Información Coronavirus

Entrega equipos EDIXGAL

O alumnado de 2º ESO, que promocione en xuño, ten que devolver os equipos EDIXGAL o mesmo día de formalización da matrícula de 3º ESO. (26 ou 29 xuño).

O equipo Edixgal a entregar no centro estará en perfectas condicións e asinarase o documento de recollida do seguinte material.

  • Ordenador portátil.
  • Bolígrafo punteiro.
  • Cargador.
  • Maletín.

Todo aquel alumnado que teña algunha materia pendente para setembro a devolución do equipo EDIXGAL realizarase en setembro.

O Alumnado de 1º ESO, non ten que devolver os equipos, agás que non  continúe no seguinte curso 2020 / 2021 no IES Monte Castelo.

Matrícula libre do alumnado CUALE en EOI curso 2019-2020

O prazo orixinal foi do 3 ó 23 de marzo.


Nas novas instruccións podedes ler toda a información sobre como proceder agora:


http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/2020.05.20._instrucions_fin_de_curso_eoi_2.pdf


Ademais podedes ver na sección "Sétima. Matrícula do alumnado dos cursos CALC e Cuale"

Sétima. Matrícula do alumnado dos cursos CALC e Cuale
Establecerase un novo prazo para a formalización da matrícula do alumnado dos cursos CALC, Cuale e cursos de formación do profesorado de  preparación das probas de certificación das EOI que non puidese formalizala no prazo establecido na Circular 1/2020, que quedou suspendido pola declaración do estado de alarma. Este prazo farase público nas páxinas web e taboleiros de anuncios das EOI coa antelación suficiente á realización  das probas.


Web da EOI de Viveiro http://www.edu.xunta.gal/centros/eoideviveiro/

Adaptacións programacións didácticas

Acceso as modificacións das programacións para o 3º trimestre do curso 2019 / 2020, dos diferentes departamentos:

Acceso as modificacións das programacións para o 3º trimestre do curso 2019 / 2020, dos ciclos formativos de FP

CONVOCATORIA PROBAS ACCESO A CICLOS FORMATIVOS 2020

Pola Orde do 20 de xaneiro de 2020 (DOG 7de febreirode 2020) convócanse probas de acceso a ciclos formativos para aquelas persoas que non posúan os requisitos académios  para acceder a un ciclo formativo.

E pola Resolución do 24 de maio de 2020 apróbase novo calendario para a realización das probas

Toda a información na web de FP: http://www.edu.xunta.es/fp/probas

Ligazón á aplicación informática para dar de alta unha solicitude: http://www.edu.xunta.es/fp/probas . Unha vez xerada a instancia, hai que imprimila e presentala nun centro que teña FP xunto coa documentación que se indique na instancia. En tanto non se efectúe este trámite, non estará feita a matrícula para as probas.

Tamén se pode presentar a solicitude a través  da sede electrónica:

Inscrición proba acceso a Ciclo Medio: Sede electrónica. Procedemento ED312C

Inscrición proba acceso a Ciclo Superior: Sede electrónica. Procedemento ED312D

Prazo de inscrición nas probas de acceso:

  •  Ciclos formativos de grado medio: O prazo de presentación de solicitudes será do 2 - 13 de marzo
  • Ciclos formativos de grado superior: O prazo de presentación de solicitudes será do 10 - 19 de febreiro.

NOVO CALENDARIO!!!

Horario de atención ao público para xestións administrativas

Horario de atención ao público para xestións administrativas de luns a venres de 10:00h a 13:30h

 

Instruccións de seguridade para o acceso ás instalacións en relación á protección por infección pola COVID-19

1. A porta das instalacións permanecerá pechada en todo momento.

2. Só se permitirá o acceso ás instalacións dunha persoa cada vez.

3. Cando remate e saia esa persoa entrará a seguinte por orde de chegada. Lémbrase ás persoas que agardan que deben respectar a distancia interpersoal de 2 metros.

4. Ao acceder ás instalacións a persoa:

  • Lavará as mans con xel hidroalcohólico
  • Poñerá luvas desbotables.
  • Poñera unha máscara desbotable.

5. Respectarase a distancia interpersoal en todo momento co persoal do centro.

6. Unha vez feitos os trámites, depositaranse á saída as luvas e as máscaras nas papeleiras destinadas a tal fin.

Tarefas CUALE (4/05/2020)

Envío a seguinte tanda de tarefas de CUALE. Teñen datas de entrega distintas debido ó calendario as súas clases.
As de A1 e A2 inclúen tarefas da última unidade do libro e logo os tests finais que teriamos feito en clase.
As de B1 e B1, rematado o traballo de libro, inclúen os test finais que teriamos feito en clase.
Coma sempre estes documentos xunto cos audios correspondentes e os documentos onde facer o test están en rar para descargar no http://elblogdelaprofe-uxi.blogspot.com/ a través de Dropbox. Se a alguén non lle abre ou non lle permite descargar, probar dende Firefox, outros poden non permitir descargar arquivos de Dropbox, polo visto. Unha vez feitas as tarefas poden enviar coma sempre os documentos de texto cubertos ó meu gmail. Tamén se teñen calquera dúbida.

Tarefas A1 19 de maio

Tarefas A2 20 de maio

Tarefas B1 18 de maio

Tarefas B2 13 de maio

 

RE-LATA. Día das letras galegas 2020

RE-LATA. Día das letras galegas 2020.

Para celebrar o Día das Letras Galegas. A Biblioteca do centro e o Equipo de Dinaminazión propoñemos a participación na primeira edición do Re-lata 2020.


A idea é crear vídeos nos que se conte unha historia en galego a partir de títulos de libros. No cartel e nas bases está toda a información.

Bases do concurso:

Crea a túa historia reutilizando títulos de libros que tes na casa

1) Selecciona aqueles títulos que che resulten mais suxestivos, orixinais, poéticos...

2) Conta a túa pequena historia en galego (se non atopas todos os títulos en galego, podes usalos tamén noutras linguas)

3) Grava a túa historia e envíanos o vídeo ao correo electrónico da biblioteca: biblioteca.iesmontecastelo@gmail.com

(O vídeo debe durar menos dun minuto)

4) O Día das Letras nomearemos aos gañadores e compartiremos todas as historias no blog da biblioteca e nas redes sociais do noso centro.

No blog da biblioteca podedes ver algún exemplo

Animádevos a participar tod@s!!!!

Data límite: 12 de maio

Bases.

Cartel

Distribuir contido