You are hereOferta educativa

Oferta educativa


Ensinanzas

A rede de centros da Consellería de Cultura, Educación e O.U. defíneo como un centro de liña tres para a ESO e con dúas modalidades de Bacharelato.  O resto da oferta educativa complétase actualmente cun Ciclo de Formación Profesional de grao medio de  Carpintaría e Moble, Formación Profesional Básica no perfil de Carpintaría e Moble, un grupo de EBI (Ensinanzas Básicas Iniciais), un grupo de Educación Secundaria para as Persoas adultas (ESA), ademais dunha ampla oferta na aprendizaxe da lingua inglesa. Actualmente, esta oferta componse de tres grupos de potenciación de Linguas estranxeiras: tres grupos de CUALE-alumnos/as (A1, A2, B2) e dous grupos do programa THAT´S ENGLISH, no nivel B1 e B2, ademais dos grupos A1 e B1 da EOI. Nos grupos de ESO, disponse da axuda dunha auxiliar de conversa.

O horario xeral do centro distribúese da seguinte maneira:

- A xornada de mañá para a ESO e Bacharelato comeza ás 08:40 h e remata ás 14.15 h, cun tempo de lecer na metade de xornada (11:10 h a 11:45 h). O seu horario semanal complétase coa tarde dos luns entre as 16:20 h e as 18:00 h para Bacharelato e coa tarde dos mércores no mesmo horario para a ESO. Asimesmo, o grupo EBI tamén ten horario de mañá: luns, mércores e venres de 11:45 a 13:25, e martes e xoves de 9:30 a 12:35

- Os ensinos de ESA, CUALE, THAT´S ENGLISH e EOI desenvólvense en horario vespertino entre as 15.30h e as 21.40h, cun descanso entre as 18:00 h e as 18:20 h.

O alumnado

O número de alumnos e alumnas matriculadas na totalidade da oferta educativa é de 209 alumnas e 247 alumnos o que fai un total de 456 para este curso. Por ensinanzas, atopamos:

-Catro grupos de 1º de ESO, cun total de 91 alumnos/as.

-Catro grupos de 2º de ESO, cun total de 73 alumnos/as.

-Tres grupos de 3º de ESO, cun total de 69 alumnos/as.

-Tres grupos 4º de ESO, cun total de 61 alumnos/as.

- Dous grupos de 1º de Bacharelato, cun total de 54 alumnos/as.

- Dous grupos de 2º de Bacharelato, cun total de 50 alumnos/a

- Ciclo Formativo de Grao Medio de Carpintaría e Moble: 7 alumnos no primeiro curso e 10 alumnos no segundo.

- FP Básica (Carpintaría e Moble): 17 alumnos no primeiro curso e 13 alumnos no segundo

- Un grupo de Ensinanzas Básicas Iniciais  para Adultos (Nivel 1) con 5 alumnos/as.

- Un grupo de ESA (3º) con 6 alumnos/as.

Respecto á nacionalidade, ao centro acode alumnado de diversas nacionalidades, sendo a comunidade máis representativa a procedente de Marrocos.

Existe tan só un 4,54% de alumnado estranxeiro (20 alumnos/as) que, por tratarse de nacionalidades con lingua común ou alumnado que reside no país dende hai tempo (agás alumnado EBI) non presenta dificultades lingüísticas importantes.

Este curso participamos da escolarización no 1º curso do Ciclo Formativo de Grao Medio de Carpintaría e Moble dun alumno que sofre discapacidade auditiva,  e que está a ser apoiado por unha intérprete da linguaxe de signos a tempo completo, e ao que se lle ofrecen adaptacións metodolóxicas que aseguran unha mellor atención á súa aprendizaxe. 

As nosas creacións

 

Distribuir

Distribuir contido