You are hereSecretaría / Taboleiro

Taboleiro


TABOLEIRO sticky icon

ESCOLA OFICIAL DE IDIOMAS EOI Melide  

OFERTA EDUCATIVA, HORARIO DE ATENCIÓN ... (páxina web)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

ESA, EBI  e THAT´S English  Información.

RENOVACIÓN DO CONSELLO ESCOLAR- PARCIAL BIENAL sticky icon

ESQUEMA - RESUMO DO PROCESO

SORTEO DOS MEMBROS DA XUNTA ELECTORAL 

Determínase por sorteo público e designase, ademais dos titulares, membros suplentes.

Sorteo dos membros da xunta electoral, presidida polo director e constituída por: profesorado (1), persoal de administración e servizos (1), alumnado (1), nai ou pai de alumnado (1).

Data, hora e lugar do sorteo: 19 de outubro ás  11:15 no salón de actos. 

As nosas creacións

 

Distribuir

Distribuir contido