Programación

RESUMO DA PROGRAMACIÓN DE CAE

Curso académico 2018/2019

 

CAE Ordinario- Réxime ordinario (horario de mañá)                            CAE Adultos- Réxime de adultos (horario de tarde)

-Hixiene do medio hospitalario en ordinaria                                -Hixiene do medio hospitalario adultos

-Operacións administrativas ordinaria                                         -Operacións administrativas adultos

-Promoción da saúde ordinaria                                                  -Promoción da saúde adultos

-Técnicas de axuda odontolóxica-TAO- ordinaria                          -Técnicas de axuda odontolóxica-TAO adultos

-Técnicas básicas de enfermería-TBE- ordinaria                            -Técnicas básicas de enfermería-TBE adultos

-Relacións no equipo de traballo- RET- ordinaria                          -Relacións no equipo de traballo- RET adultos

-FOL ordinaria                                                                         -FOL adultos

-FCT ordinaria                                                                         -FCT adultos

 

O Ciclo medio de Coidados Auxiliares de Enfermería en réxime de adultos está confinanciado polo Fondo Social Europeo.

 O Resumo das programacións dos distintos módulos do Ciclo medio de Coidados Auxiliares de Enfermaría no curso 18-19  atópase no ficheiro adxunto.

Distribuir contido