CEP Plurilingüe Pedro Caselles Beltrán
O portal do Colexio Pedro Caselles Beltrán, antes Colexio do Mosteiro

Profesorado

PROFESORADO 2020-2021

Director

 Ed. Física grupos B

Alfonso Lorenzo Vila

Xefa de estudos

 Ed. Física grupos A

Lucia Silva Busto

Secretaria

Orientadora

Verónica Mouriño Pérez

1ºA

Lara Mª Ferreira Hernández

1ºB

Antonio Durán Coello

2ºA

Rosa Mª Fernández Carrera

2ºB

Vanesa Silva Vicente

3ºA

Victor Manuel Lorán Arén

3ºB

Alexandre Alonso González

4ºA

Mª Carmen Lago Abalde

4ºB

Laura Fustes Fraga

5ºA

Susana Fernández Gavín

5ºB

Berta Castro González

6ºA

Joana Pereiro Pérez

6ºB

Mª del Pilar Garcés Domínguez

Música

Rosa Mª Couto Quintas

Inglés e plástica

1º, 2º e 3º

Dolores Suárez Dopazo

Inglés

4º, 5º e 6ª

Margarita Pérez Fernández

Audición e linguaxe

Isabel Ramos Arias

Pedagoxía terapéutica

Mª del Carmen Seves Rodríguez

Pedagoxía terapéutica

Laura Valderrama González

Relixión

Mª del Carmen Pérez Bouzada

Distribuir contido