar os curriculos dos novos titulos de formación profesional.

http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/nuevos-titulos/fp-basica.html

 En Galicia: http://www.edu.xunta.es/fp/borradores

Borrador do decreto que regula a FP Básica e establece 21 currículos http://www.edu.xunta.es/fp/borrador-fpbasica-curriculos

 

 Oferta de FP Básica no curso 2014/2015: http://www.edu.xunta.es/fp/oferta-fpb-pcpi

 

 

Resultados AVALDÍA curso 2012/2013

O IES Monte Castelo acada uns resultados que superan a media galega na AVALDIA 2012/2013.

* Competencia Matemática

 

 

* Competencia en comunicación lingüística

 

 

*Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico

 

 

 

 


BÚSQUEDA DE EMPREGO

https://www.camaras.org/publicado/scop/public/index.php

Servicio ofrecido por Cámaras de comercio a empresarios e demandantes de emprego

http://www.cimo.org/principal.php

Portal galego de emprego

 

Outras páxinas de emprego:

http://www.infoempleo.com/

http://empregoviveiro.nireblog.com/

http://www.auladoautoemprego.ceg.es/aula/

http://www.opcionempleo.com/

 

Programa de televisión RTVE1: Aquí hay trabajo

 

 

 

Buscador gratuito de anuncios de empleo: Trovit

 

 

Información anual del mercado de trabajo por perfil

Los "Perfiles de la Oferta de Empleo" 2014, contienen información de las ocupaciones que se ofertan por las empresas en Internet y, a modo de ficha, se recoge: la Caracterización de la oferta, las Competencias específicas requeridas para desempeñar el empleo y el Perfil requerido al candidato, con cuatro puntos: Características personales, Formación y experiencia, Idiomas e informática , Competencias personales... etc.

http://www.sepe.es/indicePerfiles/indicePerfiles.do?idioma=es

 

 

 

 

Distribuir contido