Skip to Content

Matemáticas

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

PROFESORES:

 • Alexandre Andrés Cortés Ayaso
 • Carolina Fernández Peña (Xefa de Departamento)
 • Iván Folgueira Pérez
 • María Otero Sánchez

MATERIAS:

 • Matemáticas: 1º,2º e 3º ESO
 • Matemáticas: 4º ESO
 • Matemáticas aplicadas ás CC.SS. I: 1º BAC
 • Matemáticas I: 1º BAC
 • Matemáticas aplicadas ás CC.SS II: 2º BAC
 • Matemáticas I: 2º BACH

PROGRAMACIÓN ANUAL DO DEPARTAMENTO:

Modificacións da programación didáctica. Curso 2019 - 2020

 

 

 

 

 

Segunda Avaliación: Matemáticas 3º ESO

 • Identidades e ecuacións: Ecuacións de primeiro grao con unha incógnita. Ecuacións de segundo grao.
 • Sistemas de ecuacións lineais: Sistemas equivalentes. Métodos de resolución dun sistema lineal.
 • Sucesiones numéricas: Termo xeral dunha sucesión. Progresións aritméticas. Progresións xeométricas.
 • Funcións: Táboas, gráficas e fórmulas. Elementos dunha función.Tendencias.
 • Función afín: Gráfica.

Exame de ecuacións: 9 de febreiro.

Exame de sucesións: 2 de marzo

Exame de funcións: 18 de marzo

Alumnos Pendentes de Matemáticas

Para os alumnos con matemáticas pendentes ver os contidos aquí.

Exame 1ª Avaliación Matemáticas II

- MATEMÁTICAS II: 15 de Decembro  exame de Cálculo diferencial

- Límites de funcións. Cálculo de límites. Asíntotas.

-Continuidade. Tipos de discontinuidades.

-Teorema de Bolzano. Teorema de Weierstrass.Enunciados e interpretacións xeométricas.

- Derivada dunha función. Recta tanxente e normal á unha curva.

- Relación entre continuidade e derivabilidade.

- Regras de derivación. Función derivada. Derivadas sucesivas.

- Aplicacións das derivadas ó estudio local e global dunha función.

- Regra de L' Hôpital.

-Teoremas de Rolle e do Valor medio do Cálculo diferencial: enunciados e interpretación xeométrica.

- Representación gráfica de funcións.

 

 

 

Distribuir contido


by Dr. Radut