CEP Plurilingüe Pedro Caselles Beltrán
O portal do Colexio Pedro Caselles Beltrán, antes Colexio do Mosteiro

Programacións 2021-22

Programacións didácticas para o curso 2020/21

Primeiro

Áreas comúns

Lingua  Inglesa

Educación Física

Educación Musical

Plástica (en Inglés)

Relixión Católica

Segundo

Áreas comúns

Lingua  Inglesa

Educación Física

Educación Musical

Plástica (en Inglés)

Relixión Católica

Terceiro

Áreas comúns

Lingua  Inglesa

Educación Física

Educación Musical

Relixión Católica

Cuarto

Áreas comúns

Lingua  Inglesa

Educación Física

Educación Musical

Relixión Católica

Quinto

Áreas comúns

Lingua  Inglesa

Educación Física

Educación Musical

Relixión Católica

Sexto

Áreas comúns

Lingua  Inglesa

Educación Física

Educación Musical

Relixión Católica