PRESENTACIÓN DO PROGRAMA DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE LGTBIQA+

20/01/2020 09:00
20/01/2020 20:00
Europe/Madrid

Presentación do Programa de Atención á Diversidade Afectivo-Sexual e de Xénero do IES Politécnico de Vigo

no IES Eusebio da Guarda (A Coruña)

Lugar: Pr. Pontevedra, 20, 15003 A Coruña.

Data: Luns 20 de xaneiro de 2020.

Participa alumnado de 1º  de Bacharelato, integrante do Grupo de Apoio ao alumnado LGTBIQA+ 

Horario: 09:00 - 20:00h.