Profesorado

Horarios de Titoría Profesorado ESO e Bacharelato

HORARIO PARA RECEPCIÓN DE PAIS/NAIS/TITORES/AS LEGAIS POR PARTE DO PROFESORADO DO IES LAMAS DE ABADE

CURSO 2019 -2020

 

 * Pola Lei de Protección de Datos non figuran os nomes e apelidos do profesorado. Para calquera aclaración relacionada con este tema póñanse en contacto co teléfono do centro (881866611). En cada curso figuran escritos en vermello as materias que se corresponden cos titores/as de cada curso

 

 

DEPARTAMENTO

DIA

HORA

1º ESO A

MATEMÁTICAS

MÉRCORES

10:35-11:25

RELIXIÓN

VENRES

09:45-10:35

FRANCÉS

LUNS

10:35-11:25

FRANCÉS + INGLÉS (Titoría)

MÉRCORES

10:35-11:25

E. FISICA

MARTES

12:45-13:35

L. GALEGA

LUNS

10:35-11:25

BIOLOXÍA e XEOLOXÍA

MÉRCORES

11:55-12:45

BIOLOXÍA e XEOLOXÍA

LUNS

12:45-13:35

E. PLÁSTICA

LUNS

10:35-11:25

L. GALEGA

MARTES

13:35-14:25

VALORES ÉTICOS

MARTES

09:45-10:35

INGLÉS

MARTES

11:55-12:45

L. CASTELÁ

VENRES

10:35-11:25

L. CASTELÁ e LITERAT.

LUNS

10:35-11:25

XEOGRAFÍA e Hª

MARTES

10:35-11:25

 

 

CURSOS

DEPARTAMENTO

DIA

HORA

1º ESO B

RELIXIÓN

VENRES

09:45-10:35

L. GALEGA

MARTES

13:35-14:25

FRANCÉS

LUNS

12:45-13:35

E. FISICA

MARTES

12:45-13:35

FRANCÉS

VENRES

10:35-11:25

XEOGRAFÍA e Hª + V. ÉTICOS

(Titoría)

MARTES

10:35-11:25

L. CASTELÁ E LITERAT.

LUNS

10:35-11:25

MATEMÁTICAS

MÉRCORES

10:35-11:25

E. PLÁSTICA

LUNS

10:35-11:25

L. GALEGA + FRANCÉS

XOVES

11:55-12:45

INGLÉS

MÉRCORES

10:35-11:25

BIOLOXÍA e XEOLOXÍA

LUNS

12:45-13:35

INGLÉS

MARTES

11:55-12:45

BIOLOXÍA e XEOLOXÍA

MÉRCORES

10:35-11:25

 

 

CURSOS

DEPARTAMENTO

DIA

HORA

2º ESO A

MATEMÁTICAS

MÉRCORES

09:45-10:35

RELIXIÓN

VENRES

09:45-10:35

L. GALEGA + FRANCÉS

MARTES

13:35-14:25

FRANCÉS

LUNS

12:45-13:35

E. FISICA

MARTES

12:45-13:35

FÍSICA e QUÍMICA

MÉRCORES

11:55-12:45

FRANCÉS

VENRES

10:35-11:25

L. CASTELÁ E LITERAT.

LUNS

10:35-11:25

XEOGRAFÍA e Hª (Titoría)

MÉRCORES

12:45-13:35

TECNOLOXÍA

MARTES

10:35-11:25

INGLÉS

MÉRCORES

10:35-11:25

VALORES ÉTICOS

MARTES

09:45-10:35

BIOLOXÍA e XEOLOXÍA

LUNS

12:45-13:35

INGLÉS

MARTES

11:55-12:45

FÍSICA e QUÍMICA

MÉRCORES

10:35-11:25

MÚSICA

MÉRCORES

11:55-12:45

CLIMÁNTICA

MÉRCORES

11:55-12:45

 

CURSOS

DEPARTAMENTO

DIA

HORA

2º ESO B

MATEMÁTICAS

MÉRCORES

09:45-10:35

RELIXIÓN

VENRES

09:45-10:35

L. GALEGA + FRANCÉS

MARTES

13:35-14:25

FRANCÉS

LUNS

12:45-13:35

E. FISICA (Titoría)

MARTES

12:45-13:35

FÍSICA e QUÍMICA

MÉRCORES

11:55-12:45

FRANCÉS

VENRES

10:35-11:25

V. ÉTICOS

MARTES

10:35-11:25

L. CASTELÁ E LITERAT.

LUNS

10:35-11:25

XEOGRAFÍA e Hª

MÉRCORES

12:45-13:35

TECNOLOXÍA

MARTES

10:35-11:25

INGLÉS

MÉRCORES

10:35-11:25

CLIMÁNTICA

LUNS

12:45-13:35

INGLÉS

MARTES

11:55-12:45

MÚSICA

MÉRCORES

11:55-12:45

FÍSICA e QUÍMICA

XOVES

10:35-11:25

CLIMÁNTICA

MÉRCORES

11:55-12:45

 

 

CURSOS

DEPARTAMENTO

DIA

HORA

3º ESO A

FRANCÉS

LUNS

12:45-13:35

MATEMÁTICAS ACADÉMICAS

MÉRCORES

11:55-12:45

E. FISICA

MARTES

12:45-13:35

FÍSICA e QUÍMICA

MÉRCORES

11:55-12:45

INGLÉS

MARTES

10:35-11:25

CULTURA CLÁSICA

MARTES

10:35-11:25

L. GALEGA (Titoría)

LUNS

10:35-11:25

L. CASTELÁ E LITERAT.

LUNS

10:35-11:25

ED. PLÁSTICA

LUNS

10:35-11:25

XEOGRAFÍA e Hª / V. ÉTICOS

MÉRCORES

12:45-13:35

TECNOLOXÍA

MARTES

10:35-11:25

FÍSICA e QUÍMICA

MÉRCORES

10:35-11:25

MÚSICA

MÉRCORES

11:55-12:45

BIOLOXÍA e XEOLOXÍA

MÉRCORES

11:55-12:45

 

CURSOS

DEPARTAMENTO

DIA

HORA

3º ESO B

RELIXIÓN

VENRES

09:45-10:35

MATEMÁTICAS ACADÉMICAS

MÉRCORES

11:55-12:45

FRANCÉS

LUNS

12:45-13:35

E. FISICA

MARTES

12:45-13:35

FÍSICA e QUÍMICA

MÉRCORES

11:55-12:45

INGLÉS

MARTES

10:35-11:25

CULTURA CLÁSICA

MARTES

10:35-11:25

L. CASTELÁ E LITERAT.

LUNS

10:35-11:25

MATEMÁTICAS APLICADAS

MÉRCORES

10:35-11:25

ED. PLÁSTICA

LUNS

10:35-11:25

XEOGRAFÍA e Hª / V. ÉTICOS

MÉRCORES

12:45-13:35

L. GALEGA

XOVES

11:55-12:45

TECNOLOXÍA

MARTES

10:35-11:25

MÚSICA

MÉRCORES

11:55-12:45

FÍSICA e QUÍMICA

XOVES

10:35-11:25

BIOLOXÍA e XEOLOXÍA (Titoría)

MÉRCORES

11:55-12:45

 

CURSOS

DEPARTAMENTO

DIA

HORA

4º ESO

ECONOMÍA + IN.ACTIV.EMPR

MÉRCORES

11:55-12:45

RELIXIÓN

VENRES

09:45-10:35

MATEMÁTICAS ACADÉMICAS

MÉRCORES

11:55-12:45

L. GALEGA

MARTES

13:35-14:25

FRANCÉS

LUNS

12:45-13:35

E. FISICA

MARTES

12:45-13:35

INGLÉS

MARTES

10:35-11:25

L. CASTELÁ (Titoría)

VENRES

10:35-11:25

LATÍN

MÉRCORES

11:55-12:45

MATEMÁTICAS APLICADAS

MÉRCORES

10:35-11:25

ED. PLÁSTICA

LUNS

10:35-11:25

XEOGRAFÍA e Hª + V. ÉTICOS

LUNS

11:55-12:45

TECNOLOXÍA

MARTES

10:35-11:25

FILOSOFÍA

MARTES

09:45-10:35

BIOLOXÍA e XEOLOXÍA

LUNS

12:45-13:35

MÚSICA

MÉRCORES

11:55-12:45

FÍSICA e QUÍMICA + TIC

XOVES

10:35-11:25

Cª APLICADAS

MÉRCORES

11:55-12:45

 

* Pola Lei de Protección de Datos non figuran os nomes e apelidos do profesorado. Para calquera aclaración relacionada con este tema póñanse en contacto co teléfono do centro. En cada curso figuran escritos en vermello as materias que se corresponden cos titores/as de cada curso

 

BACHARELATO

CURSOS

DEPARTAMENTO

DIA

HORA

BHCS

 

ECONOMÍA + TIC

MÉRCORES

11:55-12:45

MATEMÁTICAS

MÉRCORES

11:55-12:45

FRANCÉS

LUNS

12:45-13:35

E. FISICA

MARTES

12:45-13:35

L. GALEGA

LUNS

10:35-11:25

LATÍN + GREGO

MÉRCORES

11:55-12:45

L. CAST + CINE + LIT UNIVERS

MÉRCORES

10:35-11:25

HISTORIA

LUNS

11:55-12:45

PORTUGUÉS

XOVES

11:55-12:45

INGLÉS

MÉRCORES

10:35-11:25

FILOSOFÍA (Titoría)

MARTES

09:45-10:35

ALIMENTAC. e NUTRICIÓN

LUNS

12:45-13:35

INGLÉS

MARTES

11:55-12:45

MÚSICA

MÉRCORES

11:55-12:45

 

CURSOS

DEPARTAMENTO

DIA

HORA

2º BHCS

 

ECONOM + FUND.ADM.XEST

MÉRCORES

11:55-12:45

MATEMÁTICAS

MÉRCORES

11:55-12:45

FRANCÉS

LUNS

12:45-13:35

INGLÉS (Titoría)

MARTES

10:35-11:25

L. CASTELÁ

VENRES

10:35-11:25

XEOGRAFÍA

MARTES

10:35-11:25

CINEMA e L. GALEGA

LUNS

10:35-11:25

LATÍN + GREGO

MÉRCORES

11:55-12:45

ESTADÍSTICA

MÉRCORES

10:35-11:25

NARRATIVAS CINEMATOGR.

MÉRCORES

10:35-11:25

HISTORIA

LUNS

11:55-12:45

Hª DA ARTE

MÉRCORES

12:45-13:35

L. GALEGA

XOVES

11:55-12:45

INGLÉS

MÉRCORES

10:35-11:25

Hª FILOSOFÍA + PSICOLOXÍA

MARTES

09:45-10:35

MÚSICA

MÉRCORES

11:55-12:45

 

CURSOS

DEPARTAMENTO

DIA

HORA

1º BCNS

 

TIC

MÉRCORES

11:55-12:45

MATEMÁTICAS (Titoría)

MÉRCORES

09:45-10:35

FRANCÉS

LUNS

12:45-13:35

E. FISICA

MARTES

12:45-13:35

FÍSICA e QUÍMICA

MÉRCORES

11:55-12:45

L. GALEGA

LUNS

10:35-11:25

L. CASTELÁ + LIT. e CINE

MÉRCORES

10:35-11:25

DEBUXO TÉCN.

LUNS

10:35-11:25

PORTUGUÉS

XOVES

11:55-12:45

TECNOLOXÍA

MARTES

10:35-11:25

INGLÉS

MÉRCORES

10:35-11:25

FILOSOFÍA

MARTES

09:45-10:35

BIOLOXÍA + ALIMENT. NUTR.

LUNS

12:45-13:35

INGLÉS

MARTES

11:55-12:45

MÚSICA

MÉRCORES

11:55-12:45

 

CURSOS

DEPARTAMENTO

DIA

HORA

BCNS

 

MATEMÁTICAS

MÉRCORES

09:45-10:35

INGLÉS

MARTES

10:35-11:25

L. CASTELÁ

VENRES

10:35-11:25

ESTADÍSTICA

MÉRCORES

10:35-11:25

DEBUXO TÉCNICO

LUNS

10:35-11:25

HISTORIA

LUNS

11:55-12:45

L. GALEGA

XOVES

11:55-12:45

DESEÑO 3D + TECNOLOXÍA

MARTES

10:35-11:25

Cª DA TERRA e AMB.

LUNS

12:45-13:35

FÍSICA

MÉRCORES

10:35-11:25

QUÍMICA + TIC (Titoría)

XOVES

10:35-11:25

BIOLOXÍA

MÉRCORES

11:55-12:45

 

 

* Pola Lei de Protección de Datos non figuran os nomes e apelidos do profesorado. Para calquera aclaración relacionada con este tema póñanse en contacto co teléfono do centro. En cada curso figuran escritos en vermello as materias que se corresponden cos titores/as de cada curso

 

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer