Teléfono
 
881 938200

Correo electrónico
 
ies.mugardos@edu.xunta.gal

Enderezo
 
Rúa do Cristo s/n

  15620 Mugardos (A Coruña)

 

                  

PLATAFORMAS E AULAS VIRTUAIS
        EDIXGAL MOODLE ABALAR  
           
  RADIO  REDES   VIDEOCONFERENCIA 
 

   

        

Oferta educativa

 

ESO

  BACHARELATO   FP BÁSICA   FP  DUAL   ADULTOS
 

Educación Secundaria Obrigatoria

 

Modalidades:   
   - Ciencias Sociais e Humanidades   
   - Ciencia e Tecnoloxía  

 

CICLO BÁSICO

Agroxardinaría e composicións florais

 

CICLO MEDIO

Xardinaría e Floraría

 

Educacion Secundaria para persoas adultas

           - Plan de estudos       - Información 
 

Currículo (DECRETO 156/2022, do 15 de setembro)

 

Currículo (DECRETO 157/2022, do 15 de setembro)

 - Materias optativas (ORDE do 13 de febreiro de 2023)

   - Currículo        ORDE do 20 de marzo de 2018 pola que se regula
a educación básica
para as persoas adultas e se establece
o seu currículo na Comunidade Autónoma de Galicia.
  - Sobres de matrícula:                  

- Sobres de matrícula:  

   - Guía de Orientación        
           

    

 

     
 

- Guías de Orientación:

 

 

 - Guías de Orientación: