CEP Plurilingüe Pedro Caselles Beltrán
O portal do Colexio Pedro Caselles Beltrán, antes Colexio do Mosteiro

Programacións 2021-22

Programacións didácticas para o curso 2022/23. Cursos impares correspndentes á LOMLOE e cursos pares á LOMCE

Concreción

curricular

Concreción curricular 2022-23

Primeiro (LOMLOE)

Ciencias Naturais

Ciencias Sociais

Música e Danza

Educación Física

Expresión Plástica e Visual

Lingua Castelá e Literatura

Lingua Galega e Literatura

Matemáticas

Proxecto Competencial

Lingua  Inglesa

Relixión Católica

Segundo (LOMCE)

Áreas comúns

Lingua  Inglesa

Educación Física

Educación Musical

Plástica (en Inglés)

Relixión Católica

Terceiro (LOMLOE)

Ciencias Naturais

Ciencias Sociais

Música e Danza

Educación Física

Expresión Plástica e Visual

Lingua Castelá e Literatura

Lingua Galega e Literatura

Matemáticas

Proxecto Competencial

Lingua  Inglesa 

Relixión Católica

Cuarto (LOMCE)

Áreas comúns

Lingua  Inglesa

Educación Física

Educación Musical

Relixión Católica

Quinto (LOMLOE)

Ciencias Naturais

Ciencias Sociais

Música e Danza

Educación Física

Expresión Plástica e Visual

Lingua Castelá e Literatura

Lingua Galega e Literatura

Matemáticas

Proxecto Competencial

Lingua  Inglesa

Relixión Católica

Sexto (LOMCE)

Áreas comúns

Lingua  Inglesa

Educación Física

Educación Musical

Relixión Católica