You are hereLocalización, Dependencias, Organigrama, Secretaría, Consello escolar, Profesorado, Oferta educativa, Documentos do Centro, Equipo Directivo, Persoal non docente, PEC, RRI, Plan de Convivencia, PAT, Plan de Autoprotección, Proxecto Lector, Proxecto Lingüístico

Localización, Dependencias, Organigrama, Secretaría, Consello escolar, Profesorado, Oferta educativa, Documentos do Centro, Equipo Directivo, Persoal non docente, PEC, RRI, Plan de Convivencia, PAT, Plan de Autoprotección, Proxecto Lector, Proxecto Lingüístico


PROCEDEMENTO PARA A RECOLLIDA DE LIBROS DO FONDO SOLIDARIO DA XUNTA DE GALICIA

ALUMNADO QUE SE MATRICULA EN 2º E 4º DE ESO PARA O CURSO 2015/2016

PRAZO PARA SOLICITAR OS LIBROS QUE SE PRECISAN: ATA O 8 DE SETEMBRO

-Cumprimentar este impreso descargable ou recollelo na secretaría do centro e entregalo na mesma secretaría.

- O día 11 será publicada a listaxe de libros asignados (preme no enlace) a cada alumno/a na páxina web do IES de Melide e no taboleiro de anuncios do centro.

-Os libros dispoñibles serán entregados o día 16 no IES de Melide, na presentación de curso dos distintos grupos co seu titor/a.

Servizo de comedor escolar

 

O centro oferta o servizo de comedor escolar ao alumnado de ESO.

Este alumnado distribúese atendendo aos dous turnos nos que teñen actividade lectiva polas tardes, o 1º ciclo da ESO ós mércores e o 2º ciclo da ESO os luns.

Dado que o IES de Melide non conta con locais axeitados, o servizo préstase no CEIP nº 1 de Melide, realizando o traslado mediante transporte escolar.

A atención deste alumnado mentres non empezan as clases da tarde corre a cargo de persoal docente do IES de Melide.

A intervención do Centro irá dirixida cara a unha estructuración dos diferentes momentos, organizar o grupo de comensais (nas mesas e no tempo libre) e levar a cabo actividades que fagan deste tempo un espacio educativo.

Entre os obxectivos a conseguir destacamos:

- Adquirir hábitos que permitan unha alimentación equilibrada e saudable.

- Adquirir hábitos de comportamento social na mesa sobre hixiene e orde.

- Desenvolver unha actitude participativa cara as actividades que se organicen: estudo, lectura, internet, etc.

- Coñecer diferentes recursos que enriquezan o tempo libre do alumnado.

Persoal de administración e servizos. Curso 2010-2011

Coidadora:

Blanco Arias, Susana

 

Servizo de limpeza:

Carbajales García, Mª Teresa

Carrón Vázquez, Mª Teresa

Gil Couso, Mª José

Penas Torreiro, María Luz

 

Conserxería:

Ferreiro Pardo, Isabel

Pérez Mosquera, Fabiola

Varela Rodríguez, David Pablo

 

Administración:

González Penas, José Ramón

López Becerra, María Isabel

 

As nosas creacións

Distribuir

Distribuir contido