You are hereLocalización, Dependencias, Organigrama, Secretaría, Consello escolar, Profesorado, Oferta educativa, Documentos do Centro, Equipo Directivo, Persoal non docente, PEC, RRI, Plan de Convivencia, PAT, Plan de Autoprotección, Proxecto Lector, Proxecto Lingüístico

Localización, Dependencias, Organigrama, Secretaría, Consello escolar, Profesorado, Oferta educativa, Documentos do Centro, Equipo Directivo, Persoal non docente, PEC, RRI, Plan de Convivencia, PAT, Plan de Autoprotección, Proxecto Lector, Proxecto Lingüístico


ABERTO PROCESO DE ADMISIÓN DO ALUMNADO

Iníciase o proceso de admisión do alumnado de nova incorporación ao centro.

As solicitudes do alumnado procedente de centros adscritos tramítanse a través do centro no que se está matriculado este curso.

A listaxe de alumnado admitido publicarase o vindeiro 25 de febreiro.

O alumando que vai permanecer no centro educativo no debe presentar solicitude. En caso de cambiarse de centro, ten que presentar a solicitude de reserva no centro no que se quere matricular para o vindeiro curso.

Máis información na páxina da Consellería de Educación

ELECCIÓNS CONSELLO ESCOLAR

De conformidade co establecido na Resolución do 20 de setembro de 2021, INÍCIASE O PROCESO DE RENOVACIÓN PARCIAL DO CONSELLO ESCOLAR.

A organización e supervisión do proceso de elección estará a cargo da Xunta Electoral que estará integrada por: un representante do profesorado, un representante das familias, un representante do alumnado, un representanto do persoal de administración e servizos e a directora do centro. Os representantes dos distintos sectores da comunidade educativa sairán dun sorteo público que se celebrará o vindeiro mércores día 27 de outubro ás 14:15 h no ximnasio do IES de Melide.

FONDO SOLIDARIO LIBROS DE TEXTO

Comunícase a apertura do prazo para solicitar axudas ó fondo de libros e de material escolar.

  • Prazo para presentar as solicitudes: ata 22 de xuño (incluído).

  • Lugar de presentación: preferiblemente a través de sede electrónica da xunta, tamén pode facerse presencialmente no centro (solicite cita previa:881866109).

  • Formulario de solicitude: pode descargalo AQUÍ . Tamén está disponible na aplicación fondodelibros  e na sede electrónica.

  • Procedemento:

    • Cubrir solicitude (anexo I e II) en formato papel ou directamente na aplicación fondolibros.

    • Presentar esta solicitude en formato papel no centro ou a través da Sede Electrónica da Xunta de Galicia

INCREMÉNTASE O PERSOAL DE LIMPEZA

Trala solicitude feita polo IES de Melide de incrementar o servizo de limpeza do centro, para poder responder adecuadamente ás novas circunstancias derivadas da pandemia do COVID-19. A partires do día 3 de novembro esta plantilla será reforzada con dúas traballadora máis ás que damos a benvida. 

Convocadas as axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras

Publicación no DOG do 26 de febreiro, da Orde do 10 de febreiro de 2020, pola que se convocan axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2020, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva.

Cartaz informativo

ASIGNACIÓN LIBROS DE TEXTO

A asignación do fondo de libros relativa ó curso académico 2017/18 pódese consultar na conserxería do centro.

Os libros asignados serán entregados o día 15 no IES de Melide, na presentación de curso dos distintos grupos co seu titor/a.

AS NOSAS CREACIONS

Radio na Biblio

CALENDARIO

Distribuir

Distribuir contido