CEP Plurilingüe Pedro Caselles Beltrán
O portal do Colexio Pedro Caselles Beltrán, antes Colexio do Mosteiro

Secretaría

Taboleiro de Secretaría

 Alumnado novo para o curso 2024/2025

Admisión alumnado 2024/2025 do 1 ao 20 de marzo

Horario de secretaria de 10:00 a 12:00

Tutorial AbalarMóbil para Familias

Programa de Radio "Emociónate coa Radio"

(pincha na imaxe)

 

Proceso de Admisión curso 2024/25

 

 

Admisión Alumnado curso 2024/2025

Ábrese o período de admisión para matricular a novo alumnado no centro.

Quen ten que facelo?

Alumnado que queira cambiar de centro educativo.

Cando hai que facelo?

Dende o venres 1 de marzo ata o mércores 20 de marzo (incluído)

Cantas prazas se ofertan no centro?

prazas vacantes no colexio
1º de primaria 15 dos cales hai 6  con prioridade para alumnado NEAE
2º de primaria 16
3º de primaria 5
4º de primaria 4
5º de primaria 13
6º de primaria 9
 
Onde o pode facer?

 • No colexio, presentando a documentación que se adxunta, a partir do 1 de marzo.
 • A través da páxina web de admisión alumnado dende o 1 de marzo. Neste caso requirese certificado dixital.

En que horario?

Atenderase no horario de secretaría de luns a venres de 10:00 a 12:00.

Que documentación hai que traer?

 • Formulario de solicitude Anexo II ED550B e anexo II - Bis.  FIRMADOS POR AMBOS PROXENITORES.
 • Copia do DNI/ NIE da persoa solicitante e dos membros computables da unidade familiar.
 • Documento acreditativo do requisito de idade do/a alumno/a: Libro de familia, DNI, certificado de nacemento...).
 • Sentenza xudicial de separación ou divorcio e/ou convenio regulador onde conste a custodia, no seu caso.
 • En caso de Alumnado con Necesidades educativas especiais, informes  médicos. no seu caso.
 • Certificación de escolarización no colexio de orixe.

Cando saberei que o meu fillo/filla está admitido no centro?


O 25 de abril publicarase a listaxe de admitidos.


Unha vez admitido, teño que facer algo máis?


Sí, do 20 ao 30 de xuño abrirase o plazo para formalizar a matrícula.

Tanto para o alumnado de reserva procedente do CRA como para o

alumnado de nova admisión.


Nese momento teredes que traer ao CEP Plurilingüe Pedro Caselles


Beltrán a seguinte documentación (se queredes xa a podedes ir adiantando


ao centro):


 • Anexo formalización de matrícula.
 • Folla complementaria de matrícula.
 • 2 fotos de carnet.
 • 1 fotocopia do DNI dos titores legais.
 • 1 fotocopia do libros de familia de tódalas páxinas que estén cubertas.
 • 1 fotocopia do DNI do alumno/a (se o ten).
 • 1 fotocopia da cartilla sanitaria.
 • Certificado de empadronamento (solicitádeo no Concello de Tomiño, dicíndolle que é para o noso centro).

Casos especiais.

 • En caso de separación ou divorcio Sentencia Xudicial e/ou convenio regulador onde conste a custodia do menor.
 • En caso de alumnado NEAE, informes médicos achegados pola familia.

Os documentos, deben ser firmados por ambos proxenitores.

Documento de axuda se queredes tramitalo vía web: Manual Familias.

Como podo resolver  calquera dúbida?

 • Podedes enviar un correo a cep.pedro.caselles@edu.xunta.gal.
 • ou chamar ao teléfono 886110738.

 

Normativa relacionada:

 • Decreto 13/2022, do 3 de febreiro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
 • Orde do 21 de outubro de 2022 pola que se desenvolve o Decreto 13/2022, do 3 de febreiro, e se regula o procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (códigos de procedemento ED550A, ED550B e ED550C).
 • Orde do 26 de maio de 2023 pola que se desenvolve o Decreto 157/2022, do 15 de setembro, polo que se establecen a ordenación e o currículo do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia e se regula a avaliación nesa etapa educativa e derroga o artigo 44 da Orde do 21 de outubro de 2022 pola que se desenvolve o Decreto 13/2022, do 3 de febreiro, e se regula o procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (códigos de procedemento ED550A, ED550B e ED550C).

Festival de Nadal

Pincha na imaxe

Excursión Vigo Navideño

Comezo curso 2023-24

 REUNIÓN DE COMEZO DE CURSO

Con motivo do comezo do novo curso escolar, o centro convida aos titores legais do alumnado á primeira xuntanza no centro para o próximo venres 8 de setembro.

As 9:00 horas:  titores legais de alumnado de 5º e 6º

As 10:30 horas: titores legais de alumnado de 3º e 4º

Ás  12:00 horas:  titores legais de alumnado de 1º e 2º

Nesta xuntanza coñeceredes ao profesorado dos vosos fillos/as,  e se vos facilitará a información básica do funcionamento do centro.

Este será,  por tanto, o primeiro contacto co colexio neste novo curso escolar, e queremos destacar a importancia que ten a asistencia a esta primeira reunión para o maior aproveitamento do curso escolar dos vosos fillos e fillas.

CANDO COMEZA O CURSO PARA O ALUMNADO?

A xornada lectiva para o alumnado comezará o MARTES, 12 de setembro, ás 9:40 horas, con todos os servicios complementarios (transporte escolar e comedor escolar).

BENVIDOS/AS AO CURSO 2023/24

Solicitude Axudas Libros de texto e material 2023/2024

Pinchar na imaxe

O Alumnado que pasa para o IES ten que solicitalo no novo centro.

Excursión Cíes 2023

 Estimadas familias:

Como xa vos comunicaramos nun abalar, imos facer unha saída conxunta todo o colexio ás Illas Cíes o venres 19 de maio. Viaxaremos en bus e logo en barco dende Baiona para chegar as Illas Cíes.

Saída: Do Colexio ás 8:30 h. Temos que coller o barco ás 10:00 h en Baiona, para estar media hora antes para embarcar.

Chegada: Sobre as 18:00 h  a Baiona e sobre ás 18:30 h ao colexio.

Deberan Levar:

- Camiseta e gorra do Turonia de anos anteriores, todo co seu nome. (os de primeiro camiseta branca e gorra)

- Bañador e toalla, faremos xogos de auga, e logo volven a poñer a mesma roupa.

- Crema protectora infantil (Recomendamos que lle botedes protección alta de nenos/as antes de saír da casa, así como gorra e levar crema protectora para ir botando ao longo do día).

- Chandal e tenis cómodos (durante a excursión realizaremos algunha ruta camiñando e xogos na praia).

- Merenda e auga para media mañá e media tarde, recordade que todo o lixo o temos que traer de volta para casa.

- Mochila grande para que cada neno/a leve a súa comida con el/ela.

A comida a levamos do comedor para todo o centro, co seguinte menú:

          - Ensalada de pasta con atún.

          - Finger de polo con patacas chips.

          - 1 mazá.

          - 1 botella de auga.

O custo da excursión son 30 €, que inclúe o transporte en autobús, en barco, servizo de guía e de animación. O prazo máximo  para  traer autorización e aboar o importe da excursión é o venres 12 de maio.

Non se poderá levar cámaras fotográficas, nin teléfonos móbiles, nin calquera outro dispositivo electrónico: Os mestres quitarán fotos que estarán dispoñibles na páxina web do colexio.

Ese día non hai actividades extraescolares pola tarde. En caso de choiva, suspenderase a actividade e teremos clase normal.

Un saúdo.

 

 

Entroido 2023

O venres 17 de febreiro desfilaremos polas rúas de Tomiño cos nosos oficios Artesáns.

Sairemos sobre as 11:00 h. do centro, desfilaremos ata o fondo da rúa Gondomar (Supermercado Día) e logo pola rúa Guarda ata a plaza do Seixo.

No Seixo recitaremos unhas  rimas de entroido, quitaremos unha foto, para regresar ao centro sobre as 12:00 h.

Os pais nais poderedes acompañarnos polas rúas de Tomiño, ata o recinto do centro.

Recordade que luns 20, martes 21 e mércores 22 non temos clase.

Regresamos o xoves 23 de febreiro con todas as actividades do Día de Rosalía.

Bo entroido!

 

Distribuir contido