Oferta educativa

OFERTA EDUCATIVA

 

CURSO

 

 

 

 

ESO

1º CURSO
2º CURSO
3º CURSO
4º CURSO

 

 

BACH

 

 

HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS

 

CIENCIAS E TECNOLOXÍA 

 

ARTES

 

 

 

 

 

CICLOS

FORMATIVOS

 

CICLO MEDIO DE COIDADOS AUXILIARES  DE ENFERMERÍA (CM CAE) :    ORDINARIA E ADULTOS

 

 

CICLO SUPERIOR DE  SAÚDE AMBIENTAL (CS SA)

 

 

CICLO SUPERIOR DE  ACTIVIDADES FÍSICAS E DEPORTIVAS (CS AAFD)

 

 

 

 

 

 

 

 

ADULTOS

 

 

 ESA

PRESENCIAL 

 

 

Mód. 1-2

 

 

Mód. 3-4

 

 

 

BACHARELATO

SEMIPRESENCIAL

 

1º CURSO Y 2º CURSO

 

HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS

 

 

CIENCIAS E TECNOLOXÍA

 

 

CUALE ALUMNOS

 

 

Francés

A1, A2

Inglés

A1, A2, B1, B2

AULA MENTOR

Cursos de formación a distancia a través de Internet

 

Ciclo Medio de Coidados Auxiliares de Enfermería (Título de Técnico Auxiliar- LOXSE) 1400 horas

 

CURSO CÓDIGO MÓDULOS PROFESIONAIS HORAS
CM0304 Hixiene do medio hospitalario e limpeza de material 160
CM0305 Operacións administrativas e documentación sanitaria 55
CM0FOL Formación e orientación laboral 55
CMHC55 Horas á disposición do centro 55
CM0308 Promoción da saúde e apoio psicolóxico ao paciente 130
CM0RET Relacións no equipo de traballo 55
CM0310 Técnicas básicas de enfermería 320
CM0311 Técnicas de axuda odontolóxica e estomatolóxica 130
CM0302 Formación en centros de traballo (FCT-prácticas laborais) 440

 ** O ciclo de Coidados Auxiliares de Enfermería en réxime de adultos está cofinanciado polo Fondo Social Europeo.

 

Ciclo Superior de Saúde Ambiental  (Título de Técnico Superior- LOXSE) 2.000 horas

 

CURSO CÓDIGO MÓDULOS PROFESIONAIS HORAS
CS0440 Aguas de uso e consumo 345
CS0445 Contaminación atmosférica, ruídos e radiacións 185
CS0FOL Formación e orientación laboral 55
CSHC80 Horas á disposición do centro 80
CS0481 Organización e xestión da unidade de saúde ambiental 110
CS0626 Produtos químicos e vectores de interese na saúde pública 185
CS0447 Control e vixilancia da contaminación da alimentación 295
 CS0453 Educación sanitaria e promoción da saúde 130
 CS0496 Proxecto integrado 90
 CS0510 Residuos sólidos e medio construído 145
CS0459 Formación en centros de traballo (FCT-prácticas laborais) 380

 

Ciclo Superior de Animación de Actividades Físicas y Deportivas(Título de Técnico Superior-LOXSE) 2000 horas

 

CURSO CÓDIGO MÓDULOS PROFESIONAIS HORAS
CS0018 Actividades físico-deportivas con implementos* 160
CS0020 Actividades físico-deportivas individuais* 210
CS0021 Animación e dinámica de grupos* 110
CS0023 Fundamentos biolóxicos e bases do acondicionamento físico* 185
CSHC75 Horas á disposición do centro* 75
CS0024 Metodoloxía didáctica das actividades físico-deportivas* 110
CS0028 Xogos e actividades físicas recreativas para animación* 110
 CS0017 Actividades físicas para persoas con discapacidades 55
 CS0019 Actividades físico-deportivas de equipo 255
 CS0FOL Formación e orientación laboral 55
CS0025 Organización e xestión dunha pequena empresa de actividades de tempo libre e socioeducativas 110
CS0026 Primeiros auxilios e socorrismo acuático 110
CS0027 Proxecto integrado  75
CS0022 Formación en centros de traballo (FCT-prácticas laborais) 380

  * Estos módulos pertencen ao Ciclo que está substituírse polo novo Ciclo de Ensinanza e animación sociodeportiva (LOE). Polo tanto xa non se imparten neste curso 2018-19.

 

Ciclo Superior de Ensinanza e animación sociodeportiva 1º Curso (Título de Técnico Superior-LOE) 960 horas

 

CURSO CÓDIGO MÓDULOS PROFESIONAIS HORAS
       MP1136        Valoración da condición física e intervención en accidentes                                                    240
MP1138 Xogos e actividades físicorecreativas e de animación turística 160
MP1139 Actividades físicodeportivas individuais 186
MP1141 Actividades físicodeportivas de implementos 160
MP1143 Metodoloxía do ensino de actividades físicodeportivas 107
MP1145 Formación e orientación laboral 107

 

 

 

Distribuir contido