You are hereDocumentos organizativos do centro

Documentos organizativos do centro


Regulamento de Réxime Interior

O Regulamento de Réxime Interior é o documento que regula o funcionamento interno do centro, en todo o que se refire á organización da convivencia entre as persoas. Podedes descargalo en PDF no enlace adxunto.