You are hereSecretaría, Taboleiro, Libros de texto, Acceso Universidade, Matrícula / Admisión, Impresos, Solicitude de certificados

Secretaría, Taboleiro, Libros de texto, Acceso Universidade, Matrícula / Admisión, Impresos, Solicitude de certificados


TABOLEIRO

LISTADO DE LIBROS DE TEXTO POR CURSOS - CURSO 2019/20

 

Información

 

LIÑAS DE AUTOBÚS - CURSO 2019/20 

Información

A solicitude de novas paradas remata o 5 de xullo.

LISTADO DE LIBROS DE TEXTO CURSO 2018-19

PDF co listado dos LIBROS DE TEXTO POR CURSO

Recoméndase non mercar libros ata setembro (ESO), despois de esgotar as posibilidades de facerse con eles a través do fondo de libros solidario do IES e do banco de libros da ANPA. Máis información na secretaría do centro.

ASIGNACIÓN LIBROS DE TEXTO

A asignación do fondo de libros relativa ó curso académico 2017/18 pódese consultar na conserxería do centro.

Os libros asignados serán entregados o día 15 no IES de Melide, na presentación de curso dos distintos grupos co seu titor/a.

PROCEDEMENTO PARA A RECOLLIDA DE LIBROS DO FONDO SOLIDARIO DA XUNTA DE GALICIA

ALUMNADO QUE SE MATRICULA EN 2º E 4º DE ESO PARA O CURSO 2015/2016

PRAZO PARA SOLICITAR OS LIBROS QUE SE PRECISAN: ATA O 8 DE SETEMBRO

-Cumprimentar este impreso descargable ou recollelo na secretaría do centro e entregalo na mesma secretaría.

- O día 11 será publicada a listaxe de libros asignados (preme no enlace) a cada alumno/a na páxina web do IES de Melide e no taboleiro de anuncios do centro.

-Os libros dispoñibles serán entregados o día 16 no IES de Melide, na presentación de curso dos distintos grupos co seu titor/a.

Impresos para o profesorado

Impreso de solicitude de licenzas e permisos

Nas licenzas por enfermidade ademáis de cubrir a solicitude hai que achegar o correspondente parte de baixa debidamente asinado e cuberto

Impreso para solicitar o recoñecemento de sexenios

Escola Oficial de Idiomas

AS NOSAS CREACIONS

CALENDARIO

Radio na Biblio

Distribuir

Distribuir contido