Programa de prevención do consumo de drogas 2º FP Básica, 1º PMAR e 3º ESO A

20/11/2020 09:00
20/11/2020 12:50
Europe/Madrid

Programa de Prevención do consumo de drogas. NON PASA NADA, PASA ALGO?

Plan Local de Drogodependencias e outras adiccións (PLDa) do Concello de Vigo

Data: Venres 20/11/2020

Alumnado participante, horario e lugar:

 2º FP Básica............09:00 - 09:50h (Titoría).......................Aula 15

1º PMAR..................12:00 - 12:50h (Titoría).......................Aula 27

 3º ESO A (1)...........12:00 - 12:50h (Titoría).......................Aula 21

 3º ESO A (2)...........12:00 - 12:50h (Titoría).......................Aula C8