Taboleiro de anuncios

Plan de Convivencia

O IES Monte Castelo elaborou o seu Plan de Convivencia no curso 2015/16. Este plan foi aprobado polo Consello escolar nunha sesión extraordinaria o 14 de abril de 2016.  O documento elaborado pódese consultar no arquivo adxunto ao final deste documento.

 

 

Novo número de teléfono do IES Monte Castelo

Novo número de teléfono do IES Monte Castelo

 

O IES Monte Castelo cambia de número de teléfono e fax a partir do 1 de abril de 2016. Estes son os novos números:

Teléfono: 982 82 82 41

Fax: 982 82 82 55

 

 

Probas libres para a obtención do Título de Graduado en ESO 2016

Probas libres para a obtención do Título de Graduado en ESO 2016

Toda a información na sede electrónica da Xunta:https://sede.xunta.es/detalle-procedemento?codCons=ED&codProc=540A&procedemento=ED540A

Convocadas as probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para persoas maiores de dezaoito anos.

Os prazos de matrícula son:

-Convocatoria de maio: 7 ao 18 de marzo de 2016, ambos incluídos

-Convocatoria de setembro: 1 ao 8 de xullo, ambos incluídos

As persoas matriculadas para a primeira convocatoria, se non superan a totalidade dos ámbitos da proba, consideraranse matriculadas para a segunda convocatoria sen que teñan que presentar nova documentación.

Na provincia de Lugo presentarase en :
– Centro EPA Albeiros, parque da Milagrosa, s/n.  27003 Lugo      Tfno: 982 21 17 51

 

Realización das probas:

O 27 de maio e o  8 de setembro de 2016

As probas celebraranse en sesións de mañá e tarde

Entre as 8.30 e as 9.00 horas iniciarase o chamamento para o acceso aos espazos de realización da proba.

-A sesión da mañá terá dúas partes: na primeira, das 9.30 ás 12.00 horas, realizarase a proba do ámbito científico-tecnolóxico, que inclúe exercicios das materias de Matemáticas, Ciencias da Natureza, Bioloxía e Xeoloxía, Física e Química e Tecnoloxía, así como aspectos relacionados coa saúde e o medio natural recollidos no currículo da Educación Física.
-Na segunda parte, das 12.15 ás 13.15 horas, realizarase a proba do ámbito social, que inclúe exercicios das materias de Ciencias Sociais, Xeografía e Historia, Educación para a Cidadanía e aspectos perceptivos correspondentes ás materias de Educación Plástica e Visual, e Música.
-Na sesión da tarde, das 16.00 ás 19.00 horas, realizarase a proba do ámbito da comunicación. Comprenderá os exercicios de: Lingua galega e literatura ,Lingua Castelá e Literatura, Lingua estranxeira (inglés ou francés)

 

Existen materiais dispoñibles (temario) na páxina web da Consellería http://www.edu.xunta.es/web/node/3393

Exames de convocatorias anteriores: http://www.edu.xunta.es/web/node/1238

 

Ver convocatoria do DOG no arquivo adxunto

Formulario de inscrición para as probas no documento adxunto

 

Probas libres para a obtención do Título de Bacharel 2016

Probas libres para a obtención do Título de Bacharel 2016

Toda a información na sede electrónica da Xunta: https://sede.xunta.es/detalle-procedemento?codCons=ED&codProc=534A&procedemento=ED534A

Convocadas as probas libres para a obtención do Título de Bacharel para maiores de vinte anos no ano 2016.

- O prazo de presentación de solicitudes para realizar estas probas será do 18 de febreiro ao 3 de marzo de 2016.

2. Lugares para realizar a inscrición, na provincia de Lugo:
Centro EPA Albeiros, parque da Milagrosa, s/n, 27003, Lugo. Tfno: 982 211751


- As probas terán lugar o día 22 de abril de 2016 para o alumnado de toda Galicia no IES San Clemente de Santiago de Compostela en sesións de mañá e tarde.


A proba constará de dous exercicios:

 -Primeiro exercicio, de materias comúns

               (Lingua galega e literatura/ Lingua castelá e literatura/ Lingua estranxeira/ Resto das materias comúns(Ciencias para o mundo contemporáneo,

               Filosofía e cidadanía, Historia da Filosofía e Historia de España)

 -O segundo exercicio diferente para cada modalidade, versará sobre as materias de modalidade

               Materias obrigatorias de modalidade: Matemáticas I e II na modalidade de Ciencias e Tecnoloxía

                                                                     Historia do mundo contemporáneo e Xeografía na modalidade de Humanidades e ciencias sociais

               Outras catro materias de modalidade elixidas

 

Máis información e exames de anos anteriores no seguinte enlace: http://www.edu.xunta.es/web/node/1238

 

Formulario de inscrición na proba no arquivo adxunto

Ver convocatoria do DOG no arquivo adxunto

Curso Mentor "Crea tu web con WordPress"

Curso Mentor  "Crea tu web con WordPress"

Informamos que a principios da semana do 24 de novembro  incorporaremos o curso "Crea tu web con WordPress"  á oferta formativa de Aula Mentor. 

Wordpress é un xestor de contidos web diseñado especialmente para o desenrolo de bitácoras (blogs). A sinxeleza e versatilidade do mesmo facilitan as tarefas necesarias para levar a cabo a publicación de contidos en internet. O curso “Crea tu web con WordPress” está diseñado para que o alumno sexa capaz de:

    • Instalar e configurar a aplicación.
    • Editar a estructura e o deseño visual mediante plantillas.
    • Instalar complementos (“plugins”) que amplien as funcións.
    • Deseñar, desenrolar e publicar un proxecto web.

Adxuntamos o díptico con máis información.

Xustificante de faltas de asistencia do alumnado

No arquivo adxunto poden atopar o documento a cubrir polo pai/nai ou titor para xustificar as faltas de asistencia do alumnado.

 

 

Horario Aula Mentor 2015-2016

Horario de Aula Mentor para o curso 2015-2016

 

 

 

 

Nova aplicación para deixar de fumar

Deixa de fumar xa!

Descárgate unha nova aplicación de móvil da Asociación Española contra o cancro que pode axudarche, Respirapp

Para máis información ver os arquivos adxuntos

 

Oferta Ciclos formativos no IES Monte Castelo

 

Os nosos ciclos son:
27013958  IES Monte Castelo                     ies.monte.castelo@edu.xunta.es Tel. 982580889


Grao medio
CM19001 Coidados auxiliares de enfermaría                              25 prazas
Grao superior
CS02002 Animación de actividades físicas e deportivas              30 prazas
CS19002 Saúde ambiental                                                      22 prazas

Grao medio Réxime de Adultos presencial 

ZM19001 Coidados auxiliares de enfermaría


Módulos autorizados                                                                   Horas do módulo       Prazas
CM0FOL Formación e orientación laboral                                                   55                    25
CM0304 Hixiene do medio hospitalario e limpeza de material                      160                   25
CM0305 Operacións administrativas e documentación sanitaria                    55                    25
CM0308 Promoción da saúde e apoio psicolóxico ao paciente                       130                  25
CM0RET Relacións no equipo de traballo                                                   55                    25
CM0310 Técnicas básicas de enfermaría                                                    320                  25
CM0311 Técnicas de axuda odontolóxica e estomatolóxica                           130                  25

 

Distribuir contido