You are hereOrganigrama / Consello escolar

Consello escolar


ELECCIÓNS CONSELLO ESCOLAR

De conformidade co establecido na Resolución do 20 de setembro de 2021, INÍCIASE O PROCESO DE RENOVACIÓN PARCIAL DO CONSELLO ESCOLAR.

A organización e supervisión do proceso de elección estará a cargo da Xunta Electoral que estará integrada por: un representante do profesorado, un representante das familias, un representante do alumnado, un representanto do persoal de administración e servizos e a directora do centro. Os representantes dos distintos sectores da comunidade educativa sairán dun sorteo público que se celebrará o vindeiro mércores día 27 de outubro ás 14:15 h no ximnasio do IES de Melide.

AS NOSAS CREACIONS

Radio na Biblio

CALENDARIO

Distribuir

Distribuir contido