You are hereCiencias Sociais

Ciencias Sociais


TAREFAS-12 MATERIAS XEOGRAFÍA E Hª ( PROFESOR JOSÉ MANUEL )15-19 XUÑO

Tras comunicación da Conselleria de Educación da Xunta de Galicia das Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación,  para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia , e a Resolución, do 22-05-2020, da Consellería de Educación,  pola que se reinicia a actividade lectiva presencial no curso 2019-2020, se determinan as instrucións para o que resta do presente curso e se adoptan medidas de prevención e hixiene para a reapertura parcial nos centros de ensino non universitario dependentes da Consellería. As actividades consistirán no seguinte :

   Durante o terceiro trimestre desenvolveranse actividades de recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación das aprendizaxes anteriores que resulten necesarias para todo ou parte do seu alumnado.

    En base a estas instruccións fixemos unha adaptación da programación das materias do Departamento de Xeografía e Historia ( criterios de avalación, metodoloxía, criterios de cualificación, etc), que se pode consultar no seguinte enlace https://www.edu.xunta.gal/centros/iesmelide/node/583  

Facemos  as últimas actividades da 3ª Avaliación para semana 15-19 de xuño. Cada un o seu ritmo, pero dentro da semana. Boas vacacións

TAREFAS-11 MATERIAS XEOGRAFÍA E Hª ( PROFESOR JOSÉ MANUEL )8-12 XUÑO

Tras comunicación da Conselleria de Educación da Xunta de Galicia das Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación,  para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia , e a Resolución, do 22-05-2020, da Consellería de Educación,  pola que se reinicia a actividade lectiva presencial no curso 2019-2020, se determinan as instrucións para o que resta do presente curso e se adoptan medidas de prevención e hixiene para a reapertura parcial nos centros de ensino non universitario dependentes da Consellería. As actividades consistirán no seguinte :

   Durante o terceiro trimestre desenvolveranse actividades de recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación das aprendizaxes anteriores que resulten necesarias para todo ou parte do seu alumnado.

    En base a estas instruccións fixemos unha adaptación da programación das materias do Departamento de Xeografía e Historia ( criterios de avalación, metodoloxía, criterios de cualificación, etc), que se pode consultar no seguinte enlace https://www.edu.xunta.gal/centros/iesmelide/node/583  

Facemos  unhas actividades da 3ª Avaliación para semana 8-12 de xuño. Cada un o seu ritmo, pero dentro da semana

TAREFAS-10 MATERIAS XEOGRAFÍA E Hª ( PROFESOR JOSÉ MANUEL )1-5 XUÑO

Tras comunicación da Conselleria de Educación da Xunta de Galicia das Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación,  para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia , e a Resolución, do 22-05-2020, da Consellería de Educación,  pola que se reinicia a actividade lectiva presencial no curso 2019-2020, se determinan as instrucións para o que resta do presente curso e se adoptan medidas de prevención e hixiene para a reapertura parcial nos centros de ensino non universitario dependentes da Consellería. As actividades consistirán no seguinte :

   Durante o terceiro trimestre desenvolveranse actividades de recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación das aprendizaxes anteriores que resulten necesarias para todo ou parte do seu alumnado.

    En base a estas instruccións fixemos unha adaptación da programación das materias do Departamento de Xeografía e Historia ( criterios de avalación, metodoloxía, criterios de cualificación, etc), que se pode consultar no seguinte enlace https://www.edu.xunta.gal/centros/iesmelide/node/583  

Facemos  unhas actividades da 3ª Avaliación para semana 1-5 de xuño. Cada un o seu ritmo, pero dentro da semana

TAREFAS-9 MATERIAS XEOGRAFÍA E Hª ( PROFESOR JOSÉ MANUEL )25-29MAIO

AREFAS-9 MATERIAS XEOGRAFÍA E HISTORIA ( PROFESOR JOSÉ MANUEL )25-29MAIO

Tras comunicación da Conselleria de Educación da Xunta de Galicia das Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación,  para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia , e a Resolución, do 22-05-2020, da Consellería de Educación,  pola que se reinicia a actividade lectiva presencial no curso 2019-2020, se determinan as instrucións para o que resta do presente curso e se adoptan medidas de prevención e hixiene para a reapertura parcial nos centros de ensino non universitario dependentes da Consellería. As actividades consistirán no seguinte :

   Durante o terceiro trimestre desenvolveranse actividades de recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación das aprendizaxes anteriores que resulten necesarias para todo ou parte do seu alumnado.

    En base a estas instruccións fixemos unha adaptación da programación das materias do Departamento de Xeografía e Historia ( criterios de avalación, metodoloxía, criterios de cualificación, etc), que se pode consultar no seguinte enlace https://www.edu.xunta.gal/centros/iesmelide/node/583  

Facemos  unhas actividades da 3ª Avaliación para semana 25-29 de maio. Cada un o seu ritmo, pero dentro da semana

TAREFAS-8 MATERIAS XEOGRAFÍA E HISTORIA ( PROFESOR JOSÉ MANUEL )18-22MAIO

Tras comunicación da Conselleria de Educación da Xunta de Galicia das Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia ( unha vez publicada a norma básica no BOE, e  no marco das directrices determinadas polo Goberno central.), as actividades consistirán no seguinte :

   Durante o terceiro trimestre desenvolveranse actividades de recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación das aprendizaxes anteriores que resulten necesarias para todo ou parte do seu alumnado.

    En base a estas instruccións fixemos unha adaptación da programación das materias do Departamento de Xeografía e Historia ( criterios de avalación, metodoloxía, criterios de cualificación, etc), que se pode consultar no seguinte enlace https://www.edu.xunta.gal/centros/iesmelide/node/583  

Facemos  unhas actividades da 3ª Avaliación para semana 18-22 de maio. Cada un o seu ritmo, pero dentro da semana.

TAREFAS-8 MATERIAS XEOGRAFÍA E HISTORIA ( PROFESOR JOSÉ MANUEL )

AREFAS-7 XEOGRAFÍA E HISTORIA ( PROFESOR JOSÉ MANUEL ) 11-15 MAIO

Tras comunicación da Conselleria de Educación da Xunta de Galicia das Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia ( unha vez publicada a norma básica no BOE, e  no marco das directrices determinadas polo Goberno central.), as actividades consistirán no seguinte :

   Durante o terceiro trimestre desenvolveranse actividades de recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación das aprendizaxes anteriores que resulten necesarias para todo ou parte do seu alumnado.

    En base a estas instruccións fixemos unha adaptación da programación das materias do Departamento de Xeografía e Historia ( criterios de avalación, metodoloxía, criterios de cualificación, etc), que se pode consultar no seguinte enlace https://www.edu.xunta.gal/centros/iesmelide/node/583  

Facemos  unhas actividades da 3ª Avaliación para semana 18-22 de maio. Cada un o seu ritmo, pero dentro da semana.

 

TAREFA 7- 2º BACHARELATO-XEOGRAFÍA ESPAÑA ( JOSÉ MANUEL ) 11-15 MAIO

     Para o alumnado da Materia de Xeografía de España, engado modelo de exame de Xeografía da Abau 2020. É necesario para empezar a facer prácticas cun modelo da ABAU NOVA. 

    No outro arquivo engado as tarefas da semana 11-15 de maio. Se tedes dúbidas , xa sabedes onde hai que preguntar. Vamos ir pouco a pouco, pero empezando cos novos modelos , para adaptarse o novo exame deste ano extraordinario pola situación de suspensión das clases . 

 

        Ánimo

TAREFAS-7 XEOGRAFÍA E HISTORIA ( PROFESOR JOSÉ MANUEL ) 11-15 MAIO

Tras comunicación da Conselleria de Educación da Xunta de Galicia das Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia ( unha vez publicada a norma básica no BOE, e  no marco das directrices determinadas polo Goberno central.), as actividades consistirán no seguinte :

   Durante o terceiro trimestre desenvolveranse actividades de recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación das aprendizaxes anteriores que resulten necesarias para todo ou parte do seu alumnado.

    En base a este comunicado facemos unhas actividades da 3ª Avaliación para semana 11-15 de maio. Cada un o seu ritmo.

TAREFAS-6 MATERIAS XEOGRAFÍA E HISTORIA ( PROFESOR JOSÉ MANUEL )

Tras comunicación da Conselleria de Educación da Xunta de Galicia das Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia ( unha vez publicada a norma básica no BOE, e  no marco das directrices determinadas polo Goberno central.), as actividades consistirán no seguinte :

   Durante o terceiro trimestre desenvolveranse actividades de recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación das aprendizaxes anteriores que resulten necesarias para todo ou parte do seu alumnado.

    En base a este comunicado facemos unhas actividades da 3ª Avaliación para semana 4-8 de maio. Cada un o seu ritmo.

TAREFAS-5 MATERIAS XEOGRAFÍA E HISTORIA ( PROFESOR JOSÉ MANUEL )

Tras comunicación da Conselleria de Educación da Xunta de Galicia de Orientacións provisionais do 17 de abril para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 2019/2020 ( unha vez publicada a norma básica no BOE,  e ata que cheguen aos centros educativos galegos as instrucións autonómicas, no marco das directrices determinadas polo Goberno central.), as actividades consistirán no seguinte :

   Durante o terceiro trimestre desenvolveranse actividades de recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación das aprendizaxes anteriores que resulten necesarias para todo ou parte do seu alumnado.

    En base a este comunicado facemos unhas actividades da 3ª Avaliación para semana 27-30 de abril. Cada un o seu ritmo.

   Cando teñamos mais noticias da citada normativa as comunicaremos

AS NOSAS CREACIONS

Radio na Biblio

CALENDARIO

Distribuir

Distribuir contido