COVID 19 

   › Plan de adaptación

   › Plan de continxencia

   › Documentos                          

        PLATAFORMAS E AULAS VIRTUAIS
EDIXGAL MOODLE ABALAR  
          
REDES   VIDEOCONFERENCIA
     
Falemos

 

blogue deMayobre

Ámbito Científico Tecnolóxico ESA IV 2019-2020

Módulo 4 Unidade 2 Xeometría

Apuntes da Unidade 5: A orixe e evolución da Terra e da vida (do 16 ao 26 de marzo)

Apuntes da Unidade 7: As persoas e a saúde. Promoción da saúde (do 30 de marzo ao 16 de abril).

Módulo 4 Unidade 3 Funcións. (Do 20 ao 30 de abril)

As seguintes actividades non teñen "data de entrega", pero sería convinte ir facéndoas.

Actividades autoavaliables das Unidades 2, 5 e 7

Actividades avaliables, das Unidades 2, 5, 7 e 3

A partir do día 1 de maio e ata rematar o curso faremos actividades de repaso, reforzo e recuperación da 1ª Avaliación. Módulo 4 Unidade 2 Xeometría.

 

A nota final para os que teñan superada a 1ª Avaliación será = nota da 1ª aval + (30% da media das actividades de aprendizaxe realizadas  no período de confinamento)

Os que non superaron a 1ª Avaliación farán actividades de reforzo e recuperación que lles permitan a recuperación da materia (actividades na páxina web do centro ou mandadas por distintos medios, segundo as necesidades de cada alumno/a). A cualificación ordinaria neste caso será a valoración do profesor do traballo personal realizado polo alumno ou alumna no período de confinamento.

Ciencias Aplicadas I (Apuntes e actividades para FPI ) 2019-2020

Unidade 9_ A materia_ átomos e substancias  (Apuntes da Unidade 9  con exercicios, semana do 16 ao 27 de marzo)

Unidade 10_Calor e temperatura. (Para a semana do 30 de marzo ao 3 de abril)

Unidade 11_ Enerxía_ tipos, transformacións e usos_ (material do 14 ao 20 de abril)

 

A partir do 20 de abril as actividades propostas serán de repaso e reforzo dos contidos mínimos tratados na 1ª e 2ª avaliacións. Ditas actividades teranse en conta pasa subir a nota media da 1ª e 2ª avaliación.

 

Os que teñades que recuperar a 2ª avaliación facede os exercicios das unidades 5, 6, 7 e 8 dos vosos apuntes e mandarme a solución dos mesmos.

Os que teñades que recuperar a 2ª avaliación podedes facer as actividades autoavaliables do thatquiz das unidades 5, 6, 7 e 8 e mandarme unha captura de pantalla da nota (cando saquedes máis dun 5). 

 

Actividades de reforzo e repaso dos contídos mínimos trataros na 1ª e 2ª avaliación

Actividades autoavaliables de todas as Unidades: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16

Actividades para practicar con THATQUIZ autoavaliables

 

Ciencias Aplicadas I (1º FP Básica) Matemáticas 1º ESO
Ciencias Aplicadas II (2º FP Básica) Matemáticas 2º ESO
Matemáticas Aplicadas I (1º Bacharelato) Matemáticas Aplicadas 3º ESO
Matemáticas I (1º Bacharelato) Matemáticas Académicas 3º ESO
Matemáticas Aplicadas II (2º Bacharelato) Matemáticas Aplicadas 4º ESO
Matemáticas II (2º Bacharelato) Matemáticas Académicas 4º ESO
Métodos Estatísticos e Numéricos (2º Bacharelato) Ámbito Científico Tecnolóxico ESA 1
  Ámbito Científico Tecnolóxico ESA 2
  Ámbito Científico Tecnolóxico ESA 3
  Ámbito Científico Tecnolóxico ESA 4
   

 

 

 

E

 

A

A

 

Actividades ThatQuiz

Entrega dos diplomas e premios do Open Matemático

A semana pasada foron entregados na biblioteca os diplomas e premios do Opén Matemático que nesta edición estivo dedicado aos labirintos. No noso centro, como ben sendo habitual, acadou unha ampla representación pola que nos sentimos satisfeitos e queremos transmitir o agradecemento a todos e cada un dos participantes. En canto ás clasificacións, salientamos o magnífico resultado de Alejandra Díaz (1º BAC) e máis Miguel Pereira (1º ESO). Ata a vindeira edición.


O Xogo do Canguro Matemático

Pulsando no seguinte enlace podes xogar a resolver problemas matemáticos de diferentes niveis e en orde de dificultade crecente...

http://www.canguromat.org.es/aplicacion/index.php

Series documentais en rtve.es

No seguinte enlace iranse recuperando as grandres series documentais que formaron parte de "La aventura del saber"

 http://www.rtve.es/television/la-aventura-del-saber/documentales/

 

Distribuir contido