Teléfono
 
881 938200

Correo electrónico
 
ies.mugardos@edu.xunta.gal

Enderezo
 
Rúa do Criesto s/n

  15620 Mugardos (A Coruña)

 

    
PLATAFORMAS E AULAS VIRTUAIS
  EDIXGAL MOODLE ABALAR  
       
   REDES     VIDEOCONFERENCIA 
 

      

Oferta educativa

 

ESO

  BACHARELATO   FP BÁSICA   ADULTOS
 

Educación Secundaria Obrigatoria

 

Modalidades:   
   - Ciencias Sociais e Humanidades   
   - Ciencias                                                       

 

Agroxardinaría e composicions florais

 

Educacion Secundaria para persoas adultas

  - Plan de estudos        - Plan de estudos   - Información 
  - Currículo  

-Currículo

   - Currículo    ORDE do 20 de marzo de 2018 pola que se regula
a educación básica
para as persoas adultas e se establece
o seu currículo na Comunidade Autónoma de Galicia.
  - Sobres de matrícula:                  

- Sobres de matrícula:  

   - Guía de Orientación    
              

    

 

 

 
 

- Guías de Orientación:

 

 

 - Guías de Orientación: