You are hereOrganigrama, Consello escolar, Profesorado, Equipo Directivo, Persoal non docente

Organigrama, Consello escolar, Profesorado, Equipo Directivo, Persoal non docente


Membros do Equipo directivo

Director David Canoura López
Vicedirectora Noelia Cendán Teijeiro
Secretaria Luisa Boo Arias
Xefa de estudos Carla Fernández Vila
Xefe de estudos de adultos Juan Manuel Blanco Vázquez

ELECCIÓNS CONSELLO ESCOLAR

De conformidade co establecido na Resolución do 20 de setembro de 2021, INÍCIASE O PROCESO DE RENOVACIÓN PARCIAL DO CONSELLO ESCOLAR.

A organización e supervisión do proceso de elección estará a cargo da Xunta Electoral que estará integrada por: un representante do profesorado, un representante das familias, un representante do alumnado, un representanto do persoal de administración e servizos e a directora do centro. Os representantes dos distintos sectores da comunidade educativa sairán dun sorteo público que se celebrará o vindeiro mércores día 27 de outubro ás 14:15 h no ximnasio do IES de Melide.

IES DE MELIDE

 

EQUIPO DIRECTIVO                           

 

REPRESENTANTES DO EQUIPO DIRECTIVO

Ana Esperanza Villar Romarís (Directora)

María de la Cruz Concheiro Cao (Vicedirectora)

Mª Jesús Fernández Santiso (Xefa de Estudos)

Javier Iglesias Varela (Xefe de Estudos - Adultos)

Eloy Trastoy Vázquez (Secretario)

  

REPRESENTANTES DO CONSELLO ESCOLAR 

 

REPRESENTANTES DO EQUIPO DIRECTIVO

Ana Esperanza Villar Romarís (Directora)

Mª Jesús Fernández Santiso (Xefa de Estudos)

Javier Iglesias Varela (Xefe de Estudos - Adultos)

Eloy Trastoy Vázquez (Secretario)

REPRESENTANTES DO PROFESORADO

José Manuel Rodríguez Bouza

Marta González Costoya

Ádega Mariña Andrade Freire

Margarita Quintela Gómez

Juan Manuel Blanco Väzquez

 

 

REPRESENTANTES DO PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVICIOS

Luís Soto

REPRESENTANTES DO ALUMNADO

Icía García Carregal

Jorge Parrado Pereiro

Adrián Pumar 

Lucas Veiga Mosteiro

REPRESENTANTES DOS PAIS/NAIS DE ALUMNOS/AS

Mari Carmen Pardo Prieto

Juan Carlos Pérez Castro

Mª Socorro Cea Vázquez

REPRESENTANTE DO CONCELLO

Mª Jesús Iglesias

REPRESENTANTE DA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS/AS

 

   

PROFESORADO 

 

Domínguez Mariño, Ramón

BIXE

 

BIXE

 

BIXE

López Blanco, Jesús

DEB

 

DEB

López Vázquez, Carlos

ECO

Castañeda Cid, Arturo

EF

           EF

Vázquez Vilariño, Jesús

EF

Quintela Gómez, Margarita

FIL

Vázquez García, María Dolores

FIL

 

FIQU

Penas Tallón, Cristina 

FIQU

García Carballo, Xan

FIQU

 

FIQU

González Costoya, Marta

FR

Losada Soto, Susana

GRE

Manteiga Gómez, Mª Dolores

ING

Andrés Casal, Amelia

ING

 

ING

 

ING

 

ING

 

ING

Vilariño Mato, Eva María 

LAT

Llenderrozas Ron, Paula 

LCL

Concheiro Cao,María de la Cruz.

LCL

López Crespo, Santiago Antonio

LCL

 

LCL

 

LGL

Salgado López, Angeles

LGL

Souto Vázquez, Manuel

LGL

Veiga García, Francisco Manuel

LGL

 

MAD

Fernández Jiménez, José

MAD

Iglesias Varela, Javier

MAD

López Martínez, Fernando

MAD

 

MAD

 

MAD

.

MAT

 

MAT

 

MAT

 

MAT

Soto Navaza,María del Carmen.

MAT

Trastoy Vázquez, Eloy

MAT

Canoura López, David

MUS

Fernández Guzmán, Belén

MUS

Parada Gañete, Ana

ORI

Andrade Freire, Adega Mariña

POR

 

PT

Pazos Iglesias, Ana María

PT

Fernández Santiso, María Jesús

REL

Monterroso Mejuto, Manuel

REL

 

TEC

 

TEC

Villar Romarís, Ana Esperanza

TEC

 

XEHI

Rodriguez Bouza,José Manuel.

XEHI

Juan Manuel Blanco Vázquea

XEHI

Exposito Salgado, Noelia

XEHI

 

 

AS NOSAS CREACIONS

Radio na Biblio

CALENDARIO

Distribuir

Distribuir contido