Skip to Content

Información sobre materias pendentes. Curso 2018 - 2019

 

Neste apartado da páxina da web do Centro xúntanse varios arquivos nos que o alumnado que teña algunha materia pendente pode atopar toda a información que lle resulte de interese para superar a/a materia/s pendente/s que teña.

De non existir arquivo e información concreta sobre o proceso de recuperación de materias pendentes dalgún Departamento débese entender que ese Departamento non ten ningún alumno/a pendente ou que a información sobre o proceso de recuperación das súas materias pendentes lla proporcione o profesor/a de referencia ao alumnado na propia aula (caso do Departamento de Xeografía e Historia) por telo acordado dese xeito.

En calquera caso, dentro deste mesmo apartado da web publícase tamén, xunto á información de cada Departamento sobre as materias pendentes, un calendario de exames oficias para coñecemento do alumnado que se vexa afectado por este proceso de recuperación de materias. Asemade, nos taboleiros de anuncios do IES e nos corchos das aulas tamén estará exposto este calendario oficial con todas as datas de exames para coñecemento público da Comunidade Educativa do IES Praia Barraña.page | by Dr. Radut