You are hereSecretaría / Taboleiro

Taboleiro


ADMISIÓN ALUMNADO CURSO 2021/22

Aberto o prazo para a solicitude de reserva de prazas nos centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso 2021/22, para alumnado que cambie de etapa educativa.

O PRAZO DENDE O 11 DE XANEIRO ATA O 8 DE FEBREIRO, ÁMBOLOS DOUS INLUÍDOS.

Máis información  

ApROBADAS AS SOLICITUDES DO PLAN PROXECTA E CONTRATOS PROGRAMA

 Os Contratos-Programa solicitados polo IES de Melide para a mellora das competencias clave en comunicación lingüística, matemática e en ciencia e tecnoloxía, así como as actuacións para mellorar a convivencia, a igualdade, a inclusión e a xestión das emocións, nun contexto como o presente curso marcado por unha situación excepcional, acaban de ser aprobadas pola Consellería de Educación. Tamén foron aprobados os contratos programa para mellora da xestión de centros e a promoción da actividade física en horario lectivo. Mediante estas actuacións a desenvolver ao longo deste curso esperamos dar unha mellor resposta educativa ás demandas do contexto actual.

 Solicitáronse dous Plans Proxecta: 'Aliméntate ben', para fomento de hábitos de vida e alimentación saudables, e 'Correspondentes xuvenís 3.0' para optimizar o rendemento e integración do alumnado de Ciclo básico de Madeira e Moble, e que foron concedidos recentemente.

AUTORIZACIÓN SAÍDA NOS RECREOS

Recibida a resolución FAVORABLE á petición realizada polo centro para que alumnado de ensino post obrigatorio e maior de 16 anos poida saír no recreo.

CIRCULAR INFORMATIVA PARA ÁS FAMILIAS   

AXUDAS ÁS FAMILIAS PARA A COMPRA DE MÁSCARAS

A Consellería de Cultura, educación e universidade ven de publicar no DOG do 13 de novembro a ORDE do 6 de novembro de 2020 pola que se regulan os criterios e o procedemento de distribución de máscaras entre o alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes públicos dependentes desta consellería e en centros privados concertados no curso 2020/21 (código de procedemento ED330E).

O prazo para realizar a solicitude é de 10 días hábiles, contados a partir do día seguinte da publicación en DOG.

As solicitudes ponden presentarse no centro educativo ou  no portal educativo, enderezo http://www.edu.xunta.gal

  • Para presentar as solicitudes no centro, lembren que hai que solicitar cita previa

Máis información

CONCEDIDO PROGRAMA ARCO PARA 1º E 4º DE ESO

 O IES de Melide foi admitido na iniciativa ARCO para a mellora do rendemento académico, coa fin de conseguir o máximo desenvolvemento emocional, intelectual e social do alumnado.  Desenvolverase dentro do horario lectivo e mediante apoios a través do uso de metodoloxías activas e participativas,

 O programa está destinado a alumnado de 1º e 4º de ESO, e próximente prevese a incorporación de novo profesorado no IES.

 

DÍA 2 DE NOVEMBRO, DÍA NON LECTIVO

Informamos que o día 2 de novembro é un dos dous días non lectivos que solicitou o centro, remotaremos as clases, no seu horario habiltual, o martes 3 de novembro.

ENTREGA MÁSCARAS DO CONCELLO DE MELIDE

Hoxe, o Concello de Melide, fixo entrega dunha máscara reutilizable a todo o alumnado do IES de Melide.

Máscara

ESTUDO DOS NIVEIS DE CO2 NAS AULAS

Encadrado nun estudo que está a realizar a Consellería de Cultura, Educación e Universidade, no IES de Melide realizaranse, ao longo da xornada do 27 de outubro, medicións dos niveis de COen varias aulas tipos do centro.

ADIADAS AS ELECCIÓN Ó CONSELLO ESCOLAR

Segundo está recollido na RESOLUCIÓN do 22 de outubro de 2020, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se adía a celebración de eleccións para a renovación dos membros dos consellos escolares de centros docentes sostidos con fondos públicos publicada no día de onte no portal educativo da Consellería e que será publicado no DOG.

Nesa Resolución non se establece unha nova data para a renovación dos consellos escolares e indica que a forma de cubrir as vacantes existentes: "Para dar cobertura ás vacantes que se puidesen ter producido ata a celebración das eleccións para a renovación dos representantes dos distintos sectores da comunidade educativa no consello escolar seguirase o establecido no artigo 55 do Decreto 92/1988, do 28 de abril, polo que se regulan os órganos do goberno dos centros públicos de ensino non universitario".

Contacto

Teléfono: 881866109

PARA A ATENCIÓN NO CENTRO

SOLICITAR CITA PREVIA 

Correo-e: ies.melide@edu.xunta.es

Escola Oficial de Idiomas

AS NOSAS CREACIONS

CALENDARIO

Radio na Biblio

Distribuir

Distribuir contido