IES Monte Castelo

 

 
               
TELÉFONO: 982-828241

 

ADMISIÓN ALUMNADO ESO - BACHARELATO PARA O CURSO 2018/2019

CALENDARIO DO PROCESO DE ADMISIÓN:

Reserva de praza no centro de orixe (para 1º ESO)

Do 1 ao 15 de febreiro

Data do sorteo público da letra a efectos de desempate.

Última semana de febreiro

Publicación de postos escolares vacantes.

Antes do 1 de marzo

Presentación da solicitude de admisión dos alumnos que cambien de centro para seguir cursando a mesma ensinanza ou para estudos superiores.

Do 1 ao 20 de marzo

Presentación da documentación acreditativa dos criterios do baremo (se o nº de solicitudes é superior o nº de prazas ofertadas)

A partir do 22 de marzo (10 días hábiles)

Publicación das listaxes provisionais de admitidos e non admitidos.

Antes do 25 de abril

Reclamacións.

 

Realizarase ante o Consello Escolar nos centros públicos, e ante o titular nos centros privados concertados.

5 días hábiles a contar a partir do día seguinte da publicación das listaxes provisionais.

Publicación de listaxes definitivas.

Antes do 15 de maio.

No caso de solicitar praza en datas posteriores ao prazo fixado, enviaranse ó Departamento Territorial da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.


RECLAMACIÓN: 

As reclamacións contra a resolución do Consello Escolar, a Comisión de Escolarización e, se é o caso, da Inspección Educativa,

poderanse presentar no prazo máximo de 5 días hábiles contados a partir da súa publicación, ante o órgano que as ditou.

Mais información na páxina de admisión alumnado: /www.edu.xunta.es/admisionalumnado/

 

PROBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS 2018

 

PROBAS LIBRES PARA A OBTENCIÓN DO TÍTULO DE BACHARELATO. 2018

 

PROBAS LIBRES PARA A OBTENCIÓN DO TÍTULO DE GRADUADO EN SECUNDARIA. 2018

 

Blog de Artes

XOGOS POPULARES NO VISTA ALEGRE 1 DE DECEMBRO

DÍA INTERNACIONAL DA LOITA CONTRA A SIDA 1 DE DECEMBRO

XVI MAGOSTO O 17 DE NOVEMBRO

 

DÍA INTERNACIONAL CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO O SÁBADO 25 DE NOVEMBRO

   O IES Monte Castelo participa no programa abalarMóbil no curso 2017/18
 
Información académico profesional para o alumnado(PAU, FP...)              Programa Orienta               PROXECTO ABALAR
 
HORARIOS CUALE 2017-2018

 

CATALOGO DA BIBLIOTECA
 
 FONDO SOLIDARIO (PRESTAMO) LIBROS DE TEXTO/AXUDAS MATERIAL ESCOLAR.2017/18. Listaxe  definitiva de alumnado de educación secundaria obrigatoria.     
  •   O luns 18 informarase ó alumnado do día e horario de recollida de libros por parte das familias.
  •   Poden pasar a recoller os vales de materias os alumnos que se matricularon en setembro ( e tamén os de xuño que ainda non o recolleron).
LIBROS DE TEXTO PARA O CURSO 2017-2018

EN PORTADA

Aula Mentor: Formación abierta, flexible y on-line

 

Crea a túa web con Word Press

Aprender a cuidar en casa a personas en situación de dependencia

Asistencia ó encontro de coordinadores de Aula Mentor

    Proyectos de Formación Permanente del Profesorado

Integración didáctica de las TIC. Trabajo colaborativo en red a través de espacios virtuales. Educación digital.

                    CURSO 2017-2018                   

 

 

 

Plan de Convivencia

 

 

Intercambio Burela-Praga 2017

 2016-1-ES01-KA103-023407

 

Novo proxecto de mobilide para alumnado de Ciclos de educación Superior

 

Erasmus + 2016-1-ES01-KA103-023407

 

Novo proxecto de mobilide de profesorado

Erasmus + 2016-1-ES01-KA103-023407

 

         O IES Monte Castelo participa en 1 actuación dentro de

          contratos-programa  durante o curso 2017/18:

     5/ Mellora do nivel do nivel de coñecementos para acadar a excelencia

 

O IES Monte Castelo obtivo a nova Carta Erasmus ECHE 2014-2020

 

 

LINKS DE INTERESE

Linguas na Unión Europea

 

 


Revista EDUCACIÓN 3.0

Entreestudiantes

Proxectos

Europeos

 

 

 

 

 

 

WIKIPEDIA

Distribuir contido