You are hereLibros de texto

Libros de texto


Libros de texto 2018/19 con material sticky icon

Relación de libros e material para o curso 2018/19 nos diferentes cursos:

Primeiro curso de primaria

Segundo curso de primaria

Nota: Detectouse un erro no listado de libros de segundo de primaria. A lista entregada en secretaría estaba equivocada, xa que o libro de lectura de Galego correcto é " O asubío do vento do norte" da editorial Anaya.

Terceiro curso de primaria

Cuarto curso de primaria

Quinto curso de primaria

Sexto curso de primaria