Secretaría

NOTA DA ANPA AIDÓN

 

Neste curso podedes facervos socios da ANPA AIDÓN presencialmente na casa da ANPA os luns, mércores e e venres, en horario de 9:30 a 10:30 e os martes, de 17:00 a 18:00, ou mediante transferencia bancaria á conta de Abanca ES65-2080-5111-1630-4000-1830

IMPORTANTE!:

Cando fagades o ingreso poñer:

 • Concepto: Afiliación á ANPA Aidón do CEP. Sequelo
 • Nome da alumna/o e curso.

Enviádenos por WhatsApp ao teléfono da ANPA 684340673, unha foto cos datos do pagador (nai/pai/titor/a).

Custo: 18€ por familia.

Porque facerse socio da ANPA:

 • Defendemos os dereitos e intereses dos alumnos e as súas familias, somos a ponte que conecta ás familias coa administración.
 • Colaboramos co Equipo Directivo do centro nas actividades que se realicen ou nas necesidades que se presenten ao longo do curso.
 • Promovemos servizos de conciliación como o Plan Madruga, o comedor escolar e as actividades extraescolares da tarde.
 • E ademais obterás descontos en moitos negocios locais de Marín.

ASÓCIATE!

 

 

Inicio de curso 2021-2022: horarios e accesos

Estimadas familias, lembrámoslles que o vindeiro xoves día 9 de setembro comeza o novo curso. Dámoslles a benvida e deixamos os horarios de entradas e saídas.

Os grupos de 1º, 3º e 5º cursos entrarán ás 9:00  e sairán ás 14:00.

Os grupos de 2º, 4º e 6º entrarán dez minutos máis tarde, é dicir, ás 9:10 e sairán ás 14:10.

Como excepción, no caso de que dous irmáns teñan horarios distintos poderán entrar os dous de 9:00 a 14:00.

Un saúdo e moito ánimo para este novo curso.

GRUPOS

HORA ENTRADA

ENTRADAS/SAÍDAS

HORA SAÍDA

6º A

9:10

Entrada principal esquerda

14:10

6ºB

9:10

Entrada principal esquerda

14:10

9:00

Entrada principal esquerda (lateral esquerdo)

14:00

9:10

Entrada traseira (lateral dereita)

14:10

9:00

Entrada traseira (Aula de Música)

14:00

2ºB

9:10

Entrada traseira patio das columnas

14:10

2ºA

9:10

Entrada traseira patio das columnas

14:10

9:00

Entrada principal dereita

14:00

LISTAS DEFINITIVAS DO FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO

 Estimadas familias do alumnado de 3º e 4º EP:

Xa poden consultar as listaxes definitvas do Fondo Solidario de Libros de Texto no taboleiro situado no interior do colexio, a carón da entrada principal, ou ben chamando aos números 886151325 ou 886151327 (non existen variacións con respecto ás listaxes provisionais).

 Un cordial saúdo,

Rafael Martínez Martí, director

PUBLICADAS AS LISTAXES PROVISIONAIS DO FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO

Estimadas familias do alumnado de 3º e 4º EP:

Poden consultar as listaxes provisionais do Fondo Solidario de Libros de Texto no taboleiro situado no interior do colexio, a carón da entrada principal, ou ben chamando aos números 886151325 ou 886151327.

O prazo de reclamacións é de dous días, ata o 7 de xullo, incluído.

O día 9 de xullo publicaremos as listaxes definitivas.

 

Un cordial saúdo,

Rafael Martínez Martí, director

 

AXUDAS LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR (ORDE do 6 de maio de 2021)

Estimadas familias:

Achegámoslles a Orde do 6 de maio de 2021 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos, para o curso escolar 2021/22 (código de procedemento ED330B), así como as instrucións para a tramitación do procedemento e os anexos I e II.

O prazo para presentar solicitudes iniciarase o día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia e rematará o día 22 de xuño de 2021 (este incluído).

Un cordial saúdo,

Rafael Martínez Martí, director

Listaxes definitivas alumnado admitido para o curso 2021/22

Estimadas familias:

No taboleiro de anuncios do centro (Secretaría) poden consultar as listaxes definitivas do alumnado admitido no CEP. Sequelo para o vindeiro curso 2021/22.

Aberto o prazo de admisión do alumnado para o curso 2021/2022

Do 1 ao 22 de marzo estará aberto o prazo para solicitar praza para novo alumnado no noso centro de para o próximo curso 2021/2022.

As solicitudes (formulario ED550B) poderán presentarse en papel na secretaría do colexio en horario de 9:00 a 9:50 ou de 13:10 a 14:00. Este formulario  pódese recoller no centro ou descargar no arquivo adxunto.

De forma telemática:

 1. Aplicación Admisióndealumnado: https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado/
 2. A través da sede electrónica: https://sede.xunta.gal/portada (ED550B)

Xunto co formulario debidamente cumprimentado deben presentar:

 1. Documento acreditativo do requisito de idade do/da alumno/a (Libro Familia, DNI, …)
 2. Copia do DNI  dos proxenitores e/ou titores legais.
 3. Se se trata dun cambio de centro certificado de matrícula.
 4. En caso de separación ou divorcio, copia da sentenza ou convenio regulador.
  No caso de separación ou divorcio a solicitude terá que estar asinada por ambas/os proxenitoras/es, agás que a patria potestade estea atribuída, con carácter exclusivo, a un deles. En ambos casos, será necesario presentar, xunto coa solicitude de admisión, a resolución xudicial correspondente.

Deixamos os arquivos adxuntos con toda a documentación relacionada con este proceso, e o formulario de admisión.

Aberta a reserva de praza para o IES Illa de Tambo

Estimadas familias:

Lembrámoslles que dende o 11 de xaneiro ata o 8 de febreiro poden presentar a solicitude de reserva de praza para o IES Illa de Tambo, que é o centro adscrito ao noso colexio.

As solicitudes deberanse presentar no noso centro ou a través da aplicación "admisionalumnado" da Consellería de Educación da Xunta de Galicia. A fin de facilitarlles o proceso o luns entregaremos os impresos aos seus fillos e fillas. Cando os teñan cubertos pódenos presentar en secretaría en horario de 9:00 a 9:50 ou de 13:10 a 14:00. Lembren que deben timbrar na porta principal para ser atendidos. Para calquera dúbida chamen por teléfono nese mesmo horario.

Listaxe definitivo do alumnado beneficiario de máscaras

Publicada a listaxe definitiva do alumnado beneficiario das máscaras. A listaxe está exposta á entrada do centro. 

Todo o alumnado que tivo a axuda de material é beneficiario das máscaras. En breve enviaremos indicacións para a recollida.

Listaxe provisional do alumnado beneficiario de máscaras

Publicada a listaxe provisional do alumnado beneficiario das máscaras. A listaxe está exposta á entrada do centro. 

Todo o alumnado que tivo á axuda de material é beneficiario das máscaras

Calendario escolar 2020-2021

ORDE do 25 de xuño de 2020 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2020/21 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia.

Días lectivos: do 10 de setembro de 2020 ao 22 de xuño de 2021.

Periodos de vacacións:1. Nadal: desde o día 23 de decembro de 2020 ata o día 7 de xaneiro de 2021, ambos inclusive.

2. Entroido: días 15, 16 e 17 de febreiro de 2021.

3. Semana Santa: desde o día 27 de marzo ata o 5 de abril de 2021, ambos inclusive

Outros días non lectivos: 2 de novembro, 7 de decembro (Día do ensino), e 18 de maio.

INICIO DE CURSO (NORMAS)

Estimadas familias:

Benvidos a este novo curso tan difícil que nos toca vivir.

Necesitamos toda a vosa colaboración e axuda para cumplir as normas de seguridade e hixiene que fagan do noso centro un entorno seguro para todos/as.

Lembren que todas as familias deben cumprimentar unha declaración responsable que deberán entregar asinada na escola, na cal se comprometen a realizar diariamente a enquisa de autoavaliación COVID-19 e a  NON enviar aos seus fillos ao centro e mantelos en illamento preventivo domiciliario se presentan algúns dos síntomas alí referidos (febre de máis de 37.5º, tose seca, etc).

RESUMO  DO  MÁIS  RELEVANTE PARA INICIAR O  CURSO

Xoves 10 de setembro empezan   1º, 2º e 3º

Venres 11 de setembro empezan  4º, 5º e 6º.

Os cursos impares (1º, 3º, 5º) entran as 9:00 / saen as 14:00

Os cursos pares (2º, 4º, 6º) entran as 9:10 / saen as 14:10

Cursos

Día

Zona de entrada

Hora de entrada

Hora de saída

Zona de espera das familias

1º A

10 setembro

 

Entrada Principal Dereita

9: 00 h

14:00 h

Habilitarase unha zona específica no patio dianteiro

1º B

10 setembro

 

Porta Patio de Columnas

9: 00 h

14:00 h

Habilitarase unha zona específica no patio traseiro

10 setembro

 

Entrada Traseira Aula de Música

9: 10 h

14: 10 h

Habilitarase unha zona específica no patio traseiro

10 setembro

 

Porta Lateral Esquerda

9: 00 h

 14:00 h

Zona exterior ao lado do pavillón

Cursos

Día

Zona de entrada

Hora de entrada

Hora de saída

Zona de espera das familias

  11 setembro

 

  Porta Patio de Columnas

9: 10 h

14: 10 h

 Zona exterior ao lado   do pavillón

5ºA

  11 setembro

 

 Entrada Principal Esquerda

9: 00 h

14:00 h

Rúa Enrique Turrall

 

5º B

  11 setembro

 

  Entrada Principal Esquerda

9: 00 h

14:00 h

Rúa Enrique Turrall

 

6ºA

  11 setembro

 

  Entrada Principal Esquerda

9: 10 h

14: 10 h

Rúa Enrique Turrall

 

6º B

  11 setembro

 

  Porta Lateral Esquerda

9: 10 h

14: 10 h

Rúa Enrique Turrall

 

O protocolo limita a un acompañante por alumno á entrada do recinto escolar, tanto nas entradas como nas saídas para evitar aglomeracións. Procuren manter a distancia de seguridade e non formar grupos falando á entrada e á saída.

Se coinciden irmáns con horario diferente, por exemplo un en 1º e outro en 4º, o de 4º entrará ás 9 e irá para a súa clase, esperando no seu sitio ata as 9:10. O profesorado xa estará alí. Igualmente na  saída, para evitar que teñan que esperar por él.

Cada alumno/a debe traer na súa mochila un Kit individual anti-covid, dentro dunha bolsa de tea co seu nome:

. 1 mascarilla posta e outra de reposto nunha  bolsiña, caixiña, estoxo… 

. panos de papel,

. bote pequeno de hidroxel,

. botella de auga co seu nome, (non se pode beber nas fontes).

Por protocolo, as familias non poden acceder ao centro. Se necesitan consultar algo poden chamar á secretaría  de 9:00 a 9:55 ou de 13:10 a 14:00 TELÉFONO  886 151 325 ou mandar  correo electrónico a cep.sequelo.marin@edu.xunta.gal

Se necesitan acudir físicamente  ao centro para realizar algún trámite deben solicitar por teléfono cita previa.

Na web do CEP Sequelo poden consultar  o plano do centro, e fotos onde se indican as entradas/saídas que lle corresponde a cada curso. Igualmente poden consultar o protocolo COVID adaptado ao centro e demais documentación relacionada.

Lamentamos as molestias que lle poidamos ocasionar, pero por seguridade é necesario cumprir o protocolo.

É o momento de unir esforzos para levar o mellor posible esta situación.

Moita saúde e moitas grazas! Ánimo!

DOCUMENTOS COVID-19 PARA O CURSO 2021-2022

Estimadas familias:

Deixamos nos ficheiros adxuntos a información relativa aos protocolos COVID-19 adaptados ao noso centro para a súa información e consulta.

Estes protocolos de actuación poderán variar en función das directrices das Consellerías de Educación e Sanidade, tanto para flexibilizalos como para restrinxilos, en función da evolución da pandemia.

Estén atentos oa servizo de mensaxería Abalar nos vindeiros días.

Lembren que todas as familias deben cumprimentar unha declaración responsable que deberán entregar asinada na escola, na cal se comprometen a realizar diariamente a enquisa de autoavaliación COVID-19 e a  NON enviar aos seus fillos ao centro e mantelos en illamento preventivo domiciliario se presentan algúns dos síntomas alí referidos (febre de máis de 37.5º, tose seca, etc).

Por protocolo, as familias non poden acceder ao centro. Se necesitan consultar algo poden chamar á secretaría  de 9:00 a 9:55 ou de 13:10 a 14:00 TELÉFONO  886 151 325 ou mandar  correo electrónico a cep.sequelo.marin@edu.xunta.gal

Benvidos a este curso. Procuremos coidarnos entre todos.

CLAUSTRO 2020-2021

Se premedes enriba da imaxe accederedes á información referente á composición do claustro da nosa Comunidade escolar, tanto titores como especialistas.  A estas alturas inda non se nos asignaron os novos mestres que substituirán aos compañeiros que están de baixa:  Orientación e Educación Física. Nestes días, cando se incorporen, completarase.

Entre mañá e pasado, informaremosvos pola web, especialmente aos novos alumnos do centro do horario de entrada e saída, e da entrada que corresponde a cada curso. Ademais, antes do comezo do curso subirase a esta páxina web o protocolo e os alumnos de primeiro terán unha reunión informativa ao aire libre coas súas mestras.

PUBLICACIÓN DE LISTAXES DEFINITIVAS FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO. RECOLLIDA VALES AXUDAS

As listaxes definitivas pódense consultar na entrada do centro.

O horario para a recollida dos vales será:

Luns 13 de xullo 2º, 4º, 6º (de 10:00 a 13:00)

Martes 14 de xullo 1º, 3º, 5º (de 10:00 a 13:00)

Para os que non poidan vir nesas datas poden pasar o mércores 15, ou esperar ao comezo do curso en setembro, xa que non caducan.

PUBLICACIÓN DE LISTAXES PROVISIONAIS FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO, AXUDAS PARA ADQUIRIR LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR

Estas listaxes pódense consultar na entrada do centro. O prazo de reclamacións será os días 8 e 9 de xullo.

FORMALIZACIÓN MATRÍCULA ALUMNADO DE 1º E NOVA INCORPORACIÓN

Prazo formalización matrícula: Do 1 ao 10 de xullo.

Documentación a aportar:

 • Impreso formalización matrícula
 • 2 fotos tamaño carnet
 • Fotocopia do Libro de Familia

Horario Secretaría: De 10 a 13 horas.

Distribuir contido

 

Pincha na mascota da Biblioteca e acede ao Blog externo

Radio Sequelo

O Sequelo na prensa

Liga Fútbol Sala

1) Clasificación. *

2) Xornadas. *

3) Equipos. *

4) Noticias. *

* Fai clic enriba de cada categoría e abrirache unha nova fiestra.