CEP Plurilingüe Pedro Caselles Beltrán
O portal do Colexio Pedro Caselles Beltrán, antes Colexio do Mosteiro

Documentos organizativos do centro

Programación Xeral Anual 2019-20

Incorporamos a quí a Programación Xeral Anual, documento concreto do funcionamento do centro para este curso. Foi informada e aprobada o 15 de outubro de 2019

DESCARGAR PXA 2019-20

Regulamento de Réxime Interior

O Regulamento de Réxime Interior é o documento que regula o funcionamento interno do centro, en todo o que se refire á organización da convivencia entre as persoas. Podedes descargalo en PDF no enlace adxunto.

Distribuir contido