Skip to Content

Aliméntate ben

Fomento de hábitos saudables na comunidade escolar

Aliméntate ben

O obxectivo do programa é traballar a alimentación saudable de xeito integral naquelas iniciativas institucionais encamiñadas á promoción de determinados produtos alimenticios (como a froita, os lácteos e os produtos do mar). O desenvolvemento do proxecto favorece o coñecemento da contorna a través das experiencias sensoriais, a familiaridade e o coñecemento dos alimentos que compoñen o noso patrimonio alimentario así como o fomento das eleccións alimentarias saudables a través da educación como consumidores responsables.

Para acadar este obxectivos realízanse accións encamiñadas a: 

  • coñecer as necesidades alimenticias por grupos de idade, por nivel de actividade física...
  • realizar actividades prácticas cos produtos alimenticios.
  • interprer a información da etiqueta nutricional no momento da compra.
  • analizar a oferta alimentaria do contorno do centro educativo (comedor, cafetería, quiosco, etc.).
  • reflexionar sobre as mesaxes publicitarias que proceden do ámbito da alimentación.
  • elaborar propostas de mellora respecto da oferta alimentaria no contorno do alumnado.

O noso centro complementa o obxectivo principal coa promoción do consumo de determinados produtos alimenticios na dieta escola, en concreto a través da modalidade "Froita na escola". Para completar o obxectivo desta acción de distribución de alimentos promóvense actividades de aula e de centro que favorezan o coñecemento dos beneficios destes produtos (propiedades alimenticias), que favorezan o achegamento e a familiaridade co alumnado con eles (a través da manipulación, cata, cociñado...) e que contribúan á sensibilización do alumnado e do seu contorno coa necesidade de aumentar o seu consumo de alimentos de calidade abundantes no medio en que viven en beneficio da súa saúde e benestar.

En resumo, o programa no seu conxunto procura tres obxectivos fundamentais:

  • coñecer as propiedades, cualidades e beneficios dos alimentos
  • aumentar o consumo de produtos alimenticios recomendables para a saúde e o benestar
  • valorar positivamente a toma de decisións informada na selección de produtos alimenticios axeitados para garantir unha dieta equilibrada

Cómpre indicar que a realización de actividades deportivas están consideradas como aconselladas e complementarias dun verdadeiro programa de hábitos de vida saudables, que son canalizadas a través do Programa Deportivo de Centro.

Máis información en Proxecta e en Aliméntate ben

Aliméntate ben: Educación Física 22-23

Elaboración de diario de alimentación.

Aliméntate Ben. Educación Plástica. 2022-23

Comparativa producto procesado e non procesado.

Aliméntate ben. Lingua Castelá. 2022-23

Enquisas sobre consumo de procesados en diferentes xeracións.

Aliméntate Ben. Bioloxía, Ciencias da Terra. 2022-23

Os productos elaborados.

Matemáticas (un punto de vista Estatístico). Plan Proxecta. Aliméntate Ben. Curso 2021-22

Dentro do que é o proxecto Aliméntate ben desenvolto no centro este curso escolar 2021-2022, desenvolvéronse dentro da materia de Matemáticas algunhas actividades co obxecto de estudiar estatísticamente algunhas características na alimentación en España en comparación co extranxeiro.

 

Ao abordarse os contidos de estatística e probabilidade na materia, visionáronse algúns datos tabulados e as súas gráficas en relación á alimentación, o que fixo moi visual algunhas das conclusións máis importantes respecto, por exemplo a nosa alimentación (en España), a alimentación mediterránea e outros tipos de alimentación, poidendo facer distintas comparativas (por rangos de idade ou por sexo, por exemplo). Para iso, empregouse como fonte de información a páxina web do INE.

Algunhas fotos desenvolvéndose as actividades pódense ver na seguinte ligazón: fotos.

 

Aliméntate Ben.Actividades Matemáticas curso 2020-21

Actividades Matemáticas

Distribuir contido


by Dr. Radut