You are hereOrientación

Orientación


ORIENTACIÓN ACADÉMICA E PROFESIONAL VIRTUAL DO 1 AO 15 DE XUÑO DE 2020 sticky icon

Estimado alumnado e familias: 

Achegamos a esta entrada o horario das sesións de orientación académica e profesional virtual organizadas no IES de Melide dende o 1 ao 15 de Xuño de 2020. 

Moito ánimo. 

Un saúdo. 

NOVAS DATAS. Probas de Acceso a ciclos formativos de Grao Medio e Grao Superior

Estimado alumnado e familias: 

Temos novas datas de celebración das probas de acceso a ciclos formativos de FP: 

Probas de acceso a grao medio: 10 de xuño de 2020

Probas de acceso a grao superior: 11 de xuño de 2020

Achegamos na entrada o documento que recolle os prazos de xeito pormenorizado.

Moito ánimo. 

Un saúdo. 

SOLICITUDE DE ENTREVISTA TITOR OU PROFESOR DE MATERIA

A solicitude de entrevistas telemáticas cos titores de cada grupo así como do profesorado realizarase a través da plataforma ABALAR MÓBIL (acceder menú da aplicación→ titorías → seleccionar profesor/a co que se desexa contactar-→ enviar a mensaxe de solicitude de entrevista). Enviar mensaxe con solicitude de entrevista.

O profesorado ten marcado no seu horario unha hora de atención ás familias que aparecerá especificada no listado de profesores que aparace na aplicación ABALAR MÓBIL

En caso de non ser posible por este procedemento, poñerse en contacto co centro (vía correo-e: ies.melide@edu.xunta.es, ou telefónicamente: 881866109) indicando o nome da persoa que solicita a cita, o nome do alumno/a, curso e o profesor/a con quen se quere falar. O centro porase en contacto co profesor e buscarase a vía telemática máis apropiada.

 

ENCONTROS VIRTUAIS DA USC - 6, 7, 8 ABRIL 2020-

Achegamos información sobre os “ENCONTROS VIRTUAIS DA USC”. 

Recomendacións cara o estudo dirixidas ao alumnado de 2º de Bacharelato en período de confinamento – COVID 19-

Estimadas/os alumnas/os: 

Achegamos nesta entrada unhas pequenas recomendacións para afrontar o estudo durante o período de confinamento. 

Esperamos que vos sirvan de axuda. 

Para comunicarvos coa orientadora do IES de Melide (Ana Parada), podedes utilizar as mensaxes privadas da Aula Virtual a medida que vaiades estando todas/os matriculadas/os. 

Moito ánimo. 

ABAU 2020

Compartimos un vídeo explicativo das probas ABAU publicado pola CIUG no que se describen aspectos importantes sobre as Probas de Avaliación do Bacharelato e Acceso á Universidade para a convocatoria do curso 2019/2020.

Calquera dúbida, poden acudir ao Departamento de Orientación do IES de Melide.

 

CHARLA PREVENCIÓN DE CONDUCTAS ADITIVAS

Dende o Concello de Melide, impartíronse no IES de Melide unhas charlas orientadas á prevención de condutas aditivas. As charlas, orientadas ó alumnado de 2º de ESO tiveron lugar durante o 2 e 3 de marzo.

 

DATAS DE INTERESE + REQUISITOS DAS PERSOAS PARTICIPANTES

        I.            I. Probas de Acceso a Ciclos de Grao medio:

a.  Poderán participar as persoas que non cumpran os requisitos académicos exixidos (título da ESO, título de FPB) e teñan 17 anos ou os fagan no ano natural de celebración da proba.

b.  O prazo de presentación estará abranguido entre os días 2 e 13 de marzo de 2020, ambos os dous incluídos. A proba terá lugar o 28 de maio de 2020.

      II.            II. Probas de Acceso a Ciclos de Grao superior:

a.  Poderán participar as persoas que non cumpran os requisitos académicos exixidos (título de BACH, título de FP Medio) e teñan 19 anos ou os fagan no ano natural de celebración da proba.

b.  O prazo de presentación estará abranguido entre os días 10 e 19 de febreiro de 2020, ambos os dous incluídos. A proba terá lugar o 23 de Abril de 2020.

Poden ampliar información sobre as probas no Departamento de Orientación do IES Melide.

Convocadas as Probas de Acceso aos Ciclos Formativos de Grao Medio e de Grao Superior de FP do Sistema Educativo

Convocatoria de Probas de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio e Grado Superior (Orde do 20 de Xaneiro de 2020; DOGA do 07-02-20).

 

 Ver máis

Escola Oficial de Idiomas

AS NOSAS CREACIONS

CALENDARIO

Radio na Biblio

Distribuir

Distribuir contido