You are hereOrganigrama, Consello escolar, Profesorado, Equipo Directivo, Persoal non docente

Organigrama, Consello escolar, Profesorado, Equipo Directivo, Persoal non docente


Persoal de administración e servizos.

Coidadora:

Blanco Arias, Susana

 

Servizo de limpeza:

Carrón Vázquez, Mª Teresa

Ferro Barreiro, Mónica

Gil Couso, Mª José

Mosteiro Costoya, Mª Dolores

Penas Torreiro, María Luz

 

Conserxería:

Ferreiro Pardo, Isabel

León Vázquez, Mª Inmaculada

 

Administración:

Bernárdez Barreiro, José Luis

 

..............................................................................

Director:

Jaime Couto Sánchez

Vicedirector:

Ramiro Piñeiro Oliveira

Xefa de estudos:

Ana María Ruiz Soto

Xefa de Estudos de Adultos

Ádega Mariña Andrade Freire

Secretario:

Eloy Trastoy Vázquez

Membros do Consello Escolar

Membros do equipo directivo

Director: Jaime Couto Sánchez
Vicedirector: Ramiro Piñeiro Oliveira
Xefa de estudos: Ana María Ruiz Soto
Secretario: Eloy Trastoy Vázquez
Xefe de estudos adultos: Ádega Mariña Andrade Freire


Representantes do profesorado

Francisco Veiga García
Mª Carmen Santos López
Javier Iglesias Varela
David Canoura López
Ana María Pazos Iglesias


Representantes do alumnado

Miguel Sánchez Carril
Iria Souto García
Robert Yuri Alves Castro
Cristina López Roca


Representante do persoal de administración e servicios

Pablo Varela Rodríguez


Representantes dos pais/nais dos alumnos/as

Jesús M. Jubón Salgado
Juan Ricardo Parrado Garea
José Manuel Valiño VázquezRepresentante do Concello

Manuel Prado PugaRepresentante da asociación de empresarios/as “Terra de  Melide”

Sonia Valiño Vázquez

PROFESORADO Curso 09 - 10

    A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z        
    Nome Departamento Titoría Xef. Dep.

 

    Alonso Sangregorio, María Teresa Latín   XD

 

    Álvarez Candia, José Antonio Inglés S2A  

 

    Andrés Casal, Amelia Inglés S4A  

 

    Barreiro Felpeto, Lidia Lingua Castelá B1B  

 

    Cabado Castro, Juan José Tecnoloxía   XD

 

    Canoura López, David Música    

 

    Carregal Corral, Mª Edicta Orientación    

 

    Castro Blanco, Xosé Luís Ciencias Naturais PCPI2  

 

    Couso Folgueira, Xosé Manuel Educación Física    

 

    Couto Sánchez, Jaime Inglés   D

 

     Díaz Lista, Mª de la Paz Física e Química    

 

    Dosío Rodriguez, Mabel Lingua Castelá S2B  

 

    Fernández Fernández, Mª Trinidad Ciencias Sociais   XD

 

    Fernández Guzmán, Belén Música   XD

 

    Fernández Jiménez, Pepe Madeira   XD

 

    Fernández López, Gonzalo Educación Plástica S3B  

 

    Fernández Santiso, Mª Jesús Relixión    

 

    García Carballo, Xan Física e Química    XD  
    García Gandoy, Cristina Matemáticas    XD  
    Gayoso Díaz, Isabel Matemáticas      
    González Marí, Anabel Francés S2E  XD

 

    Iglesias Varela, Javier Madeira FCT  

 

    López Blanco, Jesús Educación Plástica S1D    
    López Martínez, Fernando Manuel Madeira MD2    
    Losada Soto, Susana Grego   XD

 

    Martínez Vázquez, Mª Nieves Tecnoloxía   SEC  
    Méndez Castro, Margarita Economía B1C    
    Monterroso Mejuto, Manuel Relixión   XD  
    Nieto Otero, Carmen Ciencias Sociais S1B    
    Pazos Ferro, Jesús Francés      
    Pazos Iglesias, Ana María Orientación      
    Penas Sampayo, Gloria Lingua Castelá S1C  

 

    Penedo Cortiñas, Monserrat Economía B2C XD

 

    Pereira Fernández, Fernando Lingua Galega    

 

    Pérez Pérez, Xulio Ciencias Naturais   XD  
    Piñeiro Guerra, María Madeira MD1  

 

    Piñeiro Oliveira, Ramiro Educación Física   XD

 

    Prada Bustillo, María Isabel Lingua Galega   VIC  
    Quintela Gómez, Margarita Filosofía   DIR

 

    Rebolo Varela, Mª José Tecnoloxía S3C  

 

    Rodríguez Carballal, Violeta Filosofía B2B    
    Rodríguez Íñiguez, Gloria Lingua Galega   XD

 

    Rodríguez Rodríguez, Susana Lingua Galega    

 

    Rosato, Luca Lingua Castelá S4B  

 

    Rúa Barcia, María Dolores Inglés    

 

    Ruiz Soto, Ana María Matemáticas S3D  

 

    Salgado López, Anxos Lingua Galega B2A    
    Santos López, Carmen Ciencias Sociais   XD  
    Souto Vázquez, Manuel Lingua Galega PCPI1 XEA  
    Taboada Cancelo, Mª Pilar Comercio    

 

    Trastoy Vázquez, Eloy Matemáticas    

 

    Val Guerreiro, Natalia Educación Plástica   XD

 

    Vázque López, Ana Economía      
    Vázquez García, Mª Dolores Filosofía S2C XD

 

    Vázquez Vilariño, Jesús Educación Física      
    Veiga García, Francisco M. Lingua Galega ENDL    
    Veiga Sánchez, Elsa Ciencias Naturais    

 

    Villarmea Álvarez, Mª Cristina Lingua Castelá   XD

 

    Viña Vilas, Mª Isabel Inglés B1A  

 

    Yebra Pimentel Rodríguez, Xaquín Ciencias Sociais      

As nosas creacións

Distribuir

Distribuir contido