Skip to Content

PFPP IES Praia Barraña

Plans de Formación do Profesorado

 

 

Dende o curso 2014-2015 os profesores do IES Praia Barraña adquirimos o compromiso de participar nos Plans de Fomación do Profesorado impulsados pola Consellaría de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria a través de varias accións formativas que persiguen como principais obxectivos a actualización científica e técnica do profesorado, a mellora dos procesos de ensino e aprendizaxe, a implantación de novas metodoloxías didácticas dentro da aula e a potenciación dunha mellor convivencia entre toda a Comunidade Educativa que conformamos o IES Praia Barraña. Froito desta participación nos Plans de Formación do Profesorado desenvolvidos no propio Centro efectuáronse (ou estanse a desenvolver) as seguintes accións formativas:

 

Curso 2014 - 2015

 

 1. A Aula Virtual do IES Praia Barraña: creación e mantemento de cursos online.

 

Curso 2015 - 2016

 

 1. A Aula Virtual do IES Praia Barraña: creación e mantemento de cursos online (2ª Edición)

 

Curso 2016 - 2017

 

 1. A programación por competencias no contexto LOMCE
 2. A mellora da convivencia escolar no IES Praia Barraña.

 

Curso 2017 - 2018

 

 1. O proceso de ensino-aprendizaxe baseado no traballo colaborativo e por proxectos (ABP)
 2. A mellora da convivencia escolar no IES Praia Barraña.

 

Curso 2018 - 2019

 

 1. O proceso de ensino-aprendizaxe baseado no traballo colaborativo e por proxectos (ABP)

 

Curso 2019 - 2020

 

 1. A aula de convivencia (organización, funcionamento e recursos)
 2. O caderno dixital e outras ferramentas para a xestión do alumnado.
 3. Atención á diversidade:a dislexia e outros transtornos sicolingüísticos.

 

Curso 2020 - 2021

 

 1. Desenvolvemento da aula virtual de Moodle.
 2. A mellora da convivencia no IES Praia Barraña (recreactivos e patios inclusivos)
 3. O tratamento integrado da didáctica das linguas

 

Curso 2021 - 2022

 

1.     Plan dixital do centro. Integración didáctica das TIC. Traballo colaborativo en rede a través de espazos virtuais. Educación dixita

2.      Educación inclusiva e coeducativa.

3.     Convivencia escolar e clima da aula. Saúde e benestar emocional. Relacións coas familias

4.     Iniciativas formativas no ámbito STEM (ciencia-tecnoloxía-enxeñaría-matemáticas)

5.     STEM. Introdución á impresión 3D

6.     Club de ciencias no IES Praia Barraña

7.     Educación para o desenvolvemento sostible e a cidadanía global

 

Curso 2022 - 2023

 

( É o primeiro PFPP que estamos a desenvolver xunto co IES Espiñeira.

Entendimos que a implementación da LOMLOE determinaba a urxencia de suplir unhas carencias comúns.)

1. GRUPO DE TRABALLO_Programación e avaliación competencial.Competencia didáctica.

2. SEMINARIO_ Ferramentas dixitais e metodoloxía no ensino-aprendizaxe por competencias. Competencia dixital.

3. CURSO_ Ferramentas dixitais para dinámicas activas de aprendizaxe. Competencia dixital.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribuir contido


by Dr. Radut