COVID 19 

   › Plan de adaptación
        (CURSO 2021-2022)                  

        PLATAFORMAS E AULAS VIRTUAIS
EDIXGAL MOODLE ABALAR  
          
REDES   VIDEOCONFERENCIA
     
Falemos

 

Organigrama

Equipo directivo

DIRECTOR:    

 VICEDIRECTOR: 

XEFE DE ESTUDOS: 

XEFE DE ESTUDOS (ADULTOS): 

SECRETARIO: 

 

Versión pdf
Versión na rede

Documento presentado ao abeiro da 
Orde do 21 de abril de 2021
(DOG do 30 de abril)

 

A dirección do período 2014-2017
renovouse por continuidade para
o período 2017-2021.
Pódese consultar a memoria 
do período anterior avaliado
positivamente e a proposta de mellora. 

Consello Escolar

Consello Escolar
Páxina actualizada: 19 de outubro, 2019

PRESIDENTE:

  • Serafín Álvarez Rodríguez

SECRETARIO:

  • Rafael Lago Santamaría

XEFA DE ESTUDOS DE SECUNDARIA:

  • David Martínez Millán

XEFE DE ESTUDOS DE ADULTOS:

  • José Luis Mayobre Antón

REPRESENTANTES DO PROFESORADO (7):

  • Carmen Meiriño González
  • Rita Mª Fernández Anca
  • Telmo de Paz de Luis
  • José Barcia Díaz
  • Begoña Allegue Rodríguez
  • Begoña Gómez Díaz
  • Mario Soto López

REPRESENTANTES DO ALUMNADO (4):

  • Diego López Rivera
  • Lara Cristobo Vilar
  • Martina Romero Pérez
  • Uxío López Martínez

 REPRESENTANTES DOS PAIS E NAIS (2):

  • Juan Manuel López López
  • Lara Suárez Cuervo

REPRENSENTANTES DA ANPA "O Castro" (1):

  • Pablo López León

REPRENSENTANTE DO PERSOAL NON DOCENTE (1):

  • Raquel Díaz Garrote

REPRESENTANTE DO CONCELLO (1):

  • Begoña Roldós

 


  
Consello Escolar celebrado no 
Mosteiro de Santa Catalina 
o 29 de xuño de 2012.

 

O Consello Escolar é un órgano colexiado
de goberno do centro a través do cal
participan na súa xestión os distintos
membros da
 comunidade escolar.

 

Lexislación: Regulamento Orgánico dos 
institutos de educación secundaria 
Decreto 324/1996, do 26 de xullo. 
DOG 09-08-96

 

Distribuir contido