COVID 19 

> Plan de adaptación
Plan de continxencia
Horarios para o ensino 
a distancia    

    

    PLATAFORMAS E AULAS VIRTUAIS
EDIXGAL MOODLE ABALAR  
          
REDES   VIDEOCONFERENCIA
     
Falemos

 

Corpo:

Corpo:

Corpo:

Corpo:

AVISO

 

 

 

 

 

 

 
         
                 
 

 

 

 

 

 

 
 
         

>> GUÍAS DE ORIENTACIÓN (despregable)

 Presentacións para o curso 2022-2023

                                                                                                                    
                                                                                                                    
                                                                                                                      

 

 

 Vídeos do curso 2020-2021

 

Conta de usuario

Insira o seu IES de Mugardos nome de usuario
Escriba o contrasinal para o seu nome de usuario.

Distribuir

Distribuir contido