Skip to Content

Plans de Formación do Profesorado

 

Dende o curso 2014-2015 os profesores do IES Praia Barraña adquirimos o compromiso de participar nos Plans de Fomación do Profesorado impulsados pola Consellaría de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria a través de varias accións formativas que persiguen como principais obxectivos a actualización científica e técnica do profesorado, a mellora dos procesos de ensino e aprendizaxe, a implantación de novas metodoloxías didácticas dentro da aula e a potenciación dunha mellor convivencia entre toda a Comunidade Educativa que conformamos o IES Praia Barraña. Froito desta participación nos Plans de Formación do Profesorado desenvolvidos no propio Centro efectuáronse (ou estanse a desenvolver) as seguintes accións formativas:

 

Curso 2014 - 2015

 

 1. A Aula Virtual do IES Praia Barraña: creación e mantemento de cursos online.

 

Curso 2015 - 2016

 

 1. A Aula Virtual do IES Praia Barraña: creación e mantemento de cursos online (2ª Edición)

 

Curso 2016 - 2017

 

 1. A programación por competencias no contexto LOMCE
 2. A mellora da convivencia escolar no IES Praia Barraña.

 

Curso 2017 - 2018

 

 1. O proceso de ensino-aprendizaxe baseado no traballo colaborativo e por proxectos (ABP)
 2. A mellora da convivencia escolar no IES Praia Barraña.

 

Curso 2018 - 2019

 

 1. O proceso de ensino-aprendizaxe baseado no traballo colaborativo e por proxectos (ABP)

 

Curso 2019 - 2020

 

 1. A aula de convivencia (organización, funcionamento e recursos)
 2. O caderno dixital e outras ferramentas para a xestión do alumnado.
 3. Atención á diversidade:a dislexia e outros transtornos sicolingüísticos.

 

Curso 2020 - 2021

 

 1. Desenvolvemento da aula virtual de Moodle.
 2. A mellora da convivencia no IES Praia Barraña (recreactivos e patios inclusivos)
 3. O tratamento integrado da didáctica das linguas.


page | by Dr. Radut